Философия на саморазрушението | Сатанизмът | Обърнатата пентаграма – преобърнат живот

Бафомет, ариман, хаборим, мастема, молох, о-яма, дявол, шайтан, аполион – всичкото това са имена на сатанинското божество при различни народи. Понятието „сатанизъм“ е познато на всеки. Има хора, които са привлечени от Сатаната.

Сатанизмът – култ към Сатаната

Сатанизмът, дяволоманията, дяволопоклонничеството представлява окултно-религиозни представи, мироглед и вярвания, които се оформили през 19 век като протест срещу господстващото положение на християнството, в които образът на Сатаната се трактува като символ на могъщество и свобода.

Произходът на името на Сатаната и досега не е известен, но има няколко версии. Според една от тях той е бог на някакъв народ, живял в Палестина, който впоследствие бил изтребен от евреите и затова за него до нас не са дошли сведения. Ивритското тълкуване на думата „противник“ е от по-късен етап. Според друга версия думата Сатана произлиза от преиначеното име на египетския бог Сет. Има и версия, че думата Сатана има индоевропейски произход и означава „светоносен“.

„Прогресивните сатанисти“

Сатанистите наричат себе си „прогресивни сатанисти“, за тях сатанизмът не е религия, а философия, която не допуска съществуването нито на Бог, нито на дявол.

В архетипа на Сатаната те включват разум, цинизъм, независимост, егоизъм, война с религията.

„Прогресивните сатанисти“ като материалисти отхвърлят онази част от окултизма, която се основава на духовете, тайните заговори и други нематериални неща. Те не вярват нито в Страшния съд, нито в задгробния живот, горди са със себе си е смятат за по-умни от обществото, затова се отнасят пренебрежително към него. Те смятат, че всеки човек трябва сам да избере пътя си, а сатанизма – за философия за избрани.

„Традиционните сатанисти“

Традиционният сатанизъм е свързан с кървави жертвоприношения, хора в черни раса, които мърморят под носа си богохулни молитви. Това са основно хора между 15 и 25 години, с невисоко образование, със социопатични наклонности. Традиционните сатанисти не вярват в дявола като божество, но за други от тях „Сатаната е добър и мъдър учител“.

Адептите на традиционните сатанисти вярват в магията и някакви висши сили. Те допускат съществуването на Сатаната.

Традиционните сатанисти живеят в своя свят, скрит от чужди очи. Те не афишират идеите си пред всеки срещнат.

„Недосатанисти“

За „недосатанистите“ главното правило в „играта на сатанизма“ е богохулството. Те оскверняват гробища, храмове, понякога извършват обреди, включително и ритуални убийства.

Обществото всичките форми на сатанизма са опасни. В повечето случаи в сектите му изплуват деструктивни култове, които призовават за насилие над хората. Сатанистът разглежда свободата само за себе си. По същество в сатанизма се раждат морално-нравствени дегенерати, умствено и духовно изостанали. За такива секти е характерна и имуществената експлоатация.

От егоцентризма до сатанизма…

Главните двигатели на сатанинските течения са егоцентризмът и хипертрофираното усещане на своето Аз, изолираността от други хора, депресираността, наркозависимостта, престъпността им, включително и убийства.

„Традиционните сатанисти“ създава опасни секти, които привличат в редиците им подрастващи с още несформирана психика, насочват живота им в лъжлива посока и залагат за тях негативен жизнен сценарий. Престъпленията, на които са готови да тръгнат адептите на тези секти, е голям: от убийства на съученици до масови самоубийства и терористични актове за поредната „велика“ идея.

Броят на деструктивните сатанистки организации няма да намалява. Все повече търсещи себе си млади хора ще намират пристан в тях.

Същност на сатанизма

Поклонение на Сатаната или силите на Злото;
Пародия на християнските ритуали, в които обект на поклонение е Сатаната;
Дяволически или сатанински действия, поведение и позиция.

Издaтeлcтвo PACПEP

Барак Хюсеин Обама легализира сатанизма на държавно ниво, преди да освободи поста си на президент

Последно от СВЯТ

Войната в Украйна – кървав заговор срещу славяните: Крим, Хабад-Любавич, Небесен Йерусалим, Юдейски Преврат 2014, Хабад и Путин, Предателство в Кремъл, Постановъчна война. Операция „Z“ (Zion/ Цион)

Крим Днес предаването на Крим от РСФСР в състава на Украинска ССР през 1954 г. мнозина

The Bulgarian Times

Фейсбук страница