Сталин, марксизмът, дегенеративният комплекс при евреите, тайната на библейския проект и ролята на обрязването в юдаизма. Как Маркс даде «зелена светлина» на дегенератите и психопатите да вземат властта в обществото

Съдейки по отношението на Йосиф В. Сталин към марксизма, той разбирал добре, че Карл Маркс, всъщност нищо ново не е измислил. Той посвоему изкривил като Библейски проект структурата на това древно общество, което при всичките без изключение индоевропейски народи се нарича времето на Златния век. Разликата при тази структура е това, че в идеологията на Маркс е взет на въоръжение либерализмът – онова трогателно всеопрощаващо отношение към дегенератите, което днес е основен принцип на общественото устройство.

В епохата на Карл Маркс и Фридрих Енгелс за толерантността не знаел никой, но едновременно с това тя била невидимата основа на марксизма. Йосиф Висарионович добре осъзнавал структурата на истинското комунистическо общество. Затова от марксизма-ленинизма той взел само терминологията. Сталин отлично разбирал, че ако обществото не ограничи правата на дегенератите, е обречено, и те скоро ще поискат властта и ще започват да изсмукват нормалните сокове на хората. Сталин разбирал, че Маркс умишлено не споменал за проблема с дегенератите. Онова, което Маркс написал, не се отнася към реалното човечество, а към рафинираното човечество. Следователно, в учението на Маркс на дегенератите и психопатите е дадена „зелена светлина“ да вземат властта в обществото. Ето защо комунизмът „по Маркс“ няма нищо общо с комунистическото общество в древността – онова, което се е съхранило в паметта на хората от бялата раса под името Златен век. Комунистическото допотопно общество не смятало за своя основна задача икономиката, научни или други въпроси, а решаването на въпроса за дегенератите – тяхната неутрализация и частично унищожение. Някой може да възрази – може ли това да бъде щастливо общество, ако не се съобразява с непълноценните хора? Но именно затова обществото на Златния век и процъфтявало на Земята много хиляди години.

Нашите прадеди – скитити, синдите, меотите и сарматите без съжаление давели дегенеративните хора в реките и езерата. Завършените егоисти прогонвали и лишавали от граждански права, половите извратеняци осъждали на смърт…

Тъй като спартанците били северяни, тези закони действали и при тях. Затова спартанците, въпреки своята малочисленост, били най-силната държава в Елада.

Древните тракийци, келти, балти и други народи също се очиствали от природните дегенерати. Забраната за самоочистване в европейските и много азиатски етноси въвело юдо-християнството. Всичко започнало от юдеизма. С тази изкуствено създадена от египетското жречество религия, която напълно нормално процъфтяващият семитски етнос много скоро се превърнал в много вредна. Юдеизмът е единствената религия в света, която не само забранява да се пипат различен вид психопати-дегенерати, но още и ги прославя.

В първите глави разказахме как Йосиф В. Сталин обърнал внимание на Каганович, че всичките без изключение еврейски патриарси, на които от деца всички трябва да се равняват като „богоизбрани“, от които трябва да вземат пример от страниците на Тората, изглеждат завършени дегенерати.

Сталин показал на Каганович колко е сложно евреинът да стане честен и порядъчен човек. Защото тогава, възпитавайки се, той ще бъде принуден да взема пример не от своите прадеди, а от герои на други племена и народи, които винаги са изобразявани в колективното съзнание на хората откъм най-добрата им страна. А това от талмудичната гледна точка е недопустима. Но Сталин не казал на Каганович най-главното. Вероятно се е надявал, че Лазар Мойсеевич ще го разбере без думи. В разговора с него Сталин, за да не оскърби националните чувства на Каганович, заобиколил въпроса за произхода на дегенартивния комплекс при повечето евреи. Вероятно от трудовотете на М. Нордау и Ч. Ламброзо Сталин знаел, че сред евреите има шест пъти повече психически болни, отколкото сред руснаците, немците, французите и други етноси. Знаел и още нещо: оказва се, че сред израсналите в семейства, където на юдеизма не придавали голямо значение, броят на психическите заболявания не бил повече отколкото при германците или славяните. Естествено, Сталин си направил извода: евреите, които се отнасят фанатично към своята религия, с времето започват да полудяват… Защо се случвало това, Йосиф Висарионович също знаел: ако у Тората всичките без изключение прадеди на еврейския народ имат ярко изразен дегенеративен комплекс, причината е ясна – започни да копираш и се възхищаваш от луди, скоро и ти ще полудееш.

