Пет научни експеримента, които доказват, че нашата вселена е пронизана от разумно съзнание 

От време оно духовните и научните умове размишлявали по въпросите на нашето съществуване. Кои сме ние? Откъде сме дошли? Как сме попаднали на планетата Земя и накъде вървим. Повечето религии не са съгласни с конкретните отговори на тези въпроси. Но се оказва, че нашата Вселена е огромен, взаимносвързан океан от интелект. Често чуваме изразите – велико единство, абсолют, бог, източник и др. Квантовите физици вече проглеждат за възможността от съзнателното вибриращо поле, което пронизва Вселената. Дейвид Уилкок в книгата си „Изследване на полето на източника“ повдига въпроса „може би цялото пространство, времето, енергията, материята, биологическият живот и съзнанието във Вселената са продукт на полето на източника?“ Той се позовава на редица любопитни експерименти, проведени от учени в последното столетие, които добавят доверие към теорията му и към края на книгата е трудно да се опровергае съществуването на онова, което той нарича „източник на полето“. Ето петте експеримента, които са доказателство за съществуването на взаимносвързаното съзнание, което пронизва Вселената.

1. Доктор Клив Бакстър открил, че растенията възприемат заплахите и имат екстрасензорно възприятие. Той е специалист по разпитите в ЦРУ, директор на Института по полиграфология в Чикаго.
На 2 февруари 1966 г. секретарката на Бакстър му купила едно растение. Той работил цялата нощ и в първите утринни часове му дошла идеята да го свърже с полиграфа. Ученият бил удивен от факта, че растението демонстрира неравна и „жива“ електрическа активност. След това решил да заплаши благополучното растение, за да види реакцията му. Първо го потопил в кафе, след това помислил да го подпали. В този момент полиграфът реагирал неистово. Без да произнесе и една дума, само с мисълта за намерението, растението реагирало. Бакстър стигнал до извода, че растенията могат да възприемат заплахите, които дори са само наши мисли. Така започнало интензивното изучаване на растенията и полиграфа. Бакстър открил, че грижейки се за растението, то започва да контролира мислите и чувствата му. Ученият открил също, че всяко живо същество е тясно настроено към околната среда.
Когато се случи някое напрежение, страдание или смърт, всичките жизнени форми в околната област имат незабавен електрически отговор. Веднъж Бакстър включил яйце към електроди и наблюдавал как яйцето „крещяло“, когато пускали други яйца във вряща вода.

2. Доктор Якобо Гринсберг открил, че мозъците на двойките са свързани с невидимо поле. Гринсберг бил мексикански учен, който изучавал шаманизма, медитацията и телепатията. След като наблюдавал ефект, наречен „психическа хирургия“, той предположил, че „невронното поле“, създадено в мозъка, взаимодейства с „пре-космическа структура“ – холографска нелокална решетка, която има свойствата на съзнание, която активизира частичната интерпретация за това и създава възприемана от мозъка реалност. Гринсберг открил, че двойки, които медитират заедно, синхронизирали мозъчните си вълни и дори когато се разделяли, мозъкът им оставал синхронизиран. Когато Гринсберг светел с фенерче в окото на единия участник, партньорът му в съседната стая също изпитал реакция, отразена на полиграфа.
Доктор Гринсберг бил парапсихолог, който изучавал телепатия и други психически явления, докато изчезнал през 1994 г.

3. Д-р Уилям Браун демонстрирал ефекта „някой те следи“. Доктор Браун бил американски психолог и парапсихолог, който се прочул благодарение на експериментите за проверка на психокинетичните въздействия върху живите системи. Той започнал експериментите си, опитвайки се да предаде своите мисли на един от учениците си под хипноза. Когато Браун убол ръката си, студентът почувствал болка. Когато протегнал ръката си над свещ, студентът усетил горещина. Когато погледнал снимка с лодка, студентът коментирал лодката. Браун публикувал над 250 статии в известни психологически списания за тези явления. За да изследва феномена „някой те следи“, той разположил един човек в отделна стая с видеокамера, свързал го с полиграф и го помолил да се отпусне. В съседната стая Браун виждал лицето на участника на екрана на телевизор. След това на друг участник заповядал да наблюдава този човек на монитора и да се опитва да привлече вниманието му, но само когато генераторът на случайни числа му каже това. Когато видели първия човек, на кожата му открили следи от електрически импулси. Това се случвало средно в 59% от случаите, когато го наблюдавали. Браун доказал, че хората могат да предават мисли на други хора и да създават физическа реакция, без да осъзнават какво се случва.

4. „Дистанционният оглед“ предполага, че всичко във Вселената в крайна сметка е един ум. Дистанционният оглед е практика за търсене на впечатления за далечна или невидима цел с използването на допълнително сензорно възприятие. В последното столетие това явление се изучава активно. Бренда Дан и Робърт Ян от Пристънския университет провели изследването „Съзнанието и аномални физически явления“, в което обучили 48 души да изучават дистанционното зрение. По времето на изследването един човек посещавал случайно избрано място на разстояние 5-6 мили, а зрителят се опитвал да получи информация за това, какво е видял този човек. В 336 опита почти две трети от наблюденията на зрителите се оказали достатъчно точни.
В книгата си „Изследване на полето на източника“ Дейвид Уилкок посочва, че отдалечените зрители са можели да виждат събития, които още не са се случили, дори когато били избрани случайно, след като вече са били правилно погледнати на безопасно място. През 1980 г. д-р Карлис Осис и Донна МакКормик провели експеримент, с цел да видят може ли нашият разум да създава енергийни следи в местата, които може да се наблюдават дистанционно. Екстрасенсът Алекс Танус бил помолен отдалечено да погледне целта, която представлявала серия разпръснати обекти, които формирали само едно изображение от определено място. На точното място те окачили две метални пластини до тензометрични датчици, които улавяли тънките движения. Когато Танус точно описал целта, чиниите се въртели по-силно от обикновено. Тяхното най-голямо движение се случило, след като Танус започна да преглежда изображението.

5. Колективното съзнателно намерение променя света. Ако нашите умове са неразривно свързани с Голямото съзнание, можем ли да повлияем на глобалните промени, просто когато се съберем с целенасочено намерение? В продължение на две години група от седем хиляди души се събирала три пъти за медитация – по времето на тези срещи те успели да намалят всичките терористични актове в света с цели 72%, т.е. съкратили глобалното насилие.
От 1993 г. 50 различни научни изследвания доказал, че този ефект действително работи. В „Изследване на полето на източника“ Уилкок споменава за експерименти, проведени в Института HeartMath, в които хора с най-голяма съгласуваност влияли на мозъчните вълни и биоритмите на други, които им били близки.

Съществува ли полето на източника?

Науката показва, че съществува област в съзнанието, която свързва всичко във Вселената. Ако това обединяващо поле съществува, възникват много въпроси – дали е реалност холографската проекция на това висше съзнание? Откъде идва то? И защо ние сме тук, ако това е просто илюзорна проекция на нещо по-дълбоко?
Тези дълбоки загадки на пространството, времето, енергията, материята, биологията и съзнанието са фундаментални въпроси на нашето съществуване. Сякаш ние днес се намираме на края на това свещено знание, което сме чакали с десетилетия, за да получим отново достъп до него.

Издaтeлcтвo PACПEP

Забранено за вегани и вегетарианци: Мислещи дървета и ревниви цветя – това не е фантастика !

Последно от СВЯТ