Електронният концлагер: Цифровизацията – смъртната присъда за държавата и личността

Цифровизация – Смъртна Присъда за Държавата и Личността (електронен концлагер) Ключов фактор, влияещ върху съвременните глобализационни процеси, е дейността на Световната Финансова Задкулиса. Тази наднационална структура доста ефективно изпълнява ролята на щаб на «Новия Световен Ред». В своята работа тази организация се фокусира върху интересите на малочислена елита, обединена в етническо родство и инициации в ложи с деструктивна насоченост, узурпиране на властта от хасидско-парамасонска група. Уместно е тук да си припомним думите на Дейвид Рокфелер, казани още през 1991 г. на среща на Билдербергския клуб: «Светът днес е по-предразположен към създаване на единно Световно правителство. Свърхнационалната власт на интелектуалния елит … Продължете с четенето на Електронният концлагер: Цифровизацията – смъртната присъда за държавата и личността