Разсекретен документ на ЦРУ доказва: Астралът не е мит!

Секретният по-рано документ,  написан още през 1984 г.  от Wayne M. Mcdonnell от  US Army Intelligence, се появи в пълен размер, без  да е редактиран, на интернет страницата на ЦРУ –

 //www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001700210016-5.pdf

Документът на ЦРУ потвърждава, че Астралът е РЕАЛЕН!

Напълно разсекретеният документ повдига доста необичайна тема и отговаря на някои паранормални въпроси. Документът представлява пълен и подробен отчет на изследванията на ЦРУ за това, което често се нарича Астрален План.

Ние живеем в холограма

Смята се, че Астралният план е област извън материалния свят, която  дава възможност да се получи достъп до душата или до духа на човек. Някои религии вярват, че астралният план може да бъде достъпен едва  след смъртта на физическото тяло, докато други смятат, че това може да бъде постигнато и в живота.

Това най-често се свързва с някои източни религии, като например хиндуизма и джайнизма, и има първостепенно значение за будистката вяра и концепцията за нирвана. В по-късни времена,   понятието  астрален  план се ползваше с нарастваща популярност както на Запад, така и в Азия с разрастването на движението „New Age“.

Макар че много хора смятат, че астралният план е нещо повече от  умствено измерение, което може да бъде напълно обяснено от науката, изглежда ЦРУ не се придържа към същата гледна точка.

Наскоро публикуваният документ обяснява, че научните изследвания са доказали, че Астралът със сигурност не е мит. В документа се споменава и понятието „Абсолют“, пронизващ времето и пространството във всичките му измерения. „Абсолют“, в документа е описан като вездесъщ и всемогъщ.

Тези, които са работили по този проект, са изразили желание да проучат по-подробно тази тема в бъдеще.

Въпреки това, изглежда, че интересът към проекта или е намалял на висшите  нива на командването, или, най-вероятно всичко е приключило, а по-нататъшното изследване на необикновени феномен  е било  класифицирано на много по-високо ниво на сигурност.

Понастоящем ЦРУ не споменава никаква допълнителна информация за изследването на този проект. Разбира се, това повдига подозрения, че правителството е получило дълбоко разбиране за концепцията и може би я  използва без знанието на широката общественост.

 

Демоните – най-сетне научно “уловени“ и доказани!

Учени: Нашето съзнание управляват астрални същности! Черни астрали контролират човешкото съзнание

Последно от ЛЮБОПИТНО