ООН – Инструментът на Елита. Истината за ООН (ВИДЕО)

”За да се осъществи световно управление, е необходимо да се премахнат от съзнанието на хората техният индивидуализъм, лоялността им към семейните традиции, националният патриотизъм и религиозните догми.” – Изказване на Брок Чизълм, директор на ”Световната здравна организация” (към ООН) 6R o b e r t s o n , P. Op. cit., p. 7. Организацията на обединените нации (ООН): Организацията по прехрана и земеделие (ОПЗ) Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) Международния фонд за развитие на земеделието Международната организация на труда Международната морска организация Международен валутен фонд (МВФ) Международен съюз по телекомуникации Организацията на … Продължете с четенето на ООН – Инструментът на Елита. Истината за ООН (ВИДЕО)