Като бивш семинарист Сталин знаел и нещо друго. Преди приемането на християнството на руската земя не се срещали нито луди, нито полови извратеняци. Но щом в Русия било прието християнството, след 10-15 години я наводнили не само физически уроди, но и морални. Това пишат много мюсюлмански пътешественици.

От изложеното Сталин направил още един извод. Защо на християните бил наложен Старият завет? За да могат те, както и евреите, да започнат да копират поведението на неговите герои. И то не да подражават на еднокръвни божествени прадеди, а като светци, което за младото неукрепнало съзнание е още по-лошо. Сталин повдигнал завесата на една от най-сериозните тайни на древното жречество. До него стигнало едно от скритите от странично око предназначения на библейската концепция – да се създават на Земята колкото може повече психически увредени хора. Оглеждайки се наоколо, Йосиф Висарионович разбрал същността на проекта: психически болните винаги имат огромна енергия и в добавка – те страдата природната потребност да властват. До дегенерата не стига мисълта, че всяка власт е още и отговорност. Психически увреденият има нужда от нея, за да се самоутвърди, да получи възможността да се наслади на страданието на своите подчинени. Много психопати са скрити или явни садисти. Но това още не е всичко; психически болните властолюбци се втурват към властта още и за възможността да получат всевъзможни материални блага. Заради това те са готови на всякакво престъпление. Тъй като те имат излишък от енергия и те не са обременени с нравственост, властта сама отива в ръцете им. С други думи, в борбата за нея те лесно изтласкват нормалните. Но Сталин, разбирайки, какви хора ръководят западното общество и виждайки, че на власт в Русия се налагат психически ненормални, дълго време не бил наясно за смисъла на този проект. Този въпрос му станал ясен след неговото Туруханско заточение. На далечната Курейка високопосветени неизвестни обясняват на младия горещ търсач на справедливост, че силите, които се занимават с унищожаването на човечеството, не са еднородни и че те се делят на два лагера. Единият е много малък, но има огромно влияние върху обществото; вторият е грамаден многомилионен. В първия лагер са съсредоточени стратезите, във втория – тактиците и изпълнителите.

Какво искат стратезите от човечеството?

На този въпрос ние отговорихме в първата глава. Става дума за създанията, които са хора само 1%; в останалото са истински визитьори от други планети. Тези твари е ясно, че не искат планетата да процъфтява. Тяхната заветна цел е пълното изкореняване на човечеството. Външно те са превърнати в хора и то за тази цел. Техните визити са описани нелошо в руските, индийските, древноиранските и шумерските митове. Някъде тези създания се наричат змиеглави, някъде наги, някъде анунаки – винаги с различни имена. Но с това същността им не се променя. В Библията нежно ги наричат „деца на някакви Богове“. По-скоро става дума за приелите човешки облик твари. Някога много отдавна посетителите изгубили войната с бялата раса. За тази война се говори в митовете. В паметта на предците на руския народ са се запазили факти, че на помощ на земната раса дошла звездната Метрополия – „мита за борбата между Велес и Рин Дия“. Очевидно поради това завоевателите променили стратегията. Сега те унищожават човечеството, но със собствените му ръце. Човекообразните твари и техните обитаващи под земята и в недрата на Луната роднини са заети с пълното унищожение на човечеството. Тяхната дейност говори сама за себе си. Когато става дума за библейския проект, незнайно защо много изследователи смятат, че той е изобретение на древноегипетското тиванско жречество от храма на Амон. Но както е известно, Амон или Амен, е слънчева същност на Сет, се появила в Египет в периода на Средното царство. В Древното царство не го знаели. Освен това той е 13-ият от Пантеона на Висшите Египетски Божества. Всичко говори за това, че култът към Амон е изкуствен. Той бил наложен на Египет някъде отвън. Въпросът е от кого? И освен това, за да създадат новия Бог, трябва да имат огромно влияние във висшите сфери в държавната и духовната власт. Такова влияние са можели да имат личности, разполагащи с гигантски знания.

Изводът се налага от само себе си. За да бъде задействан на планетата Библейският проект, е създаден изкуственият бог с неговия храм. Жреците на този храм са първите проводници на идеите на зачистване на хората на Земята. Но не трябва да се мисли, че те изобретили технологията за унищожаването на човечеството със собствените му ръце. Първо, жреците не успели да се проникнат от ненавист към хората, за да ги унищожат. Второ, за задействането на този проект те не разполагали с нужните знания по това време. И освен това не бива да забравяме, че те те били хора. Всъщност Библейският проект бил замислен за няколко хиляди години. Пита се защо на тези свръхмъдри жреци им е било нужно да задействат проект, от който нито те, нито потомците им ще се възползват. Жреците на Амон са само тактици, но не и стратези. Стратеги са онези, които са над тях. Онези, които държат ръката на пулса на нашата цивилизация. Те жадуват да очистят Земята от човечеството. Защо, е ясно – естествено, за себе си. Затова техните немаскирани като хора космически роднини, отдавна живеят сред нас, имат на дъното на моретата, океаните, големите езера и дори под земята бази, но не се свързват с нас. И това е разбираемо – защо да общуват с онези, които са обречени на пълното изтребление. Именно затова на планетата е задействан проектът, който отменил древния ведически закон за самоочистването на обществото на хората от всевъзможните дегенерати. По ведическия мироглед на нашите прадеди бил нанесен мощен идеологически удар. Новоизпечената, изповядваща Единния Бог религия, чрез жреците на Амон наложена на прадедите на евреите, показала на целия свят, че дегенератите, садистите, клетвопрестъпниците, убийците, лъжците и педерастите могат да бъдат свети богоугодници. А психически здравите хора са задължени да им служат. Именно по тази причина към новата „прогресивна“ религия се примъкнали маса дегенерати. Юдеизмът привличал психически увредените хора и заради това, че в него била дадена технологията на поробването на човека чрез лихвения процент. Тя давала възможността кредиторът да получава материални блага от нищо, без да работи и без да се напряга. Фактически всичкото изложено представлява специален психо генетичен механизъм по прекрояването на нормалното човешко съзнание в увредено съзнание.

Как се случва това? Оказва се, че онези, които разработвали Стария заветен проект, отлично знаели как работи нашата генетика. Те знаели, че само 1% от ДНК на човека отговаря за синтеза на нужните аминокиселини от белтъчната структура. Останалата част – това са 99%, отговаря за нашето поведение.

Изуверите знаели още едно свойство на човешката генетика: зависимостта между работата на гените и взаимното влияние помежду им, а следователно и върху психиката на човека, от работата върху съзнанието му. Ако човек взема нещо на вяра, то неговата генетика започва да се променя, започва да се построява към промяната в съзнанието му. Ето това е целият механизъм от сриването на човека не само на съзнателно ниво, но и на генетично. Страшното е, че придобитите генетични свойства се предават от човека на неговото потомство. Навярно читателят вече знае какво страшно психотронно оръжие е знаменитата Тора, или Старият завет. Ето защо Сталин смятал юдеите за жертви на чудовищен, разрушаващ психиката проект. Благодарение на своите турухански наставници той стигнал до същността на този невидим изуверски процес, който почти три хиляди години действа на генетичната основа на земния социум. На Сталин разкрили как елементарната вяра в светостта на порока може до основи да разруши човешката психика, тъй като според един от основните закони на Мирозданието вътрешното е неразривно свързано с външното. Така с времето увредената генетика на потомците на дегенератите ги превръща във физически уроди. Сталин разбрал защо приелите човешки облик визитьори чрез разрушаващата природата на човека религия увредили съзнанието на целия народ. Само психически увреден човек може сериозно да повярва, че той се отнася към особеното „богоизбрано“ племе, че другите народи на Земята са създадени, за да служат на такъв като него. Да го храни, облича, строи за него домове, да обработва земята и ако потрябва, да му отдава своите жени и дъщери. Но както е известно, юдеите, в това, че са „богоизбрани“ и че собствеността на гоите, е тяхна собственост, са повярвали. Тази вяра е онази движеща сила, която кара този измамен народ да води война с цялото човечество. Сталин отлично разбирал защо са били създадени юдеите и на кого служат.

С времето до Йосиф Висарионович стигнало, че „богоизбраните“ не е възможно да управляват без още някого. Но юдеите са убедени, че никой не ги манипулира и че те се стараят за самите себе си. Не им идва в главата, че някога всичкото това ще приключи и онези, за когото те прокарват пътя към абсолютната власт на света, накрая ще я получат и ще се откажат от услугите им. До какво ще доведе това? До изкореняване на юдеизма, едновременно с него и на другите аврамически религии, защото армията от дегенерати, завзела властта над планетата, ще бъде повече ненужна.

В един от сериозните разговори с Ежов, в който Сталин се опитал да докаже на народния комисар, че не трябва да се отнася еднозначно към евреите. Сталин попитал Ежов: „Кажете ми, Николай Иванович, кое е първично – евреинът или дегенератът?“ Естествено, Ежов казал, че е евреинът. Сталин поклатил главата си и рекъл: „Първичен е дегенератът. Това, че сред евреите има много психически невменяеми, не ни дава правото, другарю Ежов, във всичките евреи да виждаме едните врагове. И не заради това, че са вредители и предатели, а заради това, че са психически нездрави хора. И вие трябва да се борите не само с евреите, колкото с дегенератите…“

За този разговор на Сталин с Ежов споменава в една от книгите си Чуев; тогава Йосиф Висарионович не знаел, че онзи, с когото разговарял, е бил също дегенерат, макар че по националност Ежов бил чист руснак. Сталин добре разбирал, че най-мощният удар по своята психика получили юдеите. Това е разбираемо, неслучайно евреите 150 години били държани в Египет. В това време тяхната етническа памет така била промита от миналото, че в нея не останало нищо. Нито приказки, нито легенди, нито, което е особено важно, героичния епос или нещо от този род. Всичко било изкоренено. Защо било направено това? За да може на белия лист на човешкото съзнание да се наложат черните бои на новата еврейска митология, измислена от жреците на Амон, в която, както казахме, няма нито един положителен герой.

Вероятно у доюдейските ведически евреи вероятно е имало и богата, пълна с положителни герои митология, вероятно са имали свой героичен епос. Но преди приемането на юдеизма всичко било загубено и нещастните евреи, за да формират своя характер, нямало къде да се обърнат. Връчили им Стария завет, или Тората.

На Сталин му било ясно, че Тората във вид на Библията човекоподните манипулатори подхвърлили и на създателите на християнството. Те, използвайки приказките за Адам, Ной и неговите синове, успели да я прикрепят към Новия завет. За какво било направено това – не е трудно да се досетим. За да могат фанатиците на вярата, хората, откъснали се от своите ведически звездни корени, да се превърнат в подобие на юдеите. Само че с друг замисъл. Ако у евреите то е изразено в „богоизбраност“, в намерението да владеят собствеността на гоите и да управляват света, то при християните е другояче. При тях всичките светии са великомъченици; всяка власт е от Бога; несъпротивлението на злото и покорността на съдбата – това е стереотипът на поведението, който възниква под въздействието на Новия завет. Фанатизмът също се смята за психическа болест. Но типично християнското отношение към живота е своеобразен камуфлаж, който у много фанатици на вярата се преплита с поведението на вехтозаветните герои. Когато трябва, християнинът копира някого от учениците на Христа или него самия, но когато трябва нещо да постигне в живота, той просто може да се превърне в Яков, Давид, Каин или някой друг вехтозаветен садист и извращенец.

