Пирамидата на властта на Сатана или игото на вечния дълг. Откровения на банкера Роналд Бернар (ВИДЕО)

 

Рони, вие казахте, че на върха на пирамидата има 8 хиляди и петстотин човека. Кажете как действат те?

 Роналд Бернар: Да, тези 8,5 хиляди човека са на върха на световната финансова (банкова) система, с която ние се сблъскваме ежедневно в живота си. Механизмът на тази система е като пирамида, на чийто връх са тези 8,5 хиляди. Под тях е Банката за международни разплащания, основана в Холандия, 1930 г. Щабът и е в Базел, Швейцария. И именно там, елитът то 8 хиляди и петстотинте човека, изпраща инструкциите си. Знаем и за т.н. Базелско Съглашение… То е и същността на Банката за международни разплащания. И почти всички страни в света веднага го признали, за център на световната финансова система.

Централната банка на всяка страна е член на тази базелска група. Централните банки са граждански неправителствени организации, и всички те са подписали съглашенията щаб — за квартирата на базелската банка за международни разплащания. В съглашението се описва, какви пълномощия има банката и кой е органът който я представлява в дейността й. На сайта на тази банка можете да намерите документите й, и да разберете, как им се е удало да наложат своите неограничени правомощия, и да принудят всички, да ги признаят, без уговорки, вкл. и независимостта им, от Швейцарската държава, понеже щабквартирата на тази банка, не се подчинява на законите на никоя държава. Там пише и за имунитета на представителите на банката, и че пълномощията им с над всички норми на международното право и на законите действащи в света. Никой в света не може да се меси в дейността им. Те имат абсолютен имунитет, от всичко и от всички, на земята. Освен това, те имат собствена полиция, така че, вие не можете да излезете и да им извикате: – „Ей, негодници…“, или нещо подобно, понеже няма да ви позволят. Или накратко казано, те имат статут на държава, с пълен държавен суверенитет, който не се подчинява на никакви (външни) правила, и са неприкосновени.

Банката за международни разплащания, според съглашението, е неприкосновена и има пълен имунитет. Тя има абсолютна финансов власт, и дейността й не е подчинена на никакви международни закони. Никой не може да контролира дейността й. Тя е отделна държава, която има своя държавна полиция.

До Втората световна война, а и по време на нея, банката е била място на срещи на противостоящите страни. Нацистите се срещали там, със съюзниците си. Именно там те се договаряли за златото на различните държави и народи.

Банката за международни разплащания е вид клуб, където не всички са приятели. И ето тази щабквартира, ръководи световната финансова система и осигурява валутата за по-долната част на пирамидата.

Природните и другите богатства на държавите и народите, се изнасят, чрез изнудвания, от страна на тази шантажираща света, система. По-доло от Банката за международни разплащания, в пирамидата, са Международният валутен фонд и Световната банка. Тези две банки осигуряват финансова „помощ“ на нуждаещите се страни. Но всъщност, те създават в държавите ситуация на задлъжнялост, която те никога няма да имат възможност да изплатят, понеже лихвите по заемите са такива, та те никога да не могат да бъдат изплатени. (А държавните ръководители, и самите държави, които с цената на всичко, се опитат набързо да изплатят задълженията си, за да се измъкнат от кабалната зависимост, – биват унищожавани, както беше направено в Румъния, президента й, Чаушеску, 1989-90 г.)

Така не само държавите, но и цели континенти, като Африка, биват принуждавани да изплащат, неизплатимите си, на практика, дългове, като разрешат на транснационалните (еврейски, юдомасонски) корпорации, да извличат и изнасят, безплатно, националните си, природни залежи. Всичко това се постига чрез подкупи и шантаж на местните държавни ръководители, чрез децата им…

Следващото по-долно ниво в пирамидата, след МВФ и СБ, са Централните (уж държавни) банки. Всички те са „граждански“ НПО, независими от държавните власти, вкл. Европейската банка и ФЕД (ФРС)на САЩ…

Лондонското Сити е също държава в държавата, – независима структура, като Ватикана. Същият е и Окръг Колумбия във Вашингтон. В света има много подобни свободни независими (псевдо) държави.

Лондонското сити е един от най-крупните финансови центрове, където ежедневно се определя цената на златото за целия свят. Те ежедневно манипулират златния еквивалент, с което могат да обогатят хората или напълно да изпразнят портфейлите им. А това прави Лондонското Сити, ключов играч в света. То е важен механизъм в цялата схема на световната финансова пирамида на задкулисната (юдомасонска — сатанинска) власт.

Под тях, в пирамидата, са обикновените банки и международните корпорации, а под тях, правителствата на различните страни. А най-долу сме ние, обикновените хора. Един от механизмите, който те използват е лихвата.

Горното е превод на първите 9 минути, от 30-минутния клип;
Превод, Григор Симов, от: https://youtu.be/REqCOhPLMpk

ПО ТЕМАТА

Интервю с един посветен юдей. Интервюто, заради което убиха евреина Харолд Розентал