Сравнете двете изказвания – на Николай II и на Владимир Илич Ленин

Списък с обвиненията, които разкриват престъпленията на болшевишката партия, създадена от Ленин, които са достатъчни за смъртна присъда…

Николай Втори:

„Аз полудявам, когато мисля за перспективите на Русия; ние ще се превърнем в най-великия народ, в най-великата държава и всички в света ще се извършва с нашето разрешение…“

Владимир И. Ленин:

„Плюя на Русия, господа, ние завоювахме Русия и ще я управляваме…“

Върху Владимир И. Ленин пада цялата вина не само за онова, което той натвори лично от 1917 до 1924 г., но и вървейки по неговия път, изпълнявайки неговите завети, което натвори и създадената от него партия.

Ако трябва да съдим лично Ленин, стигат обвиненията срещу него за смъртна присъда, например за екзекуцията на невинното царско семейство или за невинния Гумильов. Но дайте да формулираме обвинението по пунктове.

И така партията на болшевиките – РКП, ВКП – болшевики, КПСС, създадена от Ленин като инструмент на властта и насилието, е виновна за:

1. Че в нейното име група революционери екстремисти на 25 октомври 1917 г. арестува Временното правителство, по-късно разгони Учредителното събрание, т.е. по незаконен насилствен път завзе властта в Руската, по това време, република.

2. За това, че властта в тази група беше завзета не само по насилствен, но и по измамен път, не заради благополучието и процъфтяването на многобройните народи, но заради провеждането на социално-политически експеримент в страната, заради използването на населението и всичките богатства в страната, както и ресурсите й, суровините и масите за този експеримент.

3. Виждайки това, 90% от населението отказва да участва в този експеримент; завзелите властта вместо да се откажат от експеримента и да се самоотстранят, разпалиха в страната чудовищен невиждан терор, в резултат на който беше унищожена над една трета от населението.

4. За това, че в името на партията беше разпалена кръвопролитната война, а цветът на нацията, ако оцеля частично в нея, беше изгонен от страната.

5. За това, че заради удовлетворяването на своите политически амбиции, в името на партията беше извършена вандалската акция по ликвидирането на царското семейство, на невинните деца и жени…

6. За това, че по времето на своето властване, отнемайки хляба на селяните, многократно инспирира глад, който отне живота на милиони хора и ги докара до людоедство и детоедство…

7. За това, че многобройните въстания, които естествено избухват против жестокото насилие, са потушени с още по-голяма жестокост, буквално са потопявани в кръв: Путиловското, Колпинското, Ижорското, Кронщадското, Ярославското, Рогачевското, Астраханското, Ижевското, Пермското, Пензенското, Тамбовското, въстанията в Сибир и цялата Средна Азия…

8. За това, че в името на партията е извършено масовото изтребление на донските и кубанските казаци – разкулачването на Русия, когато от войските на ЧОН се унищожават цели селища с жени и деца…

9. За това, че под предлог за борба с глада – предизвикан от завзелите властта и страната, са ограбени и изнесени несметни богатства, натрупани от векове в църкви и манастири…

10. За това, че в местата, където живеят мюсюлмани, са унищожени стотици джамии и медресета, молли и учители…

11. За това, че само в Бурятия през 1936 г. са изгорени 36 будистки манастири заедно със старинни тибетски библиотеки, исторически, художествени и материални ценности…

12. За това, че в цялата страна са разрушени над 90% от манастирите и храмовете; само в Москва – 450 храма, включително великата светиня на Русия – „Храмът на Христа Спасител“.

13. За това, че през 1929-1930 г. е проведена насилствена колективизация на селяните с унищожаването на шест милиона стопанства и около 15 милиона души; например в Казахстан са унищожени много милиони табуни, стада…

14. За това, че колективизацията довежда до отчуждаване на селяните от земята, от привлекателността на труда, за това, което днес наричаме „разселячване“ на Русия, за пълното унищожаване на земеделието, до пълното опустяване на селата и запустяване на земеделските земи…

15. За това, че имайки за цел не процъфтяването на своята държава и народ, а призрачната и утопична световна революция и световна комунистическа система и за целта използвайки поробването и изнасилването на страната само като източник на средства и ресурси за осъществяването на тази утопична идея, в името на партията в течение на много десетилетия се извършва ограбването на най-богатата страна, извършва се варварско изсичане на гори по всичките реки, които текат на север, което води както до унищожаването на дървесина, така и до гибелта на реките, извършва се опустошаване на недрата, хищническо изсмукване на нефт от тях, на газ, злато, якутски елмази, уралски скъпоценни камъни, редки руди, сребро и всичко се продава, и цялата суровина… Извършва се маниакално строителство на гигантски бентове, маниакално създаване на гигантски водохранилища, което води до заливането на милиони хектари плодородни ливади и полета; извършва се унищожаване на плодородните воронежки черноземи, отравяне на Байкал, пълно погубване на Аралско море, погубване в Казахстан, на Алтай, в Хакасия на около 30 милиона пастбищна целина…

16. За това, че страната в течение на десетилетия е покрита с мрежа от лагери, които унищожават съдбите на милиони хора.

17. За това, че системата на насилие, потискане и безправие разрушава обществото като такова, води до дефицит на нравственост, човечност, духовност, което на свой ред води до тотален алкохолизъм и тотален разцвет на престъпността.

18. За това, че парализирайки хората със страх, всеки пети човек е вербуван за таен доносник и така около една пета част от населението е допълнително изнасилвана и нравствено развратена, защото тайният доносник не е пълноценна нравствена личност.

19. За това, че започвайки да лъже още с първия си ден на господство в страната, партията лъже в течение на над 70 години, продължавайки да лъже и днес; тя приучва населението да лъже, превръщайки лъжата в страната закон в живота и така допълнително, свръхвсякакви мерки развращава населението нравствено и морално. Лъжата е нужна на партията и се състои в това диктатурата на групата революционери екстремисти да се представя за диктатура на пролетариата, че тази група интелигенти, или полуинтелигенти екстремисти, сама се провъзгласява за авангард на работническата класа и селяните. Лъжата се състои в това, че ограбването на страната се представя за грижа за благото на народа, че невижданото поробване на човека се представя за невиждана свобода, че обедняването на населението се представя за процъфтяване, че, казано на кратко, всичко черно се представя за бяло.

20. За това, че управляващата група хора в името на партията и от името на партията десетилетия наред налага на населението в страната своята воля, не търпейки никакво непослушание и дори инакомислие, и по този начин извращавайки психологията на хората, ги превръща в покорни и безмълвни роби – непокорните и небезмълвните се арестуват и унищожават.

21. За това, че в името на партията цели народи са изселени от историческите им места на обитание в казахстанските степи, в пустините и в тайгата, където тези народи загиват на три четвърти: немците от Поволжието, чеченци, ингуши, карачаевци, кримски татари, балканци, грузински турци…

22. За това, че имайки утопична цел, т.е. неосъществима, идея за световна революция и световна комунистическа система, партията поддържа десетки „дъщерни“ партии и режими с техните партийни вестници, тоталитарни структури в различни страни по света, опитвайки се да разложи народите, да наложи една част от народа над друга, което води до братоубийствени кръвопролития, терор, дестабилизация, а там, където постигат частичен успех, до разваляне на икономиката, глад и обедняване…

23. За това, че в резултат на своите действия партията, а тя винаги е била управляваща, доведе страната до последната черта, като я вкара в такава паяжина от икономически, демографски, социални, междунационални и екологични бедствия, и сега не е известно как тя да се измъкне от нея…

Издателство PACПEP

Последно от СВЯТ