От всичкото изказано може да се направи изводът, че вехтозаветните светци творят с психиката на фанатиците християни същото, което правят със съзнанието и ортодоксалните юдеи. В резултат дегенеративният християнски комплекс по нищо не се различава от юдейския. Едно и също. Същата жажда за материални блага и всевъзможни развлечения, същият садизъм, мазохизъм, същите полови извращения и неограничена жажда за власт. Защо Ч. Ламброзо е направил извода, че сред християните има шест пъти по-малко дегенерати, отколкото сред юдеите? Просто в този план на християните им провървяло повече. Нито у италиците, нито у келтите, нито у германците, нито у славяните християнизаторите могли да изчегъртат древните ведически корени. У европейските народи са се запазили и старите приказки и легенди и най-важното – оцелял е дохристиянският героически епос. Келтите имат предание за Кухулин. Германците – сказания за Сигурд-Зигфрид, у славяните – героичните приказки и билини. Християните мисионери така и не могли да изчегъртат от съзнанието на европейските народи древните „бесовски вярвания“. Онова, което било направено с евреите, в Европа не се получило. Макар че имало опити, и то сериозни: например, за пеенето на древни химни на Вотан или друг дохристиянски бог, германците били изгаряни живи. Това вършели инквизиторите с келтите и славяните, които приели католицизма. Онези, които помнели олимпийските Богове, били варени живи в смола във Византия. В България, Сърбия и Русия за пеене на старинни песни и свирене на гусла също екзекутирали. Последното изгаряне за съхранение на ведическата традиция и унищожаване на древноруските народни музикални инструменти било проведено по заповед на Ватикана при цар Алексей Романов по времето на Никонианската реформа през 1666 г., Но не всичките опити на тъмните сили да изкоренят от съзнанието на европейските народи генетичната памет за дохристиянските времена и древни герои се увенчали с успех. Затова вехтозаветните герои дегенерати не се ползвали с голяма популярност в Европа. И германците, и славяните предпочитали да възпитават децата си не с библейските приказки, а със своите старинни дохристиянски предания. Разбира се, сред европейските християни имало немалко фанатици, които се отказали от своите древни ведически корени. Тези хора приели Стария завет за истина и много скоро, както и колегите им по Светото писание, юдеите, започнали да подражават с поведението си на библейските патриарси. Оттук в християнската среда се разпространил садизмът, различните форми на насилие, мазохизмът и различните полови извращения. Това може да се научи от поведението на кръстоносците на завоюваните земи и от действията на Светата инквизиция. За щастие процентът на психически увредените хора сред християните не са толкова много. Основно те са онези от тях, които нарочно се отказали от дохристиянските си корени, припявали на библейските приказки като за истина и започнали да вземат героите им за пример. Провървяло на християните и в това, че колкото и да се опитвали авторите на Библейския проект да наложат обряда обрязване, така и не се получило. Внедрените в йерархията на християнската църква пазители на древното знание гласували против обрязването и благодарение н това от превръщането в дегенерати били спасени милиони европейци…

На осмия ден след раждането на бебето извършват обрязване. Онзи, който измислил тази технология, е знаел за устройството на човешката психика повече от нас. Оказва се, че човекът има няколко центъра на съзнанието. Те са седем; на осмия ден след раждането се отваря първият от центровете, който отговаря за логическото мислене и осъзнаване на всичко материално. По-късно един след друг у човека се активизират останалите центрове на съзнанието. Последният център, който свързва вселената на човека с макросвета на Твореца, започва да работи към 33 години. Но цялата същност е в това, че всеки център на съзнанието се отваря само в определено време. Ако болковият шок потисне този процес, каквото причинява обрязването с детето, настъпва срив в алгоритъма на отварянето на центровете на съзнанието. По-нататък те ще работят само на десет процента от своята мощност. Ето това е инволюционното потискане, прост и надежден метод.
От казаното дотук се вижда, че у юдеите работи пълноценно само първият център на съзнанието. Всичките останали центрове, отговарящи за висшата нервна дейност, са частично потиснати. Оттук у адептите на юдеизма има смътна представа за срам, съвест, чест, благородство, любов и пр. При тях пренастройването на съзнанието не е задължително.

Естествено възниква въпросът: ако Йосиф Висарионович е знаел механизма на въздействието на обрязването върху психиката на човека и последващата психолого-идеологическа преса на морално-нравствените норми на вехтозаветните партриарси, защо е вярвал на някои евреи? Нима е вярвал, че сред тях има напълно нормални хора? Сталин не само вярвал в това, но и добре знаел, че кръстените евреи не вярвали нито на Стария, нито на Новия завет. Кръстените евреи, които не са обрязани, под въздействието на марксистката идеология лесно се разделят с религиозното си чувство. Следователно от тях не могат да бъдат създадени ярки ционисти. От тях се получават комунисти, но не и фанатици. С тези евреи Сталин работел; той им вярвал, но всеки от тях внимателно следил. Те му били нужни за това никой от ционистките главатари на Запад да не го обвини в антисемитизъм.

