80 групи, 57 лекари и 19 учени настояват да се отхвърли задължението за „смарт метри“

80 групи, 57 лекари, 19 учени се присъединяват към CHD в настояването Пенсилвания да отхвърли задължението за „смарт метри“

 

Осемдесет организации, работещи в областта на безопасните технологии и околната среда, се присъединиха на 15 септември към амикус по съдебно дело, в което се оспорва тълкуването от страна на Комисията за обществени услуги на Пенсилвания (PAPUC) на Закон 129 на Пенсилвания, закон от 2008 г., с който се задължават интелигентните измервателни уреди и се отказва настаняване на хора с увреждания, засегнати от импулсна радиочестотна радиация, излъчвана от безжични устройства, включително смарт метрите.

[бел. прев. – Амикус е юридическо изложение, подадено при обжалване, за да подпомогне съда чрез предоставяне на допълнителна информация или аргументи]

Организацията Children’s Health Defense (CHD) подаде амикус във Върховния съд на Пенсилвания.

Амикус се подава от лица, които не са страни по съдебен спор, за да се предостави информация, която има отношение към въпросите и да помогне на съда да достигне до правилното решение. Произлиза от латинската дума amicus curiae, която означава „приятел на съда“.

„Интелигентните“ безжични електромери за комунални услуги се използват в САЩ от десетилетие, като заменят аналоговите механични електромери, които в продължение на десетилетия се използваха надеждно и безопасно и се отчитаха ежемесечно от „четци на електромери“.

Те бяха популяризирани като част от програмата за стимулиране на икономиката през 2008 г., като инвестиция в пестенето на енергия.

Интелигентните измервателни уреди съдържат предавателни антени, които непрекъснато съобщават на компанията за комунални услуги за потреблението на електроенергия в реално време. Те позволяват на компаниите да „наказват“ потребителите за използване на електроенергия в периоди на високо търсене и да ги възнаграждават за използването ѝ в по-слабо натоварени периоди.

СМАРТ МЕТРИТЕ СА ВЕЧЕ ВОДЕЩА ПРИЧИНА ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ОСОБЕНО ПРИ ДЕЦАТА

Десетилетие след въвеждането им няма почти никакви доказателства, че интелигентните електромери са спестили енергия. Вместо това многобройните доказателства показват, че потребителите е трябвало да повишат тарифите си, за да финансират постоянно нарастващите разходи за тези измервателни уреди.

Фалшивите показания на измервателните уреди са довели до много по-високи сметки за потребителите. Измервателните уреди са предизвикали пожари и са нарушили правото на неприкосновеност на личния живот чрез продаването на данни за потреблението на потребителите.

Но най-лошото последствие от широкото използване на интелигентните измервателни уреди е, че те са се превърнали във водеща причина за заболявания при възрастни и деца.

В подкрепа на твърденията за неблагоприятни последици от излагането на смарт метри в подадения от Children’s Health Defense амикус е включено изявление на учени с експертни познания за въздействието на електромагнитните полета (ЕМП) и радиочестотите върху човешкото здраве.

Кумулативно тези учени са публикували стотици изследвания върху въздействието на радиочестотните/електромагнитните полета и са прегледали хиляди други. Те обясняват как смарт метрите причиняват широко разпространени заболявания поради начина си на работа.

Според Ерик Андерсън, инженер-експерт, чийто доклад е приложен към амикуса, интелигентните измервателни уреди съдържат предавателни антени, които безжично предават данните на компаниите за комунални услуги. Те излъчват интензивни нива на радиочестотно излъчване до 190 000 пъти на ден, като някои от тях надвишават дори допустимите нива на Федералната комисия по далекосъобщенията (FCC).

В доклада се обяснява как радиочестотните емисии от антените и скоковете на радиочестотите, създавани от процеса на преобразуване на променливия в постоянен ток на захранващото устройство на измервателния уред, влизат в електрическата инсталация на дома, превръщайки го в антена.

