Пролетарският лозунг «Пролетарии от всички страни, обединявайте се!» е един от най-важните масонски лозунги Прочутата революционна формула «Свобода, Равенство, Братство» има чисто масонски произход. Ролята на масоните в световните събития

С масоните са свързани много световни събития и най-вече революции: Холандската революция през 1630 г., Великата френска буржоазна революция през 1789-1794 г., френските революции през 1830, 1848 е 1870 г., Парижката комуна през 1871 г., качването на Наполеон Бонапарт на френския трон през 1798 г. – масони са били петима от шестте членове на Наполеоновия Велик съвет на Империята, 6 от 9 негови велможи и 22-ма от 30 маршали във Франция; с масонството са свързани руската революция от 1905 г., февруарската революция през 1917 г. в Русия, Лисабонската революция през 1910 г., Персийската революция през 1905-1911 г., държавният преврат в Турция през 1908 г., установяването на Баварската съветска република през 1919 г. и др.

По времето на революциите в Холандия и Франция през 1790 г. били узаконени червено-бяло-сините държавни флагове, които според експерти символизират масонските Свобода, Равенство и Братство. Такъв държавен флаг приел и масонът Петър Първи, управлявал Русия от 1689 до 1725 г. В Петровата Русия белият цвят бил цветът на монархията, във Франция го наричали цвета на Божествения ред, синият бил цветът на мира, а червеният бил цвят на храбростта.

Масони били също: Симон Боливар, вождът на латиноамериканската борба за независимост, Джузепе Гарибалди, ръководител на италианските карбонарии, декабристите Бестужев-Рюмин, Рилеев и др. Активни били масоните илюминати във Френската буржоазна революция Оноре Мирабо, Максимилиан Робеспиер и др.

В издаван от Парижката комуна вестник на 24 май 1871 г. било публикувано следното възвание:

„До масоните от всичките ритуали и всичките степени. Комуната е защитник на нашите свещени принципи и тя призовава всички да се включат към нея. Вие я чухте и нашите почтени знамена бяха разкъсани от куршумите и счупени от снарядите на нашите врагове. Вие отговорихте геройски на нашия призив и продължавайте с поддръжката на всичките ложи. Възпитанието, което получихме в нашите почтени ложи, ще продиктува на всеки онзи свещен дълг, който ние трябва да изпълним. Щастливи са онези, които ще възтържествуват, слава на онзи, който загине в тази свещена борба. На оръжие! Всички за републиката! Всички за Комуната!“

Фрагмент от „Бюлетин на Великата ложа“ през октомври 1923 г.:

„Масонството, което изигра най-голяма роля през 1789 г., трябва да бъде винаги готово да предостави кадри за могъщата избухнала революция…“;

„Масонството, на което историята е задължена за националните революции, ще успее да произведе и най-голямата, т.е. интернационална революция…“;

„Предстоящата интернационална революция ще бъде творение на масонството…“

Масоните и световните организации и актове

Първата „Декларация за правата на човека“ е издадена през 1789 г. във Франция от френските и американските масони – Волтер, Русо, Монтескьо, Дидро и Джеферсън.

Масони основават „Интернационала“ през 1864 г., а интернационалният лозунг на компартията, създадена от Карл Маркс и Фридрих Енгелс – „Пролетарии от всички страни, обединявайте се!“, е един от най-важните масонски лозунги.

Прочутата революционна формула „Свобода, Равенство, Братство“ има чисто масонски произход.

На масонството е заслугата за създаването на Лигата на Нациите през 1919-1920 г., която през 1945 г. е трансформирана в Организация на обединените нации.

Югославският изследовател Драгош Калаич доказва, че бившият агент на Коминтерна и ръководител на Федеративна Република Югославия – Йосип Броз Тито, бил масон. В биографията си Тито разказва за връзките си с хърватските „свободни зидари“.

Съвременни изследователи на масонството твърдят, че почти няма видни революционери, които да не са масони или да не са свързани с масони.

Днес масоните фигурират във всичките структури на властта, военни ведомства и бизнес.

Масонски символи в Съветска Русия

Според публикации на различни автори с масонството е свързан червеният цвят на знамето на Съветския съюз и на пионерската връзка, който е един от най-употребяваните цветове наред със синия; той символизира у масоните смъртта, кръвта, страданието; сърпът и чукът и петоъгълната звезда на знамето и герба на Съветския съюз са широко разпространени масонски символи; петоъгълната звезда е емблемата на въоръжените сили на Съветския съюз, използва се и от октомврийчетата и другаде; лозунгът на пионерите „Бъди готов!“ и обръщението „другарю“ широко се използват и от масоните.

Петоъгълната звезда, или пентаграмата, в древността била символ на тайната и съвършенството. Кабалистите я наричат „звезда на маговете, света магическа пентаграма“. Обърната с два от лъчите си нагоре, тя символизира сатаната, а с единия връх нагоре символизира Спасителя.

„Общата емблема на световното масонство е пентаграмата…“; „Независимо от видимия свят – пише масонът д-р Папюс, – те, братята, научавали за съществуването на невидимия свят, който е източник на неизвестни сили и енергии и този таен свят, освещаващ всеки човек, дошъл на този свят, се изобразява във вид на петоъгълна звезда; тя е символ на човека, излъчващ тайнствена светлина…“

Сърпът и чукът за масоните също имат голямо значение. Те означават победа над силите на пространството и времето. Чукът дава власт над пространството; това е чукът на бог Тор, с който той кове действителността. Една от любимите песни на болшевиките е: „Ние сме ковачи и духът е нашият чук…“ Чукът е окончателната власт, той е възможност да се преработи действителността и да се създаде нещо от нищото.

