Откъси от «Непознатата история на българите» (КНИГА)

                  През месец февруари 2018 година излезе от печат второ преработено издание на „Непознатата история на българите“ на изследователя на българската древност Валентин Вътов. В обем от над 830 страници, формат А4, равностойна на 2500 стр. обичаен печат, става въпрос за (извадки):

 

 

ЗА ПОТЪПКВАНЕТО НА БЪЛГАРЩИНАТА И

ФАЛШИФИЦИРАНЕТО НА ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ

 

 

                 През последните десетилетия историята на България и българите е предмет на проучавния и откривателство на редица родолюбиви българи, на предизвикателство. Отчита се необичайно неспокойство в търсенето на пътища и реализирането на различен подход в представянето на собствената ни история. В условията на днешната информационна раволюция се достига все по-далече и обстойно в дълбините на вековете, подрежда се по-искрена и по-любопитна картина на българската народност и историческата химия по сформирането на българската нация. Явяват се теории и спорове за произхода на българите, тяхната прародина, преселението на народите и създаването на българската държава. Причините са политически, научни, патриотични, емоционално-етични, възникват по новооткрити факти и исторически сведения.

                  За да се разкаже историята на българите тук е възприет подхода, че е невъзможно да не се излезе от стандартните рамки на класическата историография, позната ни от 20-ти век. Нашата история не влиза в строги рамки. Тя е твърде сложна и разнообразна в историческо и географско изражение. И по всичко си личи, че нито е изучена изцяло, нито известното е изложено изцяло, нито написаното е точно експонирано и защитено. За уточняване на необяснени тези и теории на помощ вече се явява и ДНК генеалогията, която със своите статистически методи в редица случаи пренаписва историята, както на човечеството, така в частност и на българите. Нашият народ и нация не са възникнали на едно място, не са еднородна маса,  не са обитавали една и съща територия, не са имали само една държава. Ние сме уникален случай в човешката история, да имаме няколко държавни фармации с различни териториални обитания и винаги с присъствието на основното историческо название България. България е повече от исторически модел, тя е невероятно понятие. Българската държава Идел е първата и най-стара държава в света.

 

 

ПРЕДИ ВСИЧКО

 

 

                  Когато Българ Буляр Таргитай 859 години преди Буртаската война (1512 г.пр.н.е.) станал новият император на Аскъйп („Българската степ“- Скития, едно от названията на древната българска държава) и обединил наново всички български земи в Агаджир (Гористата земя, Източна Европа), Буляр извикал при себе си благородния биркам (Върховен жрец) Тамта-Къйтай и го запитал: „Кажи мъдри Карт (Свети Старец, Старейшина, Жрец), какво ще стане, ако аз открито нарека нашия Аскъйп с нашето съкровено име Българ, защото аз много обичам това име!?“ – „Твоята династия ще управлява около 500 години и ще бъде свалена, а названието Българ ще остане навеки на Земята“  – отговорил Тамта-Китай. „А ако аз оставя предишното название – Аскъйп или Агаджир?“ – заинтересувал се джабгусир (император) Българ Буляр Таргитай. – „Твоята династия ще управлява вечно на тая земя, а съкровеното име Българ ще се забрави!“ – промълвил аскалът (мъдрецът). И Буляр без колебание заповядал Аскъйп да бъде наречен Българ, отбелязвайки: „За мен няма нищо по-важно от името Българ, нека именно то, а не някое друго, да живее вечно на земята! Нека не толкова нашата върхушка, а целият наш народ да се нарича българи и нека за всички българи на Земята грижата за благополучието на българския народ да се превърне в най-важно дело!“

 

 

И СЛЕД ТОВА

 

 

                  А виж Асъйл (Ашла, Атила, „Усила” в руски приказки. Най-великият хон-български император, подчинил целия свят) до края на дните си съхранил благочестието и затова Тангра (Господ, Бог) винаги му е помагал. Поради това Урусбаг („Бич божий“, Атила) станал единственият владетел, който подчинил целия свят под своята власт, от Къйзъйл-Ибер (Испания) до Именското море (Тихия океан) и Аластугай („Остров Алас“, Аляска). И той, вземайки данъци от двата Урума (Западната и Източната Римски империи), Кимет (Египет и Северна Африка), Барджил (Персия) и трите Хина (Индия, Китай и Индокитай с Австралия), на всички народи в света указал, кой къде да живее, и те и досега на тези места живеят. Говорят, тогава посланикът на Тангра, конник на бял кон, галопирал из целия свят и навсякъде обявявал: „Изпълнявайте заповедите на Асъйл, защото той изпълнява волята на Тангра!”

                  Само на джахудите (евреите талмудисти) той не дал място на земята, като им казал: ”Вие не сте народ, а дезертьори, избягали от войската на българите-абари (българите-авари, егсази – хиксоси, които са завладели Египет през 1723 г. пр.н.е.). Но и след това вие не се поправихте, а възприехте лъжливата лабъйтска (левитска, асирийска) вяра и се предадохте на лабъйтските безчинства – жестокост, коварство, кражби и разврат. Поради това вас Тангра ви наказва с нещастия, болести и уродства. Започнете да се поправяте и тогава някой състрадателен народ ще ви допусне до себе си. А ако не се поправите, аз вас всички, като болни изроди, ще ви натиря в сирийската пустиня и там вие ще изпуснете своя нечестив дух! Ако вие след моята смърт продължите да безчинствате, то аз като алп на вашата гибел от Сувар (небесата) ще се върна на земята и ще ви изтрия от лицето на земята!” И джахудите досега (времето на Карт Нариман, Х-ХІ век) се боят от неговото име и от името българи и вярват, че неговите думи ще се сбъднат. И то така ще стане, защото наказанието на Тангра заради загубване на благочестието е неотвратимо. Вижда се, тези народи, които послушно са се заселили там, където Асъйл е заповядал, живеят и процъфтяват в тези области, а противниците на Урусбаг изчезнали, сякаш не ги е имало. Така по заповед на Асъйл българите-маранги (франки) се заселили в Тулуш (Франция, Тулуза), българите-саксини (сакси) – на река Лаба (Елба), българите-турунгли (тюринги) – на река Бесер (Везер), българите-бавъйрци или хини (баварци) – между Иждар (Дунав) и Хин (Ин), българите-сали (зали) – на десния бряг на Хин, българите-бурджани (бургундци) – в областта Алъйптау (Алпите, Швейцария), българите-англи – на остров Улуг-Бурджан („Велика България“, т.е. Великобритания), българите-аланкубари (лонгобарди) не се спогодили да съжителстват с българите-дулобайци в Карбат (Карпатите) и се заселили в северната част на Алтъйнбаш (Италия)…

 

 

                               КОИ СМЕ НИЕ ПРЕДИ  681 ГОДИНА

 

 

                  Курбат Кубрат Булан Хайдар (Айдар) е символ на разцвета на българския народ. Преди смъртта си великият хакан казал на своите деца и приближени: „Аз винаги съм ненавиждал войната и съм обичал мира. Макар и да не се прославих с победоносни войни и да имах най-малката армия в историята на Велика България, само 300 хиляди бойци, затова пък при мен няколко десетилетия хората живяха в мир, а 2 милиона бедстващи български семейства получиха безплатно няколко милиона глави добитък за държавна сметка и успяха да отгледат своите деца. Когато взех юздите на управлението в цяла Велика България имаше 3 милиона българи, а сега са 10 милиона. И вие деца мои, вървете по моите стъпки. Забравете за своите амбиции и мислете само за своя народ, тогава и завистта и враждата няма да си пробият път в нашия край. Вижте, как отново отделилите се алатайските българи „уйгури“ („отделилите се от българите„), итбашци и чирлати (монголи) се колят с останалите в Алатай българи, от тях са останали само 3 милиона, а бяха 12 милиона. За какво ни е такава воинска слава?! Запомнете, че управници има, докато има народ. Изчезне ли народът, изчезват и управниците. Нека българите при вас станат още повече. Нека бъде вечен нашият български народ!

Автор: Валентин Вътов

Валентин Вътов е автор е на Непознатата история на българите

© Copyright, thebulgariantimes.com All rights Reserved

Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без изричното разрешение на редакцията на thebulgariantimes.com

 

22 Юни – Денят на Българската Държавност! Българският Празник на най-старата държава в Сета

 

22 Юни – Денят на Българската Държавност! Българският Празник на най-старата държава в Сета

Последно от БЪЛГАРИЯ

Фейсбук страница