60% от заплатата = АФЕРА! Мутренска философия на управление и бизнеса у нас – Тук си осигурихме едни пари, а сега да ги вземем!

Този проект за Постановление е некомпетентно подготвено, негодно и не е в помощ нито на бизнеса, нито на неговите работници.
Защо?

1.
Защото в него не е посочен редът, по който се изплащат осигуровките, които дължи работодателят.

2.
Справедливо е щом държавата поема 60% от заплатата, да поема и съответната част от осигуровките. Но понеже това не е посочено в Постановлението, бизнесът ще трябва да се бърка за цялата част от осигуровките. Те. компенсацията не е на 60%. Осигуровките от работодателя са 18.9% от брутната заплата, получавана от служителя. Следователно компенсацията за бизнеса не е 60%, а скромните 41,1%. Това въобще не е помощ. Не е помощ, понеже при намаление или спиране на дейността намаляват и спират приходите. А Постановлението изисква работодателят да продължи да плаща 40% от заплатата +18,9% осигуровки.

3.
Постановлението освен това не помага на работниците и служителите. Не ги защищава, понеже маса дейности и браншове са изключени от списъка на онези, които могат да ползват евентуално тази субсидия.

4.
Изключително притеснително е обстоятелството, че дейността се възлага на Бюрата по труда. Те са негодни да осъществяват тази дейност.
Нямат капацитет за това – нито персонал като количество, нито като качество!
Нямат възможности за контрол. Щели да проверяват по документи, предоставени от самия работодател. Те. и хляба, и ножът е в ръцете на работодателя, а това дори формално не може да се нарече контрол.


Единственият ефективен контрол е чрез НОИ, която може да свери данните от работодателя с данните за персонала и за платените осигуровки, както и с данните за плащаните обезщетения за безработица на съответните лица.
Да, ама Постановлението изрично е записало, че на НОИ СЕ ДАВА ЕДИНСТВЕНО И САМО ОБОБЩАВАЩА ИНФОРМАЦИЯ И НИКАКВА КОНКРЕТНА, макар че НОИ ще изплаща компенсациите.


Ако беше приет естествения и логичен механизъм – НОИ да плаща компенсациите, това щеше ДА ИЗСВЕТЛИ ЗНАЧИМА ЧАСТ ОТ СИВАТА ИКОНОМИКА И ДА ИЗВАДИ НАЯВЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЗАПЛАТИ И СЪОТВЕТНО осигуровки. Предполагам, че натискът за тази сбъркана философия е дошъл от бизнеса.

ЗАТОВА В ТОЗИ СИ ВИД ПРОЕКТА ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ въобще не е решение на никакви проблеми. ТОЙ Е АФЕРА, от която ще се възползват:
„своите фирми” заради формалния контрол – ще декларират съкратени, без да са ги съкратили и ще лапат неоснователно пари;
ще развихри корупцията, понеже немалко работодатели ще се опитат да подкупят съответните служители от Бюрата по труда, за да си направят аферата;
тези служители ще трябва да се „отчитат” на своите началници, началниците – още по-нагоре, което допълнително ще корумпира цялата държавна машина.

КАТЕГОРИЧЕН СЪМ – ПОСТАНОВЛЕНИЕТО Е ПЛОД НА МУТРЕНСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС У НАС – ТУК СИ ОСИГУРИХМЕ ЕДНИ ПАРИ, А СЕГА ДА ГИ ВЗЕМЕМ!

 Григор Лилов

Давам проекта за Постановление на Министерския съвет:

Последно от БЪЛГАРИЯ

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница