Теорията за счупения прозорец, или защо се увеличава престъпността…

/

Джеймс Уилсън и Джордж Келинг  през 1982 г. формулират теорията за счупените прозорци. Тя се състои в това, че ако в къщата се счупи едно стъкло и не  се постави ново, след това много скоро всички прозорци ще бъдат разбити, ще настъпи  всеобща разруха и ще процъфтят грабежите.

Това означава, че когато една определена група от хора игнорира традиционните норми на поведение, и допринася за продължаване на безпорядъка, околните  бързо  забравят за съществуващите правила и правят същото.

Верижна реакция с разруха започва  първо в  къщата, след това в района, а след това и в града. Тази теория е доста популярна в Съединените щати, Европа , Южна Африка и Индонезия, и се използва широко в практиката. Хората следят за чистотата на улиците, не хвърлят боклук навсякъде, опитват се да се държат етично и културно. По този начин това се предава и на другите,  в градовете има ред, пада нивото на престъпността. Теорията за счупените прозорци е тествана експериментално от социолози от университета в Грьонинген (Холандия ).

1 . На оживена улица в непосредствена близост до паркинг  за велосипеди, до чиста стена,  поставили знак , който забранява рисуване по сградата. На всеки от 77-те  паркирани велосипеди , социолозите поставили  хартиени таблички с пожелание за щастливи празници.

Наблюдавайки поведението на хората, експериментаторите установили, че от трите варианта за поведение (да  хвърлят хартията на земята, да я преместят на близкия велосипеди или да я вземете със себе си и на път да я хвърлят в кошчето), само 33 души направили първото или второто – действали нецивилизовано .

След като чистата страна на къщата била изрисуване, като по този начин била пренебрегната забраната на знака, от  77 души 53 хвърлили боклука директно в краката си. Това означава, че неспазването на правилата от някой друг, провокира следващия да направи същото.

2. Следният експеримент проверил дали действа теорията  само на общоприетите норми, или също е свързана с определено място и повод. Пред паркинг за превозни средства била  поставена ограда, като била оставена  малка пролука, през която може да се мине.

Поставеният знак указвал,  че минаването през дупката в оградата е забранено, трябва да се заобиколи, а след 200 м има нормален изход. Наблизо бил сложен друг надпис с предупреждение, че на тази ограда не е позволено да се заключват велосипеди.

В случая, когато до оградата оставили четири незаключени велосипеди, хората, които вървят към паркинга за автомобили виждали, че се спазва реда. И в по-голямата си част избягвали пролуката (през нея минали само 27% ) . Когато велосипедите били заключени на  грешното място, веднага  след това през забраненото място минали 82%.

3. Близо до супермаркет сложили знак, който призовава  за връщане в магазина на количките за продукти. А на  автомобили, които  били на паркинга , висели същите  същите таблички като по време на първия експеримент. Когато нямало изоставени колички, табличките  хвърлили едва 30 % от хората. Когато на мястото се появили  четири колички,  58% от хората хвърлили табличките долу.

4. Вместо изрисувана стена в следващия експеримент използвали звуково нарушаване на реда. Във времето преди Коледа в Холандия е забранено да се взривяват пиратки и фойерверки. Така че, когато велосипедистите чували  експлозии,  хвърляли хартиите по-често , отколкото  когато заповедта не била нарушена.

5. Eксперимент провокира хората да крадат. В пощенска кутия пъхнали плик така, че през неговото  прозрачно прозорче да се  вижда банкнота. При условие, че кутията и мястото около нея били чисти, само 13 %  взели плика.

Когато и стените и кутията били изрисувани, броят на крадците се увеличил до 27% , а в случая с  разпръснат наоколо боклук, пликът отмъквали  25 %.

Последно от БЪЛГАРИЯ

Фейсбук страница