17-те членове на консултативния комитет на FDA, които гласуваха в полза на ваксината за СОVID на Рfizеr за деца на възраст от 5 до 11 години, са дълбоко свързани с фармацевтичната индустрия

На 26 октомври членовете на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти (VRBPAC) към Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) гласуваха със 17:0 в полза на използването на по-ниски дози от експерименталната ваксина за COVID-19 на Pfizer при деца на възраст от 5 до 11 години

 

17-те лица – включително „действащия“ председател на комисията и 11 временни членове с право на глас (fda.gov/153411), а не основни членове на VRBPAC – заявиха формулировано, че ползите от инжекциите надвишават рисковете в тази възрастова група.

Три дни по-късно д-р Джанет Уудкок (janet-woodcock) – 35-годишен ветеран на FDA, изпълняващ „временно“ длъжността комисар – се позова на личните си качества „като майка и лекар“, когато предсказуемо разшири разрешението за спешна употреба на Pfizer за възрастовата група 5-11 години (5-through-11-years-age), след като преди това беше издала разрешение за спешна употреба за юноши (12-15 години) (emergency-use) и за лица над 16 години (pfizer-and-biontech-celebrate-historic-first-authorization).

В тази статия се изтъкват конфликтите на интереси и финансовите обвързаности с компаниите за ваксини, които са позволили на тази галерия от мошеници да гласува неморално, за да изложи 28 милиона американски деца на риск от увреждане и смърт.

Тези конфликти са добре документирани от групи като Project On Government Oversight (POGO) (fda-advisors-tapped-to-review-coronavirus-vaccines-received-payments-from-vaccine-companies/), в бази данни като Open Payments (openpaymentsdata.cms.gov/about) на Центровете за услуги по Медикеър и Медикейд и в електронната книга (ebook) на организацията Children’s Health Defense озаглавена Conflicts of Interest Undermine Children’s Health („Конфликтите на интереси подкопават здравето на децата“).

Тази информация навежда на мисълта, че членовете на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти – т. нар. авторитети (blood-vaccines-and-other-biologics/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee) в съответните области – са изцяло подчинени на фармацевтични, военни, филантропски и академични спонсори, като опциите за акции, стипендиите, патентите и престижът им явно са много по-важни от безопасността на децата.

ФАЛШИВИ ОБСЪЖДАНИЯ

Публикуването на 20 октомври на подробен план за ваксиниране на деца (white-house-covid-vaccines-for-children-rollout/index.html) от администрацията на Байдън, предварителното закупуване от администрацията на 65 млн. дози за деца от Pfizer (covid-vaccine-children-coronavirus-update-fda) и предварителното издаване на насоки за ваксиниране на деца на възраст от 5 до 11 години (guidelines-for-vaccinations-of) от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са ясни сигнали, че „обсъжданията“ и гласуването на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти са били фалшиви – с предварително определен резултат.

Гласуването на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти на 26 октомври за налагане на рисковите ваксини за COVID на беззащитни деца показва, че дори и под силен и добре информиран (VRBPAC-10-26-21.pdf) обществен натиск членовете на комисията са били готови да продължат със своето позорно и безсрамно решение.

Подкрепяни от спуснатите отгоре директиви, членовете на комитета очевидно са се чувствали свободни да игнорират 140 000 коментара (some-thoughts-on-todays-vrbpac-meeting), подадени до FDA от представители на обществеността – приблизително 99.999% от тях са възразили срещу поставянето на ваксините на по-малки деца.

На 25 октомври организацията Children’s Health Defense уведоми FDA, че „Children’s Health Defense ще търси отговорност [от FDA] за безразсъдното застрашаване на това население с продукт, който има малка ефикасност, но който може да ги изложи… на риск от много неблагоприятни последици за здравето, включително увреждане на сърцето, инсулт и други тромботични събития и репродуктивни увреждания“.

По цял свят лекари, учени, родители и граждани, които са поставяли под съмнение (science/article/pii/S221475002100161X) или са се противопоставяли (expertise-published_15.07.pdf) на необходимостта от ваксинация за COVID в детска възраст, са ужасени от решенията на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти и FDA, тъй като са станали свидетели на каскада от катастрофални (call-to-action-part-1-fda) нежелани реакции след инжектиране при юноши и млади хора – включително животопроменящи увреждания (fda-buries-data-on-seriously-injured), които FDA и Pfizer отказват да признаят.

Два от гласовете „за“ на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти са от служители на CDC – едва ли са незаинтересован или независим контингент. Повечето от останалите членове, които гласуваха „за“, включително 11-те временни членове с право на глас и изпълняващият длъжността председател, са свързани с водещи учебни заведения по медицина и обществено здраве, които са силно зависими от правителствени субсидии и финансиране от организации като фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. (Фондацията на Гейтс е „основен спонсор на университети“ и предоставя ⅔ от тези средства на американски институции (bill-and-melinda-gates-foundation-funding)).

Един директор на отдел в Националния институт по здравеопазване (NIH) се въздържа (fda-adviser-explains-why-he-abstained-from-vote-on-pfizers-covid-19-vaccine-for-young-children), като се позова на „ограничени данни за безопасност и ефикасност“. На заседанието на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти присъства и един представител на фармацевтичната индустрия от Merck, който няма право на глас.

Очаква се Консултативният комитет по имунизационни практики (ACIP) към CDC да одобри ваксинирането на деца на възраст от 5 до 11 години на заседанието си на 2-3 ноември (vaccines/acip/acip_publiccomment.asp). Както отбелязва (call-to-action-part-2-cdc) политическият икономист Тоби Роджърс, „всяко лице от списъка на членовете на ACIP има финансов конфликт на интереси. Това не е добра наука.“

ИЗПЪЛНЯВАЩИЯТ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ: АРНОЛД МОНТО

Д-р Арнолд Монто (monto.pdf) е професор по обществено здраве и епидемиология в Мичиганския университет в Ан Арбър. От октомври 2020 г. Монто е изпълняващ длъжността председател (um-epidemiologist-arnold-monto-to-lead-covid-19-vaccine-hearings) на обсъжданията на ваксината за COVID-19 на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти. Преди това той е бил член на същия комитет за четири години (до януари 2020 г.).

В продължение на много десетилетия Монто е ключов участник в планирането на пандемиите и реакцията при тях, включително по време на предишни пандемии (реални или измислени (man-who-pushed-sars-dud-now-pushing-new-chinese-virus/)), които са били водещи, като например грипа в Хонконг през 1968 г., птичия грип, тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) и респираторния синдром в Близкия изток (MERS).

Монто е основен поддръжник на недоказаната теория, че учениците трябва да бъдат ваксинирани, за да се постигне „стаден имунитет“.

Резултатите от клиничното изпитване на ваксината за COVID на Pfizer показват повече случаи на парализа на Бел в групата на ваксината (четири случая от 18 801), отколкото в групата на плацебо (нула от 18 785). Монто характеризира това откритие като „непротиворечащо на обичайното възникване на парализа на Бел в населението“ и добавя: „Така че не можем да кажем, че ваксината го е причинила.“

Въпреки това параличът на Бел се свързва с ваксините от десетилетия и е бил компенсиран чрез Националната програма за компенсиране на увреждания от ваксини (vaccine-compensation).

Също така трябва да се отбележи, че:

Монто е основател и съдиректор (epidemiologist-arnold-monto-to-lead-covid-19-vaccine-hearings) на базирания в Мичиганския университет Мичигански грипен център – един от петте центъра в страната, които събират данни за CDC.

Монто е работил като главен изследовател в проучвания, финансирани от CDC, Националния институт по здравеопазване и Sanofi Pasteur (NCT00538512).

Според POGO и Open Payments в периода 2014-2020 г. Монто е получил (1311454) 117 плащания на обща стойност над 176 000 долара (65% за консултации и хонорари за изказвания) от Pfizer, както и от Seqirus, Hoffmann-La Roche, Sanofi, Genentech, Novartis и Shionogi.

Монто е бил консултант на Агенцията за перспективни изследователски проекти в областта на отбраната (DARPA).

В по-ранни клинични изпитвания (2006-2008 г. (NCT00490633) и 2011-2013 г. (NCT01472536)) Монто полага основите на „нефармацевтичните интервенции“, които са изведени на преден план по време на COVID (напр. маски, „секвестиране“ и социално дистанциране).