Затова Йосиф Висарионович на много еврейски артисти, композитори и писатели давал държавни премии. Със световния ционизъм Сталин играел много тънка игра. По-тънка отколкото с италианския или немския фашизъм. Съветският вожд добре знаел, че световният ционизъм, израснал от талмудичния юдеизъм, е обединил около себе си всичките дегенерати на планетата. Не само юдеи и масони-християни, но и мюсюлмани, и че многомилионно сборище от душевно болни управлява западното задкулисие, чието сърце се намира във Ватикана.

Сталин добре познавал и масоните; той ги изучавал още преди политическите процеси през 1937 г. Много „пламенни“ борци за свобода през 20-те години, не приемайки Сталин насериозно, му разказвали какво представляват ложите и с какво се занимават. На свой ред бъдещият съветски вожд виждал с кого си има работа и що за хора са. Пред погледа на Сталин, прикривайки се с революционни лозунги, масоните, превърнали се по времето на революцията в марксисти, с настървение разстрелвали хиляди руснаци. Сталин осъзнал, че има работа с дегенерати садисти и убийци. Освен това той виждал, че основната маса масони страда от напълно материализирано съзнание. за пари подобри хора били готови да извършат и най-гнусното престъпление. Сталин знаел, че много от тях са полови извращенци. Затова не се учудил от съюза на ционистите с масоните. От своите учетиле Сталин получил представа за общите закони на Мирозданието и разбрал, че по отношение на масоните и ционистите работи „принципът на подобието“. Дегенеративният комплекс и едните, и другите ги обединил в едно цяло. Освен това масоните взели за мистичен базис юдейската Кабала, а Амон Йехова се превърнал за тях в главния Архитект на Вселената – Бафомет. Древните казвали: „Кажи кой е твоят Бог, и аз ще ти кажа какъв си…“ Затова Сталин никога не вярвал на ортодоксалните юдеи и масони. Той разбирал, че има работа с психически нездрави хора, следователно отношението към тях трябвало да бъде съответно като към болни. Но Йосиф Висарионович дълго време не можел да разбере защо било нужно на приелите човешки образ визитьори да създават на Земята тотална цивилизация от дегенерати. Вниквайки в същността на „светото писание“, бъдещият съветски вожд добре разбирал, че Библията е не само конкретно ръководство по създаване на Земята на кредитно-финансова система, но и мощно психотронно оръжие, предназначено за сриване на нормалната човешка психика и превръщането й в болна. Сталин разбирал, че дегенератите се управляват по-лесно. Те не трябва да се учат да разрушават; достатъчно е да имат поле за дейност във вид на власт; след това те ще свършат всичко като автомат в съответствие с природата си. Но Йосиф Висарионович осъзнал и друго: дегенератите, каквито и да са те и колкото и да презират нормалните хора, не са заинтересувани от пълното им унищожение. Водейки паразитен начин на живот, те, тези увредени интуитивно разбират, че ако измрат онези, които ги издържат и им позволяват да ги управляват, са обречени на скорошно измиране. Следователно, целта на дегенератите и на онези, които са ги създали, размножили и продължават да го правят, са различни. Първите се стремят да запазят най-продуктивната и трудолюбива част от тях, иначе няма на чий гръб да паразитират, вторите – към изкореняването на човека като вид. Двата деструктивни клана играят в една „команда“, но съвсем скоро ще дойде времето, когато психопатите, ционистите и масоните ще унищожат не само човека като вид, но и самите себе си…

Сталин направил извода, че на управляващите западната цивилизация Библейският проект им е нужен не само за глобализацията. Той е създаден още и за замяна в колективното съзнание на масите на природния алгоритъм на съзиданието с противоположния алгоритъм на тоталното разрушение. По-просто казано – за превръщането на основната част от човечеството в дегенерати, а разговорите за глобализацията са само фон, на фона, на който ще се разиграе чудовищната драма с гибелта на човечеството. Лекарите психиатри отлично знаят: ако се остави психиатрията без наблюдение, душевно болните, ако не могат да избягат от нея, скоро сами ще се унищожат. Но това се отнася до обикновените душевно болни; библейските душевно болни са особени; те с удоволствие влизат в политиката, търгуват и крадат, занимават се с банково дело, трудят се в СМИ, силовите структури и накрая – танцуват, пеят дори от цсенат, но никой не ги кара да орат, сеят, събират реколтата, да строят жилища, предприятия, да управляват кораби и пр. С други думи не се занимават със съзидателен труд. Ето къде е бедата.

