ПРАВА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Конституция

Конституция на Република България

Конституция – Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

 • thebulgariantimes.com публикува съдържание от Facebook на основание т.2.4 от Декларация за права и отговорности: “Когато публикувате съдържание или информация, използвайки настройката Публично, това означава, че позволявате на всички, дори и на лица извън Facebook, да имат достъп до тази информация и да я използват, както и да я свързват с вас (т.е. вашето име и профилна снимка).”“When you publish content or information using the Public setting, it means that you are allowing everyone, including people not on Facebook, to access and use that information, and to associate it with you (i.e. your name and profile picture).”
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за изразените от потребителите/участниците мнения и коментари, включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, facebook,Twitter,Vkontakte ,плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни.
 • Потребителят/Участникът носи пълна отговорност при разпространение на информационното съдържание и създаването на такова, чрез коментари, които се извършват от него или от трето лице, включително се отнася и за/през социалните мрежи.
 • Потребителят/Участникът носи отговорност за злоупотреба със съдържанието.
 • Потребителят/Участникът се съгласява, че достъпа до thebulgariantimes.com може да бъде ограничен без предупреждение за неопределен период от време.
 • Потребителят/Участникът, които участват в thebulgariantimes.com с регистрация, включително и през социалните мрежи, се съгласяват, че не са в трудово-правни правоотношения и доброволно и безвъзмездно участват в thebulgariantimes.com.
 • Потребителят/Участникът се съгласява, че регистрацията, включително и през социалните мрежи и достъпа до thebulgariantimes.com могат да му бъдат отнети по – решение на thebulgariantimes.com при неспазване, на което и да е от условията.
 • В коментарите си в thebulgariantimes.com (включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, facebook,Twitter,Vkontakte ,плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни),всеки Потребител/Участник няма право да използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на представители на медията или на конкретни публични личности, спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.
 • thebulgariantimes.com има право да изтрива мнения и коментари на всеки един Потребител/Участник в сайта без предупреждение, когато те съдържат: спам или търговски съобщения, мнения, които не са по темата на материала, който коментират, нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници в/от коментарите в сайта, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права, лични данни според Закона за защита на личните данни, съдържание изцяло на чужд език, съдържание изцяло на латиница, съдържание изцяло написано с главни букви, и/или друго, по преценка на thebulgariantimes.com.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).
 • Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Всички снимки, които се използват в thebulgariantimes.com, са с посочено авторство или ако нямат такова посочено са обект на свободно авторско право, определено от търсачка google.com със свободен лиценз или придобити от facebook.com и instagram.com според общите му условия. Всеки, който използва thebulgariantimes.com се съгласява, че е информиран за произхода и авторството на снимките.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за публикуваните снимки.
 • thebulgariantimes.com се стреми да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на thebulgariantimes.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на лица или трети лица.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани, по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • thebulgariantimes.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на лица и трети лица, които са следствие от нарушение на тези условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • thebulgariantimes.com може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт.
 • thebulgariantimes.com може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.
 • thebulgariantimes.com запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за политиката и практиката, свързани с личната информация, на други уебсайтове, дори в случай, че:– сте се свързали с уебсайта на третата страна, използвайки връзки в нашия сайт;– сте се свързали с нашия уебсайт от сайта на трета страна.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за съдържанието на потребителските мнения, публикувани в частта за коментари, включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, facebook,Twitter,Vkontakte ,плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за съдържанието на публикациите изпратени от потребители на thebulgariantimes.com – мненията на thebulgariantimes.com и на ”автора/ите” могат да не съвпадат.
 • thebulgariantimes.com не гарантира осигуряването на възможност за публикуване на коментари.
 • thebulgariantimes.com не гарантира осигуряването на възможност за публикуване на новини от потребители на thebulgariantimes.com .
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност при загуба на публикувани коментари и данни на потребители, публикували мнения в секцията за коментари, включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, facebook,Twitter,Vkontakte ,плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни.
 • thebulgariantimes.com си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време.
 • Всички статии и интервюта, както и преведените от чужд език текстови материали, публикувани в този сайт, са под закрила на Закона на авторското право и сродните му права или са собственост на thebulgariantimes.com, освен ако изрично не е упоменат друг източник.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност, за каквото и да е обидно, неуместно, неприлично, незаконно или нежелано по друг начин съдържание или информация, които може да срещнете в thebulgariantimes.com.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за поведението, независимо дали онлайн или офлайн, на който и да е потребител, публикувал или коментирал независимо как и откъде, включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, facebook,Twitter,Vkontakte ,плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни в thebulgariantimes.com.
 • thebulgariantimes.com не поема отговорност за външните сайтове.
 • thebulgariantimes.com прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. thebulgariantimes.com не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани, по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на thebulgariantimes.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 • thebulgariantimes.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • thebulgariantimes.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Този сайт може да съдържа рекламна информация.
 • thebulgariantimes.com не поема отговорност за достоверността и съдържанието на рекламната информация. Същата се публикува “както е”, във вида, предоставен от рекламодателя.
 • За съдържанието на всички реклами, поместени в сайта, както и за запазените търговски мерки, които те касаят отговорност носят единствено рекламодателите.
 • thebulgariantimes.com не събира лични данни, под каквато и да е форма.
 • thebulgariantimes.com публикува всичко незабранено от Закона.
 • За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
 • Настоящите условия на thebulgariantimes.com влизат в сила считано от момента на влизането/посещението в/на сайта.
 • thebulgariantimes.com може периодично да извършва промени в условия и в ограничаването на отговорността.
 • Сайтът не носи отговорност за публикуваните от потребителите коментари. Мненията на потребителите изразени във формата за коментари в сайта са техни собствени и по никакъв начин не могат да бъдат вменени на сайта. Сайтът не носи отговорност за последствията и/или вредите, които са пряк или косвен резултат от коментари на потребителите.
 • Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в нето, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на thebulgariantimes.com, освен ако изрично не е посочено друго. Забранява се възпроизвеждането на цели или части от текстове материали, публикации и изображения. Възпроизвеждането става задължително след изрично писмено разрешение. Чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗАвПСП не се прилага. Неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията на thebulgariantimes.com.
 • Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.
 • Thebulgariantimes.com не разполага с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантира за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска.

При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.