Съществувал ли е народът песоглавци? Християнски светци с кучешки глави

ХРИСТИЯНСКИ СВЕТЦИ С КУЧЕШКИ ГЛАВИ

Свети Христофор и Христофор Колумб

Свети Христофор и египетският бог Анубис

Съществувал ли е народът песоглавци?

Вероятно е съществувал народът песоглавци

Не всички християни знаят, че сред християнските светци има и светци с кучешки глави и така ги изобразяват на иконите.

С кучешка глава например е свети Христофор. Неговите мощи, включително и черепът на кучешката му глава се съхраняват в град Раб, Хърватия, в църквата „Света Юстиниана“. Денят на Свети Христофор се отбелязва на 9 май.

Икони, на които са изобразени светци с кучешки глави, не устройвали представителите на църквата и на много от тях кучешкото лице било боядисано и нарисували човешко лице.

По времето на Големия разкол патриарх Никон забранил Христофор да се изобразява с кучешка глава, както и да се изобразява Бог Отец на иконите. Всички икони, които изобразявали светеца, трябвало да се прерисуват, макар че иконите били изобразявани точно така от хиляди години. Първите икони на Христофор се отнасят към 7 век.

Съборът от 1970 г. отменил заповедта на Събора от 1667 г. и сега християните могат да почитат светеца, изобразен на иконите с кучешка глава.

Свети Христофор, въпреки че имал кучешка глава, бил добър и дори помогнал на Исус Христос.

Мирското име на Христофор е Репрев – в буквален превод „отхвърлен“; бил кинокефал, т.е. произхождал от племето на антропоморфните същества с кучешки глави. Освен това той имал и огромен ръст, но бил смирен във вярата. По някои данни служил в римската армия. Веднъж го срещнало едно момче и го помолило да го пренесе през реката. Христофор качил момчето на раменете си, но започнал, губейки сили да потъва. Тогава момчето му казало, че е Исус Христос и му е тежко да го носи, защото е поел тежестта на всичките грехове на света, на всички хора. Христофор пренесъл момчето на другия бряг. Исус го прекръстил и му казал, че отсега нататък където Христофор закопае дълъг прът или клонче, там ще расте дърво. Пусналият корен дълъг прът е много важен символ.

Царят научил за славата на Христофор и го хвърлил в тъмница, където починал в мъки.

Вероятно народът песоглавци е съществувал, за което пишат Херодот, Плиний Старши и Аристотел.

„Наричат ги кинокефали, защото имат кучешки глави; за дрехи им служат животински кожи, а гласът им е кучешки лай…“

Христофор не е единственият светец с кучешка глава. Светците Архакс и Аугани също имат кучешки глави.

В руския епос един от най-силните богатири – Полкан, е с кучешка глава.

Какво е било това племе? Дали са били върколаци, отделна клонка на човечеството, същества дошли отнякъде или хора със синдрома на хипертрихиоза – повишена окосменост на лицето.

Каква е връзката между свети Христофор – в буквален превод „носещ Христа“, и Христофор Колумб

Свети Христофор пренася Исус през река, а Христофор Колумб пренася учението на Христа отвъд океана, пренася християнството от Европа в Америка, което е иносказание на библейската история.

Предполага се, че Христофор е египетският бог Анубис.

Свети Христофор се почита от старообрядците в Русия, от католиците в Италия и Литва. Той покровителства пътешествениците, моряците, превозвачите.

Според поверието, ако погледнеш икона на Свети Христофор, няма да умреш от внезапна смърт.

Издателство PACПEP

Последно от ЛАЙФСТАЙЛ