В Мичиганския университет се намира Училището по обществено здраве, което е на 5-то място в страната, и една от най-големите университетски здравни системи в страната. През 2020 г. университетът получи 144 млн. долара (financial-statements/) приходи чрез Закона за помощ, облекчение и икономическа сигурност при COVID (CARES) – по-голямата част от тях (94%) са свързани с Фонда за помощ на доставчиците (provider-relief), управляван от Министерството на здравеопазването и човешките ресурси на САЩ (HHS). Средствата по CARES представляват сума, почти равна на тази, която университетът е получил под формата на частни дарения (149 млн. долара) от фондации и други.

Мичиганският университет е въвлечен в мащабен скандал за сексуални посегателства, като се твърди, че е прикривал десетилетия наред злоупотреби от страна на покойния спортен лекар на университета Робърт Андерсън – според репортажите „най-големият по мащаб на сексуални посегателства от един човек в историята на САЩ“ (it-may-be-the-most-sexual-abuse-allegations-against-a-single-person-in-u-s-history-whats-happening-with-robert-anderson-case-litigation).

КАПИТАН АМАНДА КОН (ОСНОВЕН ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПО ВАКСИНИТЕ И СВЪРЗАНИ БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ)

Капитан Аманда Кон, доктор по медицина, (136851) е главен лекар в Службата за ваксинална политика, готовност и глобално здраве в Националния център за имунизации и респираторни заболявания към CDC.

Кон е и изпълнителен секретар на Консултативния комитет по имунизационни практики, който скоро ще проведе свое собствено гласуване за ваксините за COVID за деца на възраст от 5 до 11 години. Кон е присъствала на предишни заседания на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти и е член на комисията от февруари 2020 г.

Кон започва кариерата си в CDC като служител в Службата за епидемиологично разузнаване (EIS) на агенцията. След като проучва ролята на служителите на EIS в предишни „епидемии“, журналистът Джон Рапопорт стига до заключението, че тя служи като прикритие на медицинския картел (meet-the-medical-cia), чиято мисия е да убеди обществеността, че „целият свят е атакуван от вируси през цялото време“.

Ако се съди по документите, изброени в биографията ѝ (136851), изглежда, че особената ниша на Кон е да продава ваксините като „ритуал на преминаване“ (PMC7119020) за бебетата и да търси начини как най-добре да увеличи приема на ваксини сред специфични (и уязвими) групи от населението, като бременни жени, непридружени непълнолетни, юноши, възрастни хора и африканци.

На срещата на 26 октомври Кон с радост представи ваксинацията за COVID като въпрос на справедливост, заявявайки (fda-panel-backs-pfizers-low-dose-covid-19-vaccine-for-kids): „Това е възрастова група, която заслужава и трябва да има същата възможност да бъде ваксинирана, както всяка друга възрастова група.“

На заседание на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти през октомври 2020 г. Кон заявява (143982):

„Искам само да… изясня един въпрос, а именно, че федералното правителство не може да налага ваксини… При наличие на разрешение за спешна употреба пациентите и лицата ще имат право да откажат ваксината.“

Тя не е повторила това изявление, откакто Байдън издаде своя опит за федерална заповед чрез прессъобщение (white-house/biden-announce-additional-vaccine-mandates-he-unveils-new-covid-strategy) в началото на септември.

Кон излъга (lying_about_the_efficacy_of_the_vaccine_for_people_who_already_had_covid) обществеността и медицинските специалисти, като некоректно се позова на несъществуващи доказателства, че ваксините за COVID са ефективни при лица, които преди това са имали коронавирусна инфекция – доказателствата от клиничните изпитвания показват обратното.

В разговор с конгресмена Томас Маси в началото на 2021 г. Кон се съгласи, че това съобщение е „грешка“, но след това продължи да излага публично същата невярна информация, без да коригира записа.

Също така трябва да се отбележи, че:

През октомври 2020 г. Кон представи „Ваксинирайте с доверие за ваксините за COVID-19“ – национална стратегия (COVID-Cohn-508.pdf) за „укрепване на доверието“ чрез „нови и … стабилни стратегии за увеличаване на търсенето и усвояването“. В тази презентация Кон отбеляза, че „нова пандемия, нова ваксина и нова платформа, насочена към възрастните, означава промяна на тактиката“.

На заседанието на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти през същия месец Кон повдигна въпроса за вероятността от отслабване на имунитета от ваксината за COVID (143982) след четири до шест месеца, като го определи като „потенциален проблем с комуникацията“.

ОВЕТА ФУЛЪР (ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС)

Д-р Овета Фулър (fuller,aoveta_CV.pdf), както и Монто, работи в Мичиганския университет (от 1988 г.), където ръководи Центъра за африкански изследвания и е доцент по микробиология и имунология.

Фулър участва и в университетското сътрудничество за биосоциални методи (u-m-collaborative-sparks-integration-biological-and-social-data) – център, създаден, за да „свърже социалните и здравните науки“ и да „преодолее отделните силози на социалните науки, медицината и биологията“.

Фулър е имала статут на „временен член с право на глас“ на заседанията на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти относно ваксините за COVID. През декември 2020 г. Фулър е един от четиримата, които гласуват против препоръчването на ваксината на Pfizer за спешна употреба, като се позовават на опасения за автоимунитет и заявяват: „Дори не знаем какво ще се случи с хората в дългосрочен план, които получават тези липидни частици и иРНК ваксина“ (fda_expert_panel_recommends_eua_for_pfizerbiontech_covid-19_vaccine).

По онова време Фулър определя (why-a-university-of-michigan-professor-voted-no-on-pfizers-covid-vaccine) ролята си в комисията като „тежка отговорност“ и „много отрезвяваща“. Това не ѝ попречи 10 месеца по-късно с готовност да одобри експерименталните инжекции за малки деца.

Два от изследователските интереси на Фулър (fuller-phd), които тя сама описва, са свързани с глобалното здраве и ХИВ. В качеството си на ръкоположен служител Фулър популяризира интервенция за ХИВ, наречена „доверен пратеник“, която набира чернокожи църковни лидери, за да „развенчават митове“ за ХИВ, като твърди, че това се случва на „пресечната точка на вярата и науката“.

СПИН не съществува! Вирусът на HIV никога не е бил изолиран! Вирусът на СПИН е създаден в лаборатория! Произходът на СПИН (ФИЛМ-БГ СУБ)

Сега Фулър иска да приложи този опит за COVID, като използва „доверени пратеници“, за да увеличи приема на ваксини сред чернокожите американци (a-oveta-fuller-2/), които „не вярват на здравната система“.

Други два интереса на Фулър са „практическото прилагане на биомедицинските открития“ (отново с помощта на религиозни лидери, „които да внедрят биомедицинските постижения в своите обществени организации“) и откриването на патогени чрез микрочипове – област на изследване, която стана актуална след COVID и към която DARPA и Пентагонът проявяват значителен интерес (last-pandemic-science-military-60-minutes).

Микрочиповете – сензори, поставени под кожата – са следващата стъпка отвъд сензорите за носене. В края на 2020 г. DARPA и сътрудниците ѝ завършиха проучване (NCT04204993), в което носимите сензори позволиха на изследователите да наблюдават „сърдечната честота, честотата на дишане, физическата активност, насищането с кислород и електрокардиографските данни“ при участници, умишлено заразени с грип.

Понастоящем Фулър си сътрудничи с инженери-химици и изследователи в областта на човешката генетика за разработване на микрочипни технологии (oveta-fuller-phd) за откриване на вариации в грипния вирус.

Също така трябва да се отбележи, че:

През кариерата си Фулър е получила награди за научни изследвания и кариера (fuller-oveta-1955) от Националния институт по алергии и инфекциозни болести (NIAID)/NIH, Службата за обществено здраве на САЩ, Националната научна фондация и Държавния департамент на САЩ.

Фулър е привлякла средства и от частни фондации като фондация „Форд“ и е връзката със стипендиантите на фондация „Форд“ (fullerao.html) в щата Мичиган. Фондация „Форд“ наскоро стартира инициатива (further-global-vaccine-access/) за „разширяване на глобалния достъп до ваксини“ и осигуряване на „равен достъп до ваксините за COVID-19“ в световен мащаб.

