Човек може да усеща магнитното поле на Земята. Интересни факти за магнитното поле на Земята

ЧОВЕКЪТ МОЖЕ ДА УСЕЩА МАГНИТНОТО ПОЛЕ НА ЗЕМЯТА

Биолозите знаят, че някои мигриращи животни – от птици до морски костенурки, могат да чувстват магнитното поле на Земята. Ново изследване показва, че човекът също може да усеща промените в него.

Група учени геолози и невробиолози от Калифорнийския технологичен институт и Токийския университет решила да определи човекът притежава чувство, което е известно като магниторецепция.

Магниторецепцията е чувство, което дава на организма възможността да усеща магнитно поле, което позволява да определя посоката на движение, височината или местоположението на местността.

Магниторецепцията, или възприемането на геомагнитното поле, е сензорна способност, която е открита във всички основни групи гръбначни животни и при някои безгръбначни, но тя не е проверявана при хора.

Групата учени използвала електроенцефалография за регистрация на вълновите излъчвания в мозъка на участниците, когато те манипулирани магнитните полета.

В експериментите било отбелязано снижаване активността на алфа-диапазона при някои от участниците в изследването. Изследователи се надяват да продължат да изучават как различни човешки популации реагират на промените в магнитните полета на Земята, за да получат допълнителна информация за тази възможност на човешкия организъм.

Животинският свят притежава високоразвити геомагнитни навигационни системи, затова е възможно да бъдат съхранени някои функциониращи невронни компоненти, особено като се има предвид чергарския начин на живот на ловците, нашите далечни прадеди. Пълният обем от това наследство още не е напълно изяснен.

Изследването било публикувано в списанието eNeuro. Финансирането му се осъществява по програмата Human Frontiers Science Program – агенция за отбранителни изследвания и от Японското общество за съдействие за развитие на науката.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА МАГНИТНОТО ПОЛЕ НА ЗЕМЯТА

Какво представлява магнитното поле на Земята

Магнитното поле на Земята защитава жителите й и изкуствените спътници от негативното въздействие на космическите частици, към които се отнасят например йонизираните – заредени, частици на слънчевия вятър. Магнитното поле променя траекторията на тяхното движение, насочвайки частиците край линиите на полето.

Магнитните полюси на Земята са непостоянни. От време на време те сменят местата си. Неотдавна изследователи установиха, че Земята „помни“ за смяната на полюсите. През последните 160 милиона години магнитните север и юг сменяли местата си около 100 пъти. За последен път това се случило преди 720 години.

Смяната на полюсите се съпровожда с промени в конфигурацията на магнитното поле. По времето на „преходния период“ на Земята проникват много космически частици, опасни за живите организма.

В последните няколко години в полюсите настъпват опасни промени. Според учените безпокойство предизвиква южната част на Атлантическия океан. „Дебелината“ на магнитното поле в този район не надхвърля една трета от „нормалната“. Събраните през последните 150 години данни показват, че в този период полето там е отслабнало с 10%.

Въпреки че магнитното поле не може да бъде видяно, обитателите на Земята добре го чувстват. Прелетните птици търсят път, ориентирайки се по него.

Магнитното поле на Земята е област около нея, където действат магнитни сили. Въпросът за произхода му досега не е решен, но повечето изследователи са единни в мнението, че магнитното поле на Земята съществува благодарение на нейното ядро. Земното ядро се състои от твърда вътрешна и течна външна част. Въртенето на Земята създава в течното ядро постоянни течения. Както знаем от физиката, движението на електрическите заряди води до появяването на магнитно поле около тях.

Една от най-разпространените теории, които обясняват природата на полето, е теорията за динамо-ефекта; тя предполага, че конвективните, или турбулентните движения в течността на ядрото водят до самовъзбуждане и поддържане на полето в стационарно състояние.

Земята може да се разгледа като магнитен дипол. Неговият южен полюс се намира на географския Северен полюс, а северният му полюс – съответно на Южния географски полюс. Географският и магнитният полюс на Земята не съвпадат не само по направление. Оста на магнитното поле е наклонена към оста на въртене на Земята с 11,6 градуса. Тъй като разликата не е много съществена, можем да използваме компас. Неговата стрелка точно сочи южния магнитен полюс на Земята и почти точно Северния географски полюс.

Каква е ролята на магнитното поле на Земята

Магнитното поле на Земята защитава жителите й и изкуствените спътници от негативното въздействие на космическите частици, към които се отнасят например йонизираните – заредени, частици на слънчевия вятър. Магнитното поле променя траекторията на тяхното движение, насочвайки частиците край линиите на полето. Необходимостта от магнитно поле за съществуването на живота свива кръга от потенциално обитаеми планети, ако изхождаме от предположението, че са възможни хипотетично форми на живот, подобни на земните.

Учените не изключват, че част от планетите от земен тип нямат метално ядро и съответно са лишени от магнитно поле. Досега се смяташе, че планетите, които се състоят от твърди скални материали, както и Земята, съдържат три основни слоя: твърда кора, лепкава мантия и твърдо или разтопено желязно ядро. Учени от Масачузетския технологичен институт предлагат два възможни механизма в образуването на „скалистите“ планети без ядра. Ако теоретично това бъде доказано с наблюденията, вероятността да срещнем хуманоиди във Вселената ще бъде нищожна.

Земляните също могат да се лишат от своята магнитна защита. Засега геофизиците не могат да кажат кога ще се случи това, защото магнитните полюси на Земята са непостоянни. От време на време те сменят местата си. Неотдавна изследователи установиха, че Земята „помни“ за смяната на полюсите. През последните 160 милиона години магнитните север и юг сменяли местата си около 100 пъти. За последен път това се случило преди 720 години.

Смяната на полюсите се съпровожда с промени в конфигурацията на магнитното поле. По времето на „преходния период“ на Земята проникват много космически частици, опасни за живите организма. Една от хипотезите, която обяснява изчезването на динозаврите, твърди, че гигантските рептилии измрели именно по времето на поредната смяна на полюсите.

В последните няколко години в полюсите настъпват опасни промени. Според учените безпокойство предизвиква южната част на Атлантическия океан. „Дебелината“ на магнитното поле в този район не надхвърля една трета от „нормалната“. Събраните през последните 150 години данни показват, че в този период полето там е отслабнало с 10%.

Засега не е ясно какво заплашва човечеството. Една от последиците от отслабване на напрежението в полето може да бъде увеличаването на съдържанието на кислород в земната атмосфера. Връзката между магнитното поле на Земята и този газ била установена с помощта на системата от спътници Cluster – проект на Европейската космическа агенция. Учените изяснили, че магнитното поле ускорява кислородните йони и ги „изхвърля“ в космическото пространство.

Въпреки че магнитното поле не може да бъде видяно, обитателите на Земята добре го чувстват. Прелетните птици търсят път, ориентирайки се по него. Съществуват няколко хипотези, които обясняват как те усещат полето. Една от тях предполага, че птиците възприемат магнитното поле визуално. Криптохромите – специалните белтъчини, в очите на прелетните птици могат да променят своето положение под въздействието на магнитното поле. Авторите на тази теория смятат, че криптохромите могат да изпълняват ролята на компас.

Морските костенурки също чувстват магнитното поле на Земята. Анализът на спътниковите снимки, представени в проекта Google Earth , показва, че това се отнася и за кравите. Те ориентират своите тела от север на юг или от юг на север, като се ориентират не по географските, а по магнитните полюси на Земята. Механизмът, по който кравите възприемат магнитното поле и причините за такава реакция на него, остават неясни.

Освен изброените забележителни свойства магнитното поле способства да се появят полярните сияния. Те възникват в резултат от резките промени в полето, които протичат в отдалечените му зони.

Теорията за лунната мистификация също не подминава въпроса за магнитното поле на Земята. Както стана ясно, то предпазва земляните от космическите частици. „Събраните“ частици се натрупват в определени части на полето, т.нар. радиационни пояси на Ван Ален. Скептиците, които не вярват в кацането на човек на Луната, смятат, че по времето на прелитането през радиационните пояси астронавтите биха получили смъртоносна доза радиация.

Магнитното поле на Земята е чудно следствие от физическите закони; то е защитен щит, ориентир и създател на полярните сияния. Ако не е то, животът на Земята е невъзможен и тя би изглеждала по друг начин.

Издателство PACПEP

Ефект на Джанибеков (УНИКАЛНО ВИДЕО)

Последно от СВЯТ

Ню Йорк Пост: Педерастите и лесбийките в Америка се удвояват всяко поколение, ако продължим да се движим по тази траектория през 2054 година всички ще бъдат такива (ВИДЕО)

Статията във в-к Ню Йорк Пост: https://nypost.com/2022/05/27/left-wing-critics-says-bill-maher-should-be-canceled-over-lgbtq-comments/ ВИДЕО   ТИЯ ЛИ ЩЕ ВОЮВАТ С РУСИЯ!? ИЛИ ТРАВЕСТИТИТЕ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница