ООН – Инструментът на Елита. Истината за ООН (ВИДЕО)

  ”За да се осъществи световно управление, е необходимо да се премахнат от съзнанието на хората техният индивидуализъм, лоялността им към семейните традиции, националният патриотизъм и религиозните догми.” – Изказване на Брок Чизълм, директор на ”Световната здравна организация” (към ООН) 6R o b e r t s o n , P. Op. cit., p. 7. … Продължете с четенето на ООН – Инструментът на Елита. Истината за ООН (ВИДЕО)