ХЕЙЛИ ГАНС (ОСНОВЕН ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПО ВАКСИНИТЕ И СВЪРЗАНИ БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ)

Д-р Хейли Ганс (137165) е професор по педиатрия в Медицинския център на Станфордския университет и е член на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти от средата на 2019 г. Ганс работи в Станфорд от началото на 1990-те години, когато е била на стаж и резидентура.

През 2015 г. Станфорд получи 50 млн. долара (stanford-launches-major-effort-to-expedite-vaccine-discovery) от фондация „Гейтс“ за „ускоряване“ на усилията в разработването на ваксини. Не е изненадващо, че Ганс е убедена привърженичка на ваксините, заявявайки (presidents-letter-from-dr-kris-bryant): „Историята и науката подкрепят ваксините като една от най-безопасните и ефективни стратегии за превенция на инфекциозни заболявания, на второ място след чистата вода.“

По-голямата част от изследванията и публикациите на Ганс са посветени на детския имунитет (ni0311-189) и „предизвикателствата, свързани с адаптирането на ваксините и ефективните имунизации за малки деца“ (alumni-conversations-hayley-gans-83-and-ofer-levy), по-специално ваксините за морбили (NCT00240916) на Merck.

Ганс се застъпва за ваксиниране на деца и възрастни с тежко увреждане на имунитета (33430796/), включително на тези, на които предстои трансплантация на органи (34145665).

На заседанието през декември 2020 г., на което Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти препоръча първото разрешение за спешна употреба на Pfizer, Ганс първоначално изрази резерви относно включването на 16- и 17-годишните, но след това все пак гласува с мнозинството (fda-advisory-panel-meeting-on-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine) в полза на ваксината за лица на възраст 16 и повече години.

Скоро след това Ганс се радва (presidents-letter-from-dr-kris-bryant), че „внимателното обмисляне и научното обсъждане“, довели до решенията на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти за разрешенията за спешна употреба за ваксините за COVID, са били „чудотворни“, а доказателствата – „преобладаващи в полза на одобряването на ваксинацията… с малко сериозни събития“.

Също така трябва да се отбележи, че:

По отношение на участието си в единодушното гласуване в полза на разрешаването за спешна употреба на Moderna, Ганс заяви: „Бих казала, че доказателствата, които са проучени в детайли за тази ваксина, са много повече от всички проблеми, които сме видели“ (vrbpac-moderna-covid-vaccine-121720.full.pdf).

По време на заседанието на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти през юни 2021 г., на което се обсъждат „данните, необходими в подкрепа на разрешаването и/или лицензирането на ваксините за COVID-19 за употреба сред педиатричното население“ (149956), Ганс задава въпроси (live-blogging-fda-meeting-on-pedi-covid) относно неуспеха на съществуващите системи за наблюдение на безопасността да обхванат адекватно педиатричните нежелани реакции. Въпросите ѝ също така подчертаха, че никой не се опитва да идентифицира рисковите фактори за миокардит, нито пък „проактивно“ добавя автоимунни странични ефекти към списъка с нежелани реакции. Тези опасения не са попречили на педиатъра да гласува за инжектиране на 5-годишни деца.

През 2015 г. Ганс получава плащания (381004) от GlaxoSmithKline (GSK) на обща стойност около 4 700 долара. Публикациите разкриват, че Ганс е била и консултант на Merck (ni0311-189) – компанията, чиито ваксини изучава. Ганс често публикува статии с автори, които имат още по-широки финансови връзки с фармацевтичната индустрия.

Според разкритията (33430796) в публикация от 2021 г. Ганс е получавала финансиране/грантова подкрепа от Националния офис за програми за ваксини на Националния институт по здравеопазване и е консултирала Министерството на здравеопазването и човешките ресурси.

ДЖЕЙМС ХИЛДРЕТ (ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС)

Д-р Джеймс Хилдрет (hildreth) е президент и главен изпълнителен директор на Медицинския колеж „Мехари“ в Нешвил, „най-старият и най-големият академичен здравен научен център в страната с чернокожо население“.

Meхари е бил тестови обект (153424) за ваксината за COVID и се хвали, че прилага ваксината на Pfizer (getting-the-vaccine/) в кампуса на деца на възраст 12 и повече години.

Хилдрет е един от чернокожите лидери в медиите по време на COVID. Още в началото той се присъедини към д-р Антъни Фаучи, като определи ваксините като основно решение (meharry-medical-colleges-dr-james-ek-hildreth-weighs-in-on-covid-19). Той също така се изказва (covid-19-task-force-member-confirms-black-brown-children-dying-the-most) против използването на ивермектин за превенция или лечение на COVID, като заявява (противно на всички доказателства за обратното в PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)), че „няма нито едно проучване в света за ивермектин при хора“.

Той е назначен в Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти като „временен член с право на глас“ за обсъжданията на ваксините за COVID.

В интервю от април 2020 г. Хилдрет повтаря подхода на А. Овета Фулър за навлизане в заслужено скептичната чернокожа общност, заявявайки (meharry-medical-colleges-dr-james-ek-hildreth-weighs-in-on-covid-19): „Една от най-важните роли на HBCU [исторически чернокожи колежи и университети] по време на тази епидемия е да продължат да служат като доверени пратеници и лидери на мнение за тези общности.“

През септември 2021 г. Хилдрет всява тревога (covid-19-task-force-member-confirms-black-brown-children-dying-the-most), че цветнокожите деца „умират от COVID-19“, като полага основите на своя вот „за“ на 26 октомври.

Също така трябва да се отбележи, че:

Хилдрет, който е чернокож, получава образование в Харвард и Оксфорд (стипендиант на Роудс (how-cecil-rhodes-fathered-the-modern-globalist-movement-timeline) [бел. прев. – Бил Клинтън също е стипендиант на Роудс]), след което учи медицина и преподава до 2005 г. в университета „Джонс Хопкинс“. Джонс Хопкинс е печално известен с експериментите си върху уязвими групи от населението (johns-hopkins-sued-for-1-billion-over-unethical-std-study), включително чернокожи деца (bs-xpm-1995-03-19-1995078058) и възрастни (doctor-trained-nurse-practitioners-to-do-colonoscopies-critics-say-research-exploited-black-patients). Джонс Хопкинс създава клетъчната линия HeLa, след като взема клетки от пациентката Хенриета Лакс (the-immortal-life/) без разрешение.

ЖАНЕТ ЛИЙ (ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС)

Жанет Лий (129049) е професор по биостатистика в Медицинския колеж към Университета на Арканзас. Предишните й длъжности включват две десетилетия работа в Университета на Алабама и няколко години в промишлеността в Bristol-Myers.

Лий посочва като един от основните си изследователски интереси „проектирането на клинични изпитвания“, особено на педиатрични изпитвания (NCT04057820). Тя беше специално потърсена за „временен член с право на глас“ на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти поради „уникалните ѝ и специализирани компетенции в областта на биостатистиката, специално за клинични изпитвания“ (142860).

Ако се съди по гласуването ѝ „за“ на 26 октомври, Лий очевидно не е била загрижена за добре документираните дефекти в дизайна на клиничните изпитвания на Pfizer, които, както посочва Тоби Роджърс, са били „умишлено подценени, за да се скрият вредите“, наред с други проблеми.

Лий вече е основен член с право на глас на Комитета за клетъчни, тъканни и генни терапии към FDA (blood-vaccines-and-other-biologics/cellular-tissue-and-gene-therapies-advisory-committee), който разглежда „безопасността, ефективността и подходящата употреба на човешки клетки, човешки тъкани, терапии за трансфер на гени и продукти за ксенотрансплантация“.

Възможно ли е „компетентността“ на Лий в областта на генната терапия да е причината тя да бъде помолена да подпечата експерименталните мРНК инжекции на генна основа (2079-4991/11/11/2816) за COVID?

Лий е поискала и е получила разрешение за отказ да бъде член на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти поради финансов интерес към Philip Morris International (с дялове на стойност между 25 000 и 50 000 долара). В искането за освобождаване е отбелязано, че Philip Morris е „компания, която може да бъде засегната от конкретните въпроси, разглеждани от комисията [VRBPAC]“.

Обществеността, която не е наясно с връзката на тютюна с ваксините, трябва да отбележи, че моделите за производство на ваксини, базирани на тютюна, представляват ключова област на изследване и инвестиции на DARPA.

