Професор Катасонов: Чия е Централната Банка на Руската Федерация ? (ВИДЕО)

/

 

В света има няколко основни модела за създаване и работа на Централна или Национална Банка, и за съжаление, моделът, който ние имаме в Русия, е Валутен Борд, макар и не в класическия му вид (какъвто имаме в България!). Защото руската банка има право да регулира курсовете на валутите, в определен диапазон. Но по същество, нашата Централна Банка работи, като обикновено валуто-обменно “чейндж бюро“. И образно казано „руската“ Централната Банка само “пребоядисва“ придобитите от износа на Руски газ и петрол, и от чуждестранни инвестиции, американски долари – в рубли (А американските долари се печатат от частната еврейска банкова корпорация, наречена, за маскировка, – „Федерална Резервна Система“, която, нито е федерална, нито е резервна, а е – частна юдейска печатница за пари, не контролируема, нито от Правителството на САЩ, нито от ООН! И точно към тази ФРС, САЩ са задлъжнели 20 трилиона /20 хиляди милиарда/ долара, понеже за своите разходи правителството на САЩ няма право да печата пари, а взема на заем и под лихва, долари от “Федералния Резерв“. И именно от тези лихви, се е образувал огромният, абсолютно неизплатим държавен дълг на САЩ, – към интернационалните банкери – евреи, начело с Ротшилд. /Григор Симов/).

… У нас постоянно се говори за „пазара“ и пазарната система, но ако се погледне внимателно и непредубедено работата на Централната Банка, се оказва, че това е типична административно-командна система…

Но, не ние управляваме цените на петрола, на международните пазари, и не ние управляваме “международните“ (разбирай – юдейските) чуждестранни инвестиции, и на практика, напълно вярно е, че страната ни е под външно управление, с политически, но предимно с финансово-икономически механизми. И ако говорим за реалните центрове, които управляват стоковите борси и паричните потоци, това разбира се, е Федералната Резервна Система, и по-точно, не самата тази институция, а Главните Акционери, на тази частна институция.

Затова ние трябва да преминем към т.н. германска (парична) система, каквато, в общи линии беше и съветската система… Но има още един модел, който излиза извън рамките на нашия днешен разговор, и от моя гледна точка, това наистина е правилният модел, който понякога се е прилагал в историята на човечеството, но за съжаление “Световните Банкери“ или световните лихвари, както ги наричам аз, – люто ненавиждат този модел, а това е – държавното емитиране (печатане и пускане в обръщение) на парите. И на практика (на теория), държавата има всичките пълномощия и всички конституционни права, самостоятелно да издава пари, за да не е в такава унизителна зависимост от световните лихвари! … Но ако сега отворите учебниците за паричнокредитните дела, вие изобщо няма да намерите там тази алтернатива, и тя изобщо не се обсъжда. Нас ни вкарват в много тесни граници на избор, и ние трябва да излезем от рамките на този тесен (парично-финансов) коридор (затвор), и да погледнем от високо, какви алтернативи имаме и имаме ли изобщо алтернативи. А тези алтернативи стават видими, чак когато действително започнем да разбираме световната финансова история, нейната интрига, нейните скрити пружини, когато разберем, защо ни вкарват именно в този тесен коридор, и т.н. и т.н. (А историята никъде не пише, че откакто се секат или печатат пари, тази заробваща ни дейност, по един или друг начин, винаги и навсякъде, е била монопол в ръцете на световното сатанинско еврейство).

Превод /извадка от видеоклип/, Григор Симов

ВИДЕО

 

ПО ТЕМАТА

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

 

Последно от ВИДЕО

The Bulgarian Times

Фейсбук страница