Правните способи на законосъобразното грабителство

След 1989 г. настъпиха множество привидни промени в обществено-политически живот на Република България. Реалните такива обаче настъпиха в икономическия живот, които бяха утвърдени чрез редица законодателни промени. Ярък писък на правната мисъл през 90-те години, довел до скрита продажба на държавни предприятия на частни фирми, е така наречената „скрита приватизация“. Последната се осъществяваше чрез малък, но съществен законодателен пропуск, изразяващ се в забрана да се продават дялове от държавните предприятия, но не на техните активи. След извършените продажби на имуществото на държаните предприятия, се оказваше, че частни лица притежават сградите, производствените мощности и пр., а държавата стана собственик на кухи … Продължете с четенето на Правните способи на законосъобразното грабителство