# DARPA

На 14 октомври подкрепената от Philip-Morris фирма Medicago обяви (Worlds-first-plant-based-COVID-19-vaccine-to-be-launched-by-Philip-Morris-backed) пускането на пазара на първата в света ваксина за COVID-19, базирана на тютюн.

Въпреки че бившият директор на CDC Бренда Фицджералд беше принудена да подаде оставка в началото на 2018 г. , след като станаха публично достояние конфликтните ѝ инвестиции в тютюн и ваксини, Лий получи освобождаването си без шум. Смята се, че „необходимостта от нейното участие“ надделява над „всеки потенциален конфликт, дължащ се на описания финансов интерес“.

В писмото за отказ се отбелязва също така, че би било „трудно да се намери друго лице с еквивалентен опит, което да не е в конфликт на интереси (142860) нито поради консултантски/изследователски отношения, нито поради дисквалифициращ финансов интерес“.

Също така трябва да се отбележи, че:

На заседанието на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти през февруари 2021 г., на което беше разрешено спешното използване на ваксината за COVID на Janssen/Johnson & Johnson (J&J) (на което Лий надеждно гласува „за“), Лий отбеляза, че би имало „голям интерес“ да се видят данни – както се случва, несъществуващи – относно влиянието на вирусния щам върху ефикасността на ваксината (147455).

Лий е получила обширна безвъзмездна помощ от Националния институт по здравеопазване, както и от CDC и Министерството на отбраната на САЩ.

Подобно на Джеймс Хилдрет, Лий завършва образованието си в университета „Джонс Хопкинс“.

ОФЕР ЛЕВИ (ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС)

Д-р Офер Леви (Person/45538) е професор по педиатрия в Харвард и директор на Програмата за прецизни ваксини на Бостънската детска болница (PVP) – мрежа от стотици хора (10.3389/fimmu.2020.590373/full) от академичните среди, правителството и индустрията, които си сътрудничат „за използване на модерни технологии за откриване и разработване на ваксини“, с акцент върху ваксините за популации с „особен имунитет“ (https://www.hhs.gov), като например най-малките и възрастните хора.

Областите на интерес на Програмата за прецизни ваксини на Леви, финансирани от Националния институт по здравеопазване и Националния институт по алергии и инфекциозни болести, както и от фондация „Гейтс“, включват големи обеми от данни и разработване на нови адюванти за ваксини, които да стимулират имунните реакции по „специфичен за населението начин“.

С подкрепата на Националния институт по алергии и инфекциозни болести програмата работи и по разработването на специфични за възрастта ваксини за COVID (harvards-coronavirus-vaccine-efforts/). Леви е „посочен изобретател на патенти (PMC8184123), свързани с адюванти за ваксини и човешки ин-витро системи, които моделират действието на ваксините“.

Леви и детската болница в Бостън в момента набират кандидати за клинично изпитване (NCT03246230), финансирано от Националния институт по алергии и инфекциозни болести, което ще изследва реакциите на новородените към ваксините за хепатит В в Гамбия и Папуа Нова Гвинея.

В стратегически подбрано интервю в края на септември Леви предварително даде знак, че ще гласува „за“, като заяви (covid-vaccine-safety-kids), че ваксината за деца в този момент „би била важна“. През декември миналата година Леви също така заяви, че е „важно да се включат децата“, когато одобри инжекцията на Pfizer за тийнейджъри на възраст 16 и 17 години (pfizer-covid-19-vaccine-candidate-final-review-vrbpac-fda).

Въпреки значителните доказателства за обратното (p/ten-red-flags-in-the-fdas-risk-benefit), той определя процеса на преглед на FDA – с най-много един месец за преглед на данните – като „стабилен“ и „прозрачен“.

Също така трябва да се отбележи, че:

Откритите плащания показват, че от 2014 г. насам Леви е получил (physician/286672) 463 374 долара под формата на „финансиране на свързани изследвания“ от Shire и MedImmune и около 19 000 долара под формата на консултантски хонорари и други плащания от биофармацевтичните компании UCB, GSK, Merck и Shire.

На втората двугодишна конференция за прецизни ваксини, организирана от Леви и колегите му и проведена в Харвард през 2019 г., групата на Леви избира за встъпителен говорител (10.3389/fimmu.2020.590373/full) ученият по ваксини д-р Стенли Плоткин. Плоткин е печално известен с експериментите си върху сираци през 1960-те години (https://youtu.be/N16LWcGGm7I) и с това, че взема органи от стотици напълно оформени абортирани фетуси, за да прави ваксини. Инвазивното имуноинженерство (nih.gov/32927471/), „системите за доставка“, основани на наночастици, и фантастичните адюванти, които той и Леви сега насърчават, може да звучат по-изтънчено, но едва ли са по-убедителни.

КОДИ МАЙСНЕР (ОСНОВЕН ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПО ВАКСИНИТЕ И СВЪРЗАНИ БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ)

Д-р Коди Майснер (117728) е професор по педиатрия и ръководител на детските инфекциозни болести в Медицинския факултет на университета „Тъфтс“ в Бостън – институция, към която изглежда е доста лоялен.

След като в началото на 1970-те години завършва медицина в Тъфтс, Майснер остава в Бостън, за да премине следдипломно обучение в болниците Boston Floating Hospital, Dana Farber и Harvard, като посвещава кратки две години на Националния институт по здравеопазване, преди да приеме позицията на преподавател в Тъфтс през 1979 г.

От 2014 г. насам медицинският център „Тъфтс“ е получил над 14 млн. долара (hospital/220116) под формата на „общи плащания“ от компании, сред които са Boston Scientific, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Jansswen, Biogen, Amgen, Pfizer, Gyrus Acmi, Sanofi, Otsuka и Genentech.

По-важното е, че Тъфтс е получил повече от 38.5 млн. долара под формата на плащания за научни изследвания, като Pfizer е най-големият спонсор (12% от общата сума). Сред другите биофармацевтични компании, които предоставят средства за научни изследвания, са Merck, Gilead, Shire, Takeda, Abiomed, Otsuka, Novartis и AbbVie.

Майснер е член на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти от лятото на 2018 г. По време на обсъжданията относно децата на възраст от 5 до 11 години Майснер изрази няколко резерви, като отбеляза, че коронавирусът е до голяма степен „болест, която се разпространява от възрастни на възрастни“ (children-covid-19-and-vaccines), посочи, че повече от четири на всеки 10 деца (по данни на CDC) са преживели естествена инфекция и следователно вероятно имат естествен имунитет, и коментира (vrbpac-panel-votes-in-favor-of-pfizer-biontech-vaccine-for-5-to-11-year-olds/), че някои деца „може да са изложени на повишен риск от миокардит“.

Майснер заяви (fda-pfizer-covid-vaccine-children): „Стигаме до много малък процент от иначе здравите деца на възраст от 5 до 11 години, които могат да извлекат някаква полза, и просто не знаем какви ще бъдат страничните ефекти.“

Той също така коментира (pfizer-biontech-vaccine-for-5-to-11-year-olds/), че докато учените имат „много добра представа за нежеланите реакции“ при ваксинацията срещу морбили, паротит и рубеола, „ние нямаме такава представа за тази конкретна ваксина с информационна РНК“.

През декември миналата година Майснер се въздържа (pfizer-covid-19-vaccine-candidate-final-review-vrbpac-fda) при първоначалното гласуване на разрешение за спешна употреба за инжекцията на Pfizer, а през юни 2021 г. той заяви, че е „загрижен за въпроса за безопасността“ на педиатричните ваксини.

Въпреки това, може би в знак на уважение към значимото място на Pfizer в портфолиото от спонсори на Tъфтс, Майснер вече гласува в полза на ваксината на Pfizer за „иначе здрави“ деца.

Също така трябва да се отбележи, че:

Майснер е член на Консултативния комитет по имунизационни практики от 2008 г. насам, както и на различни комитети на Американската академия по педиатрия – медицинска търговска група, известна със собствените си конфликти на интереси.

От 2010 г. Майснер е член на Консултативния съвет за закупуване на ваксини в Масачузетс (service-details/massachusetts-vaccine-purchasing-advisory-council-mvpac), а от 2017 г. – на Националния консултативен комитет по ваксините към Министерството на здравеопазването и човешките ресурси.