Сърпът символизира победата над силите на времето. По антична традиция със сърп Кронос кастрирал баща си. Сърпът отдавна се възприема в различни култури като инструмент, с който се кастрира самото време. Когато над сърпа и чука свети звездата на мъдростта, този знак придобива велико значение. С помощта на разума и труда добиваме истинско безсмъртие.

Връзката на Ленин и болшевиките с масоните

Според публикувани източници Ленин и неговите съратници получили един милион златни рубли от германското правителство за организирането на октомврийската революция; парите били получени чрез посредничеството на германски и английски банки; Ленин и компания получили и 20 милиона долара от масонския орден „Бнай Брит“ – в превод „Синове на Завета“, който има клонове в 42 страни. Има данни, че Владимир Улянов бил член на масонската ложа „Съюз на Белвил“ във Великия Изток на Франция, в която членувал от 1914 г. Но на Четвъртия конгрес на Коминтерна Улянов утвърдил документ, според който членството в болшевишката партия е несъвместимо с членството в масонски ложи.

Всичките изследователи потвърждават факта с участието на масоните в организирането на Октомврийската революция в Русия. Има данни, че Маркс и Енгелс били масони 31-ва степен от 33 степени. Сподвижникът на Маркс в организирането на Първия Интернационал – М. Бакунин, също бил масон; председателят на Временното правителство А. Ф. Керенски бил масон 32-ра степен, по някои данни 33-та степен. Лев Д. Троцки, един от организаторите на Октомврийската революция, бил член на еврейската масонска ложа „Мицраим“, в превод от иврит – „Египет“.

Болшевиките и Шамбала

Според публикации Николай К. Рьорих бил член на ордена на розенкройцерите във Великобритания и Мексико и представител на тайното правителство в Шамбала.

Според други публикации Рьорих бил член на руската околомасонска организация „Единно трудово братство“ и агент на ОГПУ-НКВД. По поръчение на НКВД, който се стремял да организира „световна революция“, Рьорих извършил няколко експедиции в Тибет и Хималаите и установил контакт с Махатмите – „духовните учители“ на Индия и Тибет. След като прекъснал хималайската си експедиция, през юни 1926 г. Рьорих връчил на народния комисар Чичерин „послание от Махатмите“ със следното съдържание:

„На Хималаите ние знаме какво сте извършили. Вие сринахте църквата, станала развъдник на лъжи и суеверия. Вие унищожихте занаятчийството, което се превърна в проводник на предразсъдъци. Вие разрушихте затвора на възпитанието, разрушихте затвора на лицемерието, вие изгорихте войската на робите. Вие смазахте паяка наживо, вие закрихте нощните бърлоги, вие избавихте земята от предателите, вие признахте, че религията е учение на всеобемащата материя. Вие признахте нищожността на личната собственост. Вие отгатнахте еволюцията на общините, вие посочихте значението на познанието, вие се преклонихте пред красотата. Вие дадохте на децата цялата мощ на Космоса. Вие отворихте прозорците на дворците. Вие видяхте неотложността на изграждането на дворците на Общото Благо! Ние спряхме въстанието в Индия, когато то беше преждевременно, също признахме своевременността на Вашето движение и ви изпращаме цялата си помощ, утвърждавайки Единението на Азия! Ние знаем какво беше извършено в годините 28-31-36. Приветстваме вас, търсещите Общото Благо!“

Главната цел на „Единното трудово братство“, учредено от Александър Барченко, било колективното изучаване на древната наука и установяване на контакти с тайни центрове на изчезнали цивилизации, особено с мистичната Шамбала.

Символът на организацията била червена роза с лист от бяла лилия и кръст, която означавала „пълна хармоничност“. Знакът на Розата и Кръста бил заимстван от розенкройцерите.

Мъдреците от Шамбала изглежда в началото искали да установят по-близки отношения със Съветска Русия като страна, която открито декларира тяхната идеология за свобода, равенство, братство, унищожаване на наемния труд и частната собственост, но скоро разбрали, че Съветският съюз тръгва в друга посока – по атеистичен път, и загубили интерес към страната.

През 1921-1922 г. А. Барченко предприел експедиция на Колския полуостров с тайното намерение да открие остатъци от Хиперборея; през 1926 г. организирал още една секретна експедиция в Бахчисарай, чиято цел била търсене на следи от древни мъдреци, чиито знания можели да потрябват на комунистическите управници.

През 1917-1918 г. А. Барченко чел лекции на корабите на Балтийския флот, в които говорел на моряците, че някога на Земята господствал „златен век“, т.е. Велика Световна Федерация на народите, построена на основата на чистия идеен комунизъм. Нейното господство продължило 144 000 години. Преди около 9 хиляди години, в Азия, в днешния Афганистан, Тибет и Индия имало опит да се възстанови тази федерация.
В обвинението срещу Барченко и неговите помощници през 1937 г. ръководството на НКВД разработило легендата, че в един от протекторатите в Англия съществува религиозно-политическият център „Шамбала-Дюнхор“. Този център има разгърната мрежа от филиали или ядра в много азиатски страни и в Съветския съюз. Основната му задача е да подчини на влиянието си висшето съветско ръководство и да го принуди да провежда изгодна на центъра политика.

Издaтeлcтвo PACПEP

Царете – дракони

 

Последно от СВЯТ

Ню Йорк Пост: Педерастите и лесбийките в Америка се удвояват всяко поколение, ако продължим да се движим по тази траектория през 2054 година всички ще бъдат такива (ВИДЕО)

Статията във в-к Ню Йорк Пост: https://nypost.com/2022/05/27/left-wing-critics-says-bill-maher-should-be-canceled-over-lgbtq-comments/ ВИДЕО   ТИЯ ЛИ ЩЕ ВОЮВАТ С РУСИЯ!? ИЛИ ТРАВЕСТИТИТЕ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница