Планът на ООН за Нов Световен Ред 2021 – 2030 (ВИДЕО – БГ СУБ)

/

Равин Амнон Ицхак разкрива плана на ООН за Нов Световен Ред 2021 – 2030

За посочения период са предвидени:

• едно световно правителство;
• безкасова световна валута;
• световна централна банка;
• глобална военна сила;
• край на националния суверенитет;
• край на цялата частна собственост;
• край на семейната единица;
• децимация (форма на наказание използвана от римляните с цел дисциплина) на популацията;
• контрол на прираста и гъстотата на населението;
• задължителни ваксинации;
• универсален доход, заплатите се отменят (политика на строги икономии);
• имплантиране на микрочип, който служи като платежно средство наблюдение и контрол;
• световно въвеждане на система за социален рейтинг по китайски модел;
• безброй устройства свързани към 5Gмрежите за наблюдение;
• за отглеждането на деца е отговорно правителството;
• училищата и университетите са държавна собственост;
• край на целия частен транспорт (притежаването на автомобили и т.н.);
• всички компании ще бъдат собственост на правителството – ще бъдат национализирани;
• ограничение до минимум на въздушния трафик;
• хората ще са концентрирани в «зони за заселване» – агломерационни центрове;
• премахване на напоителните системи;
• разтрогване на земеделските частни компании;
• закриване на частните пасища за животни;
• закриване на еднофамилните къщи;
• ограничено ползване на земя, която обслужва човешките нужди;
• забрана на природни лекарства и лечения;
• забрана на изкопаемите горива.

ВИДЕО

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА

Английската дума «agenda» [агендата/адженда] се превежда като «дневен ред». «AGENDA 21» е «Дневен ред 21» или понякога по-прикрито «План за действие в 21 век»

«Дневен ред 21» – планът за окончателното поробване на човечеството👇

ВИДЕО

 

ПО ТЕМАТА

8 прогнози за света от Световния икономически форум в Давос (ВИДЕО-БГ СУБ)

 

Вие няма да имате/притежавате нищо, но ще бъдете щастливи

 

Излизане от ЕС, НАТО и СЗО веднага! Европейският парламент прие закон за унищожаване на хората 

 

Последно от ВИДЕО

Останки на нечовешки същества са извадени от катастрофирал извънземен космически кораб! НОВИНАТА НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО: Военни официално докладваха пред Конгреса на САЩ, че знаят точните разположения на НЛО обекти притежавани от правителството на САЩ (ВИДЕО)

  Военни официално докладваха пред Конгреса на САЩ, че знаят точните разположения на НЛО обекти притежавани