ПАТРИК МУР (ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС)

Д-р Патрик Мур (patrick-moore) от 2002 г. е професор по микробиология и медицинска генетика в Института по ракови заболявания към Университета в Питсбърг (UPCI). Питсбърг е дом на влиятелни фондации като фондация „Ричард Кинг Мелън“, която току-що обяви отпускането на 150 млн. долара (cmu-and-rk-mellon-foundation-announce-record-grant-to-fund-cmu-science-building-robotics-center-and-advanced-manufacturing-institute-at-hazelwood-green) за развитието на науката, технологиите, роботиката и производството в града, и фондация „Питсбърг“. Мур е титуляр (gifts-endowments/) на катедрата на фондация „Питсбърг“ за иновативни изследвания на рака.

Преди да се установи в Питсбърг, Мур има разнообразна кариера, включваща (подобно на Аманда Кон от CDC) двегодишен стаж като служител на CDC (в отдела за „специални патогени“), известно време в лабораторията на CDC във Форт Колинс (cdc.gov/ncezid/dvbd/about), две години като заместник-комисар на Департамента по здравеопазване на Ню Йорк и осем години в отдела по епидемиология на Колумбийския университет.

На заседанието на 26 октомври Мур изрази разочарование (pfizer-biontech-vaccine-for-5-to-11-year-olds), че „клиничните изпитвания за деца не са започнали преди 1 юни тази година“. Въпреки съкратения срок, той отхвърля риска от миокардит като „теоретичен риск“ (fda-pfizer-covid-vaccine-children) и заявява: „Ако системите за наблюдение започнат да наблюдават тежки последици и смъртни случаи от ваксинацията, аз съм напълно сигурен, че тези системи за наблюдение ще ни кажат, че трябва да направим пауза, както направихме с ваксината на J&J.“

Мур отказва да коментира факта, че „паузата“ на Johnson & Johnson е била краткотрайна, нито пък споменава 15- и 16-годишните деца, които наскоро починаха от сърдечни проблеми и „умора“ в рамките на 1 до 6 дни след поставянето на инжекциите на Pfizer.

Също така трябва да се отбележи, че:

В края на септември Университетът в Питсбърг беше домакин на Световната конференция по прецизна медицина, на която организаторите почетоха съпрузите изследователи, ръководили разработването (pittsburgh-medical-conference-mrna-vaccine) на ваксината с иРНК на Pfizer-BioNTech.

МАЙКЪЛ НЕЛСЪН (ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС)

Д-р Майкъл Нелсън (meet-the-chief) е началник на отделението по астма, алергия и имунология в Медицинския факултет на Университета на Вирджиния. Получава също така магистърска и докторска степен в Университета на Вирджиния.

Нелсън посочва, че научните му интереси включват (michael-r-nelson) „имунология на ваксините и нежелани ефекти“.

Нелсън зае позицията в Университета на Вирджиния едва в края на 2020 г., след 25-годишна кариера в американската армия, включително в Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“. Наред с други дейности Нелсън е бил (meet_abais_new_directors) консултант на главния хирург на армията по въпросите на алергиите, имунологията и имунизациите.

По време на дискусията на 26 октомври Нелсън направи смелото предложение (covid-19-vaccine-kids-ages-5-11-fda), че на родителите трябва да бъде позволено „да преценят ползите и рисковете [от ваксините за COVID] за своите деца“, като заяви: „Със сигурност не трябва да подценяваме знанията и способността на обществото да взема решения.“

Въпреки това – със сигурност добре осъзнавайки възможността ваксината да бъде задължителна за посещаване на училище – Нелсън се присъединява към 16 други членове на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти, които одобряват ваксината на Pfizer да се прилага при деца на възраст едва 5 години.

Също така трябва да се отбележи, че:

Нелсън не е чужд на комитетите на FDA (96949), тъй като от 2014 г. до по-голямата част от 2017 г. председателстваше Консултативния комитет за алергични продукти към FDA. През 2019 г. същата комисия разреши на биотехнологичната компания Intrommune Therapeutics да се насочи към значителния пазар на имунотерапия (Intrommune-Therapeutics-Supports-Outcome-of-FDA-Allergenic-Product-Advisory-Committee-Vote) на алергии към фъстъци – проблем, който според мнозина е свързан с инжекциите в детството.

Докато е в Уолтър Рийд, Нелсън получава скромни плащания (1201195) от Sanofi Pasteur.

ПОЛ ОФИТ (ОСНОВЕН ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПО ВАКСИНИТЕ И СВЪРЗАНИ БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ)

Д-р Пол Офит (117731) е професор по педиатрия и директор на Центъра за обучение по ваксини в Детската болница във Филаделфия, както и ръководител на катедрата по ваксинология „Морис Р. Хилеман“ към Университета на Пенсилвания, финансирана от Merck (hilleman-chair-of-vaccinology).

Офит разработва (rotavirus-rotateq-recommended) ротавирусната ваксина RotaTeq на Merck – препоръчана от Консултативния комитет по имунизационни практики през 2006 г. за универсална употреба при кърмачета.

Офит е известен представител на ваксинационната индустрия и е твърдял (how-independent-are-vaccine-defenders), че бебетата могат да понасят „10 000 ваксини наведнъж“.

Групата Vaccine Nation поставя Офит на шесто място в своя списък с 10-те най-влиятелни личности в областта на ваксините (plotkin-and-offit-top-ten-most-influential-vaccines), наред с личности като Бил (№1) и Мелинда (№4) Гейтс и главния изпълнителен директор на GAVI Alliance Сет Бъркли (№5).

Офит започва работа в Консултативния комитет по имунизационни практики през 1998 г. (human_rabies_prevention_1999.pdf), три седмици преди първата ротавирусна ваксина в страната (злополучната RotaShield на Wyeth) да получи одобрението на комитета и на Офит. Шокиращо е, че комитета препоръча ваксината за универсална употреба, преди FDA дори да е издала лиценз за продукта.

Когато склонността на RotaShield да причинява сериозни запушвания на червата при кърмачетата (т. нар. инвагинация) принуждава Wyeth да я изтегли от пазара (mmwr/preview/mmwrhtml/mm5334a3) през следващата година, Офит се въздържа при гласуването на Консултативния комитет по имунизационни практики за оттегляне на одобрението му.

През 1998 г. четирима от осемте членове на Консултативния комитет по имунизационни практики, включително Офит, „са имали финансови връзки с фармацевтични компании, които са разработвали различни версии на ваксината за ротавирус“ (UPI-Investigates-The-vaccine-conflict).

През 2000 г. Комитетът за правителствена реформа към Камарата на представителите критикува конфликтите на интереси в CDC и FDA, като твърди, че не бива да е „рутинно“ (congress-hits-fda-cdc-on-vaccine-conflicts-of-interest) учени, свързани с фармацевтичната индустрия, да участват в консултативни комитети по политиката.

Когато го питат, Офит признава с радост: „Вероятно съм точно такъв човек, за какъвто говорите. Съпритежател съм на патент за (ротавирусна) ваксина [RotaTeq]. Ако тази ваксина се превърне в рутинно препоръчвана ваксина, ще спечеля пари от това.“

Офит наистина прави пари, като печели „поне 29 млн. долара (lyme-disease-community-blows-the-whistle-on-corruption-within-the-cdc) като част от продажбата от страна на [Центъра за обучение по ваксини] на своя световен дял в роялти“ в RotaTeq на стойност 182 млн. долара. Този джакпот спечелва на Офит прякора д-р Пол „Далаверата“ Офит (dr-paul-for-profit-offit-measles-and-bbc).

RotaTeq остава в графика за детската възраст и до днес, въпреки че е свързана с фатални случаи на инвагинация (75727) и въпреки замърсяването (second-rotavirus-vaccine-found-contain-porcine-circovirus) с вируси, свързани с изтощение при прасетата.

Пропагандата на Офит, спонсорирана от индустрията, често се стреми да подкопае родителските права да вземат решения за здравето на децата си – опасна реторика, която той не се поколеба да засили след COVID.

В края на август 2021 г. например Офит пише в редакционна статия (opinions/unvaccinated-cant-use-constitutional-rights-excuse-hamilton-offit) за CNN, че „родителите нямат картбланш“ по отношение на децата си и че „мандатите на училищните райони [като тези за ваксините за COVID], които намаляват риска от смърт на децата, трябва да бъдат изпълнявани“.

Селективно пренебрегвайки доказаните смъртоносни резултати на ваксините за COVID по-малко от една година след въвеждането им, Офит също така твърди по CNN, че „няма конституционно право да се избягва задължението за ваксиниране срещу смъртоносна болест“.

Офит привлече вниманието за кратко през 2020 г., когато издаде рядко (за него) предупреждение за безопасност, посочвайки потенциала на ваксините за COVID да предизвикат антителозависимо подобрение. Когато обаче дойде време Офит да гласува за експерименталните ваксини, той уверено се преобърна, заявявайки (pfizer-covid-19-vaccine-candidate-final-review-vrbpac-fda), че „лично не е загрижен“ за тяхната безопасност.

Същото безразсъдно отношение беше демонстрирано на срещата на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти на 26 октомври, когато Офит заяви: „Никога не знаеш всичко. Въпросът е дали знаете достатъчно.“

В противоречие с ясните доказателства, че при децата рискът от хоспитализация и смърт, свързани с COVID, е нищожно малък, Офит заяви (fda-pfizer-covid-vaccine-children): „Със сигурност знаем, че има много деца на възраст между 5 и 11 години, които са податливи на това заболяване и които биха могли да се разболеят, да бъдат хоспитализирани или да умрат от него“ – и след това гласува „за“.

Също така трябва да се отбележи, че:

В допълнение към академичния си стол, финансиран от Merck, и масовите покупки (UPI-Investigates-The-vaccine-conflict) от Merck на книгите на Офит за разпространение сред лекарите, Офит е получил и други плащания (407677) от Merck и Pfizer.

През 2009 г. Бил и Мелинда Гейтс награждават Офит на събитие, посветено на глобалното здраве. Офит е член на борда на директорите (paul-a-offit) на кампанията GAVI на фондация „Гейтс“ (about/committed-grants), която насърчава „широкото използване на настоящите и новите ваксини“ за най-бедните деца в света.

През 2013 г. Офит публично призова Великобритания да въведе задължителни ваксини за МПР [морбили, паротит, рубеола], които не носят отговорност. Обезпокоени журналисти питат (dr-paul-for-profit-offit-measles-and-bbc): „Трябва ли да се доверяваме на твърденията на Офит, че ваксините за МПР трябва да станат задължителни, особено когато той е консултирал производителя на ваксините за МПР Merck и лично е реализирал значителни печалби от Merck и ваксини?“

СТИВЪН ПЕРГАМ (ОСНОВЕН ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПО ВАКСИНИТЕ И СВЪРЗАНИ БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ)

Д-р Сивън Пергам (136854) е медицински директор на Seattle Cancer Care Alliance и стана основен член на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти в началото на 2020 г. Той е и доцент (steven-a-pergam) в Медицинския факултет на Вашингтонския университет и в отдела за ваксини и инфекциозни болести на Центъра за изследване на рака „Фред Хътчинсън“.

Пергам е преживял рак и трансплантация на бъбрек и се застъпва за „ранна ваксинация [за COVID] при… пациенти с рак и трансплантация“ (speaker-focusing-covid19-vaccine-research-on-patients-with-cancer-an-ongoing-challenge), като също така заявява: „Не се съмнявам, че ще са необходими подсилващи ваксини.“

Той сподели снимки (covid-19-vaccine-safety) на себе си, на които се съобщава, че получава серията от две дози на Pfizer през декември 2020 г. и януари 2021 г. Тогава той заяви, че лекарите трябва „да бъдат открити по отношение на страничните ефекти и да не се отнасят с пренебрежение към тревогите на потребителите“.

Пергам е получил безвъзмездна помощ от Националния институт по алергии и инфекциозни болести. Оповестените от него данни (covid19-vaccine-research-on-patients-with-cancer-an-ongoing-challenge) включват също „безвъзмездна помощ от Global Life Technologies и участие в изследователски проучвания с Chimerix, Merck и Sanofi-Aventis“, както и с Optimer/Cubist Pharmaceuticals (ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4606905/).

Също така трябва да се отбележи, че:

В списъка Open Payments са посочени (44476) плащания за научни изследвания от Merck в размер на близо 126 000 долара между 2014 и 2016 г.

СТЕНЛИ ПЪРЛМАН (ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС)

Д-р Стенли Пърлман (stanley-perlman) е професор по педиатрия, микробиология и имунология в Университета на Айова. Получава медицинско образование в университета в Маями и защитава докторска степен по биофизика в Масачузетския технологичен институт.

На уебсайта на университета на Пърлман се посочва, че лабораторията му се интересува от коронавирусните инфекции при мишки „от няколко години“ и също така изучава човешки коронавирусни инфекции. На друго място университетът описва Пърлман като 40-годишен ветеран в изследванията на коронавируси (covid-19/how-ui-health-care-researcher-stanley-perlman-is-advising-federal-agencies-on-a-covid-19-vaccine) и един от експертите, които са посочили SARS-CoV-2.

Пърлман е получил финансиране от Националния институт по алергии и инфекциозни болести и е подал заявки за патенти (S0021-9258(17)50676-6/fulltext), свързани със „защита срещу коронавирусна инфекция“.

През ноември миналата година Пърлман получи професионална оценка за участието си в Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти, като публикува статия (how-ui-health-care-researcher-stanley-perlman-is-advising-federal-agencies-on-a-covid-19-vaccine) в бюлетина на Университета на Айова за ролята си на „съветник на федералното правителство“ по отношение на разрешенията за ваксините за COVID.

Седмица преди последното заседание на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти Пърлман преждевременно обсъжда „възможността Америка да поставя бустерни инжекции за COVID-19 на младите хора“ в предаването „Докторски радиорепортажи“ с д-р Марк Сигел (dcf44956-d16d-4167-8cab-200b3d1b0fe1/274343e1-62d1-4b6a-a219-eaa82039d45c).

Също така трябва да се отбележи, че:

Пърлман е и консултант (dcf44956-d16d-4167-8cab-200b3d1b0fe1/274343e1-62d1-4b6a-a219-eaa82039d45c) на Техническата подгрупа за безопасност на ваксините за COVID-19 на Консултативния комитет по имунизационни практики.

ДЖЕЙ ПОРТНИ (ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС)

Д-р Джей Портни (Jay-Portnoy–M.D..pdf) е професор по педиатрия и имунолог в детската болница „Милосърдие“ в Канзас Сити, където работи от 1985 г. насам.

Портни е обявен за „представител на потребителите“ в Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти, но Open Payments показва, че той е много по-привързан към фармацевтичната индустрия. От 2014 г. насам той е получил (343632) около 111 000 долара (229 различни плащания) под формата на „общи плащания“ от фармацевтични компании и още около 100 000 долара под формата на „плащания за научни изследвания“ и „финансиране на свързани изследвания“.

Широк кръг от компании са издали общи плащания, включително Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals (46%), Phadia, Mylan Specialty, Novartis, Alk-Abello, BioCryst, Teva, Sanofi, Genentech и AstraZeneca. Финансирането на изследването е осигурено от Merck и Aimmune Therapeutics.

Портни признава (fda-panel-backs-pfizers-low-dose-covid-19-vaccine-for-kids), че на 26 октомври е получил „над 4 000 имейла с призиви да гласува против ваксината“, но ги е пренебрегнал, „убеден от данните, които показват, че тя действа“. Той също така твърди, че представлява родители, „които се страхуват да изпратят децата си на училище“.

През февруари миналата година Портни гласува за разрешаването на ваксината на J&J, като я обяви за „толкова безопасна и ефективна, колкото и другите ваксини (data-shows-bidmc-vaccine-collab-met-co-primary-endpoints), одобрени за други заболявания, като например грип“, и подчерта, че „сме в надпревара да спрем вируса“.

Портни очевидно не е имал никакви забележки, когато инжекцията на J&J е започнала да причинява фатални кръвни съсиреци.

Също така трябва да се отбележи, че:

Портни е член и на два други консултативни съвета на FDA (Алергични екстракти и Лекарства за дихателни пътища и алергии).

Портни е направил дарения (donorlookup) на комитета за политически действия на Американската медицинска асоциация.

