Пет научни експеримента, които доказват, че нашата вселена е пронизана от разумно съзнание 

От време оно духовните и научните умове размишлявали по въпросите на нашето съществуване. Кои сме ние? Откъде сме дошли? Как сме попаднали на планетата Земя и накъде вървим. Повечето религии не са съгласни с конкретните отговори на тези въпроси. Но се оказва, че нашата Вселена е огромен, взаимносвързан океан от интелект. Често чуваме изразите – велико единство, абсолют, бог, източник и др. Квантовите физици вече проглеждат за възможността от съзнателното вибриращо поле, което пронизва Вселената. Дейвид Уилкок в книгата си „Изследване на полето на източника“ повдига въпроса „може би цялото пространство, времето, енергията, материята, биологическият живот и съзнанието във Вселената са продукт … Продължете с четенето на Пет научни експеримента, които доказват, че нашата вселена е пронизана от разумно съзнание