Човек без дегенеративен комплекс може да помисли, че в гореописаното няма нищо странно. Че ще дойде време, когато търгашът, политикът или банкерът ще се хвата за плуга и лопатата. Но това не е така. Дегенератът работи само в концлагер, на свобода той се хваща за пистолета или автомата и се превръща в обикновен криминалитет. Криминалният свят е сборище на такива дегенерати.

Като великолепен психолог, Сталин разбрал и същността на либерално-демократичната идеология на завършващия етап на Старозаветния проект, която била внедрена в масите от средата на 19 век, когато и Тората, и Библията, и Коранът малко остарели. Те продължавали да творят разрушителното си действие, но вече не на всичките нива на социума. Основно – в средата на ортодоксите и фанатиците. Затова се превърнала в търсена напредничавата, напълно съвременна, прославяща различните форми на дегенерация идеология, създадена на запад. Сталин веднага осъзнал същността на либерално-демократичната беда и това; че тя завършва Библейския проект, разбрали и много философи. Характеристиката на либералната доктрина дал Ф. М. Достоевски. Той казал направо, че ако не бъдат спрени либералите, те ще унищожат не само Русия, но и цялата цивилизация. Писателят се оказа прав. Либерално-демократичната зараза, която е част от Библейския проект, може да въздейства на съзнанието на внушаемите като ново психотронно оръжие. Към такъв ефект се стремяха нейните създатели. Само че в новото учение няма нищо ново, все тази вехтозаветна концепция на възхищение от дегенеративните мерзости. У либералите хомосексуалистите и лесбийките се наричат „сексуални малцинства“, педофилите също се смятат за напълно нормални хора. Либералите не виждат нищо лошо в инцеста и междурасовото смешение; за тях лъжата, садизмът и жестокостта не са престъпление. Пред нас са същите вехтозаветни ценности, само че в друга опаковка.

Й. В. Сталин, като високопосветен човек, знаел, че комунистическата марксистка идеология е била написана за масоните от революционен тип на египетския обред Мемфис- Мицраим, а либерално-демократичната философия е идеологическа база на масоните администратори от Шотландския обред. Сталин разбирал и стратегията на управляващите ордена: ако Съветска Русия с времето се избави от революционното масонство и избере свой собствен път на развитие, световното задкулисие задължително ще се опита да й натрапи масоните, с административна насоченост. За целта в замяна на марксизма на руините на Съветска Русия ще бъде внедрена либерално-демократичната идеология, която с успех ще замени вехтозаветното психотронно оръжие по разрушаването на човешкото съзнание. Способността да предвиди бъдещето подтикнала съветския лидер да се замисли над отчаяно смелия проект и да обяви война за унищожение, но не масонския орден и юдейските банкови кланове, а на онези, които ги управляват.

Георгий Сидоров – „Фаталната съдба на самопровъзгласилите се богове“

Издателство PACПEP

ПО ТЕМАТА

Истината за Карл Маркс (ВИДЕО-БГ СУБ)

 

Карл Маркс: Изгорете Одеса… Сринете със земята Севастопол…

 

Защо Маркс ненавиждал Русия и руснаците

 

Най-големият «успех» на «пророка» безбожник Карл Маркс – просенето на пари

 

Как Маркс обслужи интересите на финансовия капитал

 

Марксизмът като проект на Илюминатите

 

Последно от СВЯТ

Войната в Украйна – кървав заговор срещу славяните: Крим, Хабад-Любавич, Небесен Йерусалим, Юдейски Преврат 2014, Хабад и Путин, Предателство в Кремъл, Постановъчна война. Операция „Z“ (Zion/ Цион)

Крим Днес предаването на Крим от РСФСР в състава на Украинска ССР през 1954 г. мнозина

The Bulgarian Times

Фейсбук страница