ЕРИК РУБИН (ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС)

Д-р Ерик Рубин (eric-j-rubin) е главен редактор на списание New England Journal of Medicine (NEJM) от септември 2019 г., както и лекар, заемащ длъжности в Харвард и бостънската болница Brigham and Women’s Hospital.

Рубин е възпитаник на Харвард, както и на университета „Тъфтс“, където защитава докторските степени по медицина и философия. Като старши редактор на NEJM Рубин отговаря за „надзора на цялото редакционно съдържание и политики“.

През юни миналата година Рубин сигнализира, че подкрепя (fda-panel-split-on-approach-to-covid-19-vaccines-f) разрешаването на експериментална ваксинация за COVID за деца, като заявява: „Това не е празен лист, ние не поставяме нова ваксина за деца, а разполагаме с огромен опит при възрастни, който показва, че може да има редки странични ефекти.“

Той добави: „Бих искал просто да имам възможност да използвам тази ваксина, ако се наложи“, като неискрено заяви: „[Само] защото даваме разрешение за спешна употреба за ваксината, не означава, че трябва да я използваме.“

Към 26 октомври Рубин определя решението на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти като (near-unanimous-nod-from-fda-adcomm-for-pfizers-cov) „много по-трудно, отколкото си мислехме, че ще се случи“, намеквайки за страничен ефект (миокардит), „който все още не можем да измерим“.

В контекста на тези признания – и на авторитета на Рубин като главен редактор на NEJM – обществеността беше шокирана да научи за непринуденото му заключение (buried-at-fda-hearing-editor-in-chief-of-nejm-dr-eric-rubin-says-well-never-learn-how-safe-it-is-again-unless-we-start-giving-it-away) след гласуването му с „да“: Дори и да признава, че „има деца, които вероятно не трябва да бъдат ваксинирани“, той се чувства комфортно да заяви (doctor-admits-never-know-safe-vaccine): „Никога няма да разберем колко безопасна е тази ваксина, ако не започнем да я поставяме, и това е точно така.“

Също така трябва да се отбележи, че:

Рубин е член на няколко съвета, фокусирани върху разработването на лекарства (eric-rubin-md-phd-infectious-disease-expert-and-now-editor-in-chief-of-the-new-england-journal-of-medicine), включително на Глобалния алианс за разработване на лекарства за туберкулоза, Консорциума за разработване на лекарства, ръководени от структурата, и Мрежата за високи постижения в областта на изследванията на туберкулозата/ХИВ в Африка на юг от Сахара.

МАРК СОЙЕР (ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС)

Д-р Марк Сойер (mark-sawyer) е професор по клинична педиатрия и директор на резидентската програма по педиатрия на Калифорнийския университет в Сан Диего, както и медицински директор на партньорството за имунизация на Калифорнийския университет в Сан Диего.

Тъй като професионално се занимава с „аспектите на имунизацията, свързани с общественото здраве“, позицията на Сойер по отношение на експерименталното ваксиниране на деца е ясна от самото начало, като безопасността видимо отсъства от разговора.

През юни миналата година Сойер изрази съгласието си (fda-panel-split-on-approach-to-covid-19-vaccines-f) „с онези, които смятат, че тези ваксини са необходими по-скоро на децата“, като заяви: „Почти съм сигурен, че ще ни е необходим педиатричният компонент на имунитета, за да създадем необходимия стаден имунитет.“

По време на дискусията на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти на 26 октомври Сойер направи забележки, подобни на тези на Рубин, като заяви, че „повече данни няма да има, докато ваксината не се използва по-широко“ и изрази желание ваксината да бъде (fda-pfizer-covid-vaccine-children) „инструмент в нашия арсенал“.

Също така трябва да се отбележи, че:

В допълнение към Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти, Сойер участва в работната група за научен преглед на безопасността на COVID-19 в Калифорния и е бивш член (doctors/mark-sawyer-md) на Консултативния комитет по имунизационни практики и на Комитета по инфекциозни болести на Американската академия на педиатрите.

Сойер е и един от сътрудниците (vaccines/acip/members) на Дружеството по детски инфекциозни болести към Консултативния комитет по имунизационни практики.

През 2014 г. Сойер прави дарение (donor-lookup) за политическата кампания на корумпирания и спонсориран от фармацевтичната индустрия Ричард Пан, лекар/сенатор, който е начело на регресивното законодателство, премахнало почти всички изключения от ваксините в щата Калифорния.

МЕЛИНДА УОРТЪН (ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС)

Д-р Мелинда Уортън (Wharton), вторият член на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти от CDC, е директор (P4Challenge/expert-judges-advisors) на отдела за имунизационни услуги в Националния център за имунизации и респираторни заболявания. Обучението на Уортън обхваща Харвард, Джонс Хопкинс, Мичиганския университет и университета „Дюк“.

Уортън започва работа в CDC като служител на Службата за епидемиологично разузнаване в средата на 1980-те години, след което заема „все по-отговорни длъжности“ в имунизационната програма на CDC до днес.

През януари изданието The Defender съобщи, че успоредно с рязкото намаляване на броя на ваксинациите, предизвикано от локдауните на COVID, се наблюдава „цялостен спад на съобщенията за нежелани реакции, свързани с ваксинирането на бебета“, включително „рязък спад на съобщенията за синдрома на внезапната детска смърт“ – най-ниският годишен брой, регистриран в историята на Системата за докладване на нежелани реакции, свързани с ваксини.

Тази добра новина не пречи на Уортън да се тревожи за „изоставащите“ нива на ваксиниране на децата (us-is-losing-time-in-vaccination-race-as-delta-variant-becomes-more-pervasive-expert-says).

От друга страна, отношението на Уортън към безопасността на педиатричните ваксини за COVID е безразлично. През юни миналата година тя заяви (fda-panel-split-on-approach-to-covid-19-vaccines-f), че е „напълно съгласна“ с идеята ваксините да се поставят на малки деца, като определи базата данни за безопасност като „солидна“ (и пропусна да спомене тревожните проблеми с безопасността, които по това време вече бяха съвсем очевидни).

Също така трябва да се отбележи, че:

Уортън е работила като изпълнителен секретар на Консултативния комитет по имунизационни практики (agenda-2021-10-20-21-508.pdf).

В публикация (20860199) от 2010 г. Уортън „призовава училищните медицински сестри да насърчават ваксинирането на подрастващите“. Тя също така активно участва в усилията да накара повече млади тийнейджъри да си поставят опасната ваксина за човешкия папиломавирус (PMC4716467).

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: МАЙКЪЛ КУРИЛА (ОСНОВЕН ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПО ВАКСИНИТЕ И СВЪРЗАНИ БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ)

Д-р Майкъл Курила (117729) е директор на Отдела за клинични иновации на Националния институт по здравеопазване в Националния център за развитие на транслационните науки. От лятото на 2018 г. е член на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти.

Кариерата на Курила, който има разрешение за достъп (general-information-and-resources/business-and-ops-policies/top-secret) до секретна информация (TS/SCI) от правителството на САЩ, е „отлична“ илюстрация на въртящата се врата между правителството, индустрията и академичните среди.

Преди да оглави (michael-kurilla) Отдела за клинични иновации на Националния институт по здравеопазване, Курила работи в Службата за изследвания в областта на биозащитата на Националния институт по алергии и инфекциозни болести, както и в Wyeth и Dupont Pharma и в Университета на Вирджиния.

Курила обясни (fda-adviser-explains-why-he-abstained-from-vote-on-pfizers-covid-19-vaccine-for-young-children), че се е въздържал при гласуването на 26 октомври относно инжекциите за COVID за малки деца „въз основа на конкретния въпрос [да/не], който FDA зададе“, и по-конкретно, поради липсата на „нюанси“ (infectiousdisease/covid19vaccine) и „универсален“ подход (vaccine-stocks-diverge-as-fda-panel-mulls-pfizer-biontech-covid-shot-in-children/) от страна на FDA.

Като твърди, че алтернативното дозиране трябва да бъде предоставено на приблизително 40% от американските деца, които са имали COVID, той заявява (fda-pfizer-covid-vaccine-children):

„Мисля, че идеята да се направи разрешение за спешна употреба, две дози за всички, без никаква гъвкавост, мисля, че просто няма да мине много добре и не мисля, че ще даде на здравната общност възможностите и на родителите възможностите да изберат най-доброто за децата си.“

Курила отбеляза и краткия тримесечен период на проследяване на клиничното изпитване при деца на възраст от 5 до 11 години.

На предишното заседание на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти (юни 2021 г.) изпълняващият длъжността председател Монто прекъсна Курила, след като последният „попита дали ваксините, направени от щам, събран преди 18 месеца, който вече не е в обращение, са правилните, като се имат предвид настоящите варианти“.

На срещата на 26 октомври Курила прогнозира, че имунитетът, предизвикан от ваксините при по-малките деца, ще отслабне „в рамките на 4-6 месеца“. Като заявява: „Предполага се, че ползата от тази ваксина е предотвратяването на тежко заболяване“, Курила пита: „Въпросът наистина е дали тази ваксина изобщо им носи някакви ползи?“

Също така трябва да се отбележи, че:

През март 2020 г. Националния център за развитие на транслационните науки на Курила „бързо пренасочи почти всички свои програми към COVID-19“ (PMC8190713), включително стартира „може би най-амбициозния проект [за електронни здравни досиета], предприеман някога“ – проект, наречен Национално сътрудничество за кохортите на COVID, който „сега съдържа подробни данни за над 3 милиона души“.

Многосайтовата мрежа на Национално сътрудничество за кохортите на COVID на Курила си партнира (PMC7454687) с компаниите за софтуер, анализ на данни и облачни изчисления Adeptia, TriNetX, MDClone, IQVIA, Palantir Technologies, Microsoft и Amazon.

Курила напуска академичните среди и се насочва към промишлеността поради неудовлетвореност от „кариерното си развитие“, както сам го описва. Този опит в областта на разработването на лекарства (michael-kurilla) го отвежда до биозащитата в Националния институт по здравеопазване. Курила заявява, че му харесва да работи с Министерството на отбраната, националната сигурност и Съвета за национална сигурност.

В международен план Курила е член на научния комитет на Световната здравна организация за ебола (WHO_ebola-science-committee-research-agenda).

Курила посочва, че в миналото е получавал безвъзмездни средства за научни изследвания от Националния институт по здравеопазване, както и от биотехнологичната компания GenBio.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС: ПАУЛА АНУНЦИАТО

Д-р Паула Анунциато (135870) е вицепрезидент по клиничните изследвания на Merck и понастоящем е представител на фармацевтичната индустрия без право на глас в Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти. Анунциато е прекарала по-голямата част от кариерата си (от 2002 г. досега) в Merck, където е ръководила екипи за разработване на продукти за Gardasil и Zostavax (Investor_Day/Bios/Additional-Management-Biographies), както и за разработване на други ваксини за деца, юноши и възрастни.

Анунциато също така помогна на Merck да постигне два регулаторни важни етапа (merck-keytruda-to-the-rescue) за експериментална ваксина за ебола – ускоряване на прегледа ѝ в САЩ и Европа чрез обозначение за пробивна терапия от FDA (patients/fast-track-breakthrough-therapy-accelerated-approval-priority-review/breakthrough-therapy) и статут на PRIME (PRIority MEdicines) от Европейската агенция по лекарствата (european-medicines-agency-guidance-applicants-seeking-access-prime-scheme_en.pdf).

В документ (PMC7596738), свързан с ваксината за COVID, публикуван през октомври 2020 г., Анунциато и съавторите препоръчват „по-дългосрочно проследяване на всички участници… по двойно сляп метод… в продължение на поне една година след рандомизацията…“

Въпреки това, по време на сесията на Консултативния комитет по ваксините и свързани биологични продукти през същия месец, Aнунциато се застрахова, като посочи различни фактори, които „всъщност биха могли да попречат на продължаването на някои от тези плацебо-контролирани проучвания“ (143982). До февруари 2021 г. всички участници в плацебо групите (long-term-studies-of-covid-19-vaccines-hurt-by-placebo-recipients-getting-immuni) са били ваксинирани.

Анунциато е присъствала на срещата на Консултативния комитет по имунизационни практики през 2006 г., на която комитетът е препоръчал рутинна ваксинация с Gardasil (508.pdf) на 11-12-годишни момичета и започване на серия от ваксини при момичета на 9-годишна възраст по „преценка“ на доставчиците.

Организацията Children’s Health Defense и адвокатската кантора Baum Hedlund са подали 12 иска срещу Merck, в които се твърди, че компанията е знаела, че нейната ваксина за човешки папиломавирус Gardasil е „дефектна и необосновано опасна“.

Zostavax беше първата инжекция за херпес, одобрена в САЩ, но Merck тихомълком я изтегли от пазара през ноември 2020 г. (shingles-vaccine-may-also-reduce-stroke-risk). Медицинското училище в Харвард твърди, че това не се дължи на „странични ефекти“, но още през 2007 г. признава, че 370 души (the-shingles-vaccine-why-hasnt-it-caught-on) ще трябва да получат Zostavax, „за да се предотврати един случай на постхерпетична невралгия през следващите три години“.

В момента се водят съдебни дела, в които се твърди, че Zostavax е причинил (а не предотвратил) херпес и свързаните с него увреждания. Твърди се, че Merck е знаела (или е трябвало да знае) за сериозните рискове и реакции (zostavax-shingles-vaccine-lawsuit), свързани със Zostavax, и че компанията „не е положила разумна грижа при проектирането, етикетирането, тестването, формулирането, производството, продажбата, маркетинга и разпространението й“.

Анунциато е съавтор на документ, в който се посочва, че Zostavax – която според нея все още е имала „благоприятен“ профил на безопасност – е предизвикала 45 898 докладвани нежелани реакции (PMC5739308) за период от 10 години, като почти всяка десета от тях е оценена като сериозна, а 74 смъртни случая са счетени за „временно, но не и причинно свързани с ваксинацията“.

Източник: Children’s Health Defense
Превод на български – Страничката“ Монтагю Кийн“

 

Фармацевтичният КАБАЛ, – FDA като гръб на Фармафията! Задкулисието на одобренията за ваксини: как туморни ракови клетки попаднаха във ваксините (ОБНОВЕНА)

 

ПО ТЕМАТА

FDA дава разрешение за спешна употреба на «ваксина»та на Pfizer за деца от 5 до 11 години, след като съобщенията за увреждания след «ваксини»те за СОVID са над 800 000 (ДОКЛАДИ)

САЩ одобриха тромбсината на Pfizer

2 неща, които медиите не ви казаха и никога няма да ви кажат относно одобрената от FDA течност на Pfizer

Учен от Pfizer: Работя за сатанинска корпорация; естествената защита е по-добра и по-трайна (ВИДЕА)

Над 100,000 повода за размисъл и здравно-политическа корупция (БЪЛГАРСКО ВИДЕО)

За 16 дни от експерименталните инжекциони течности са починали над 12 000 здрави хора: Европейската агенция по лекарствата (ДОКЛАД)

Д-р Алим – mRNA (иРНК) технологията може да убие хората за 2 години (ВИДЕО – БГ СУБ)

Д-Р Чарлз Хоф: К19-ваксините ще убият повечето хора поради сърдечна недостатъчност и 62% вече имат микроскопични кръвни съсиреци (ВИДЕО-БГ СУБ) ОБНОВЕНА-ВИДЕО

 

 

 

Депопулацията чрез ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ бе обявена от главния антихрист на планетата още през 2011 година! (+ВИДЕА)

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Ваксината на страха (ФИЛМ-БГ СУБ)

Безопасни ли са ваксините (ФИЛМ-БГ СУБ)

Ние не ваксинираме (ФИЛМ – БГ СУБ)

VAXXED I Ваксинацията: От прикриване до катастрофа (ФИЛМ – БГ СУБ)

Ваксините – Скритата Истина (ФИЛМ-БГ СУБ)

Ваксинации на сляпо (ФИЛМ-БГ СУБ)

Ваксинирана нация (ФИЛМ-БГ СУБ)

Д-р Марк Рандъл: Ваксините – Убийци (ВИДЕО-БГ СУБ)

Искате да се ваксинирате? Отделете само 3 минути за този клип (БГ-СУБ)

 

 

ОЩЕ МНОГО ПО ТЕМАТА ТУК

 

Който желае може да се присъедини към групата ПОСЛЕДНИЯТ НЕВАКСИНИРАН

 

Последно от ЛЮБОПИТНО

Фейсбук страница