Телевизията – най-ефективният манипулатор. Съвременни психотехнологии за манипулиране

Радио – и телевизионните програми постоянно се прекъсват заради излъчването на реклами. Рекламите, а и много от предаванията в електронните СМИ, могат да се превърнат във фактор за управление на хората Телевизията е важен информационен и културен инструмент за въздействие върху човека. Тя има свойството да премахва истината от събитията. Телевизионните камери, които предават дадено събитие, го превръщат най-често в псевдосъбитие или в спектакъл. Това са изводите на Сергей Г. Кара-Мурза. Манипулиране на хората чрез средствата за масова комуникация Средствата за масова комуникация предават съобщенията на големи територии и масите са въвлечени в този процес. По ефективност на въздействието върху … Продължете с четенето на Телевизията – най-ефективният манипулатор. Съвременни психотехнологии за манипулиране