27 ноември 1919 г. – Ден на траур за България

🚨 27 НОЕМВРИ 1919 Г. 🚨 – ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ТРАУР!

⚠️ НЬОЙ – НЯМА да забравим, НЯМА да простим!

🛑 На тази черна за България дата, в кметството на парижкото предградие Ньой министър-председателят Александър Стамболийски подписва мирния договор.

❌ От България са откъснати и отнети Южна Добруджа, Беломорска Тракия, Западните покрайнини и Струмишко, наложени са ѝ непосилни репарации на стойност 2,25 млрд. зл. франка и е лишена от правото да подържа редовна наборна армия.

❌ От тогава и до ден днешен милиони българи живеят в разделените и разпокъсани български земи, жестоко подлагани на чужди репресии.

Последно от БЪЛГАРИЯ

Фейсбук страница