Подписалите амикуса твърдят, че тези измервателни уреди не трябва да се налагат на хората, които са засегнати от излагането на радиочестоти, и че вместо това на тези хора трябва да се предоставят аналогови измервателни уреди.

КАКЪВ Е ЗАЛОГЪТ

Първоначалното дело е заведено в Пенсилвания от четирима потребители, които страдат от нежелани реакции вследствие на излагане на безжична радиация.

Те поискаха да бъдат настанени и получиха отказ от местната компания за комунални услуги PECO, а по-късно и от Комисията за обществени услуги на Пенсилвания.

Ищците обжалват пред съда на Пенсилвания, който през октомври 2010 г. постановява, че законът не задължава използването на интелигентни измервателни уреди. Всички страни обжалват пред Върховния съд на Пенсилвания, който прие  да разгледа жалбите.

„Рискът, който този случай представлява за всички, е неминуем“, казва Дафна Таховер от организацията „Ние сме доказателствата“ (We Are The Evidence – https://wearetheevidence.org/). „Решението на съда ще се отрази не само на жителите на Пенсилвания, но и ще има далечни последици в цялата страна. Ако позицията на потребителите и на организациите за безопасни технологии бъде отхвърлена, няма съмнение, че индустрията ще въведе задължителни смарт метри в цялата страна.“

Всъщност компаниите за комунални услуги все повече настояват за въвеждане на интелигентни измервателни уреди, тъй като те са част от „смарт мрежата“ и Интернет на нещата.

„ОГРОМНО ПОДОБРЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ“ СЛЕД ПРЕМАХВАНЕТО НА СМАРТ МЕТРИТЕ

Разпространението на интелигентни измервателни уреди в цялата страна се основава на предположението, че те са безопасни, тъй като отговарят на насоките на Федералната комисия по далекосъобщенията.

В краткия доклад обаче се споменава неотдавнашното решение на Апелативния съд на САЩ за окръг Колумбия по делото на Children’s Health Defense, в което се оспорва решението на комисията от 2019 г., че насоките й от 1996 г. адекватно защитават обществеността от вреди, които не са свързани с рака, от 5G и безжичните технологии.

На 13 август съдът се произнесе срещу Федералната комисия по далекосъобщенията, като заяви, че решението на комисията е капризно, произволно и не се основава на доказателства.

Подписалите амикуса твърдят, че в резултат на решението от 13 август, въпреки че насоките на FCC все още са в сила, те не могат да се считат за гаранция за безопасност и следователно измервателните уреди не могат да се считат за безопасни.

В краткото изложение Children’s Health Defense разкрива също, че FCC е признала, че радиочестотите, включително честотите в диапазона, излъчвани от импулсното захранване на интелигентните измервателни уреди (2-50 KHz), предизвикват неблагоприятни неврологични реакции.

Симптомите, посочени от Федералната комисия по далекосъобщенията, са подобни на симптомите, за които съобщават хората, които твърдят, че страдат от неблагоприятни ефекти от смарт метрите. Симптомите включват изтръпване, усещане за електрически шок, проблеми със съня и когнитивните способности.

Краткото изложение включва и изявление, подписано от 57 лекари, които съвместно лекуват повече от 3000 пациенти, засегнати от въздействието на безжичните устройства и инфраструктура.

Повечето от тези пациенти страдат от електрочувствителност (известна също като радиационна/микровълнова болест) – състояние, при което хората развиват различни симптоми, предимно неврологични, в резултат на излагане на това лъчение. Лекарите обясняват въздействието на интелигентните измервателни уреди върху техните пациенти.

Водещият подписал се под амикуса (освен Children’s Health Defense) е Институтът за строителна биология, който сертифицира експерти по намаляване на ЕМП. Организацията работи с лекари и пациенти за отстраняване на експозиции в домовете на пациентите.

Председателят на борда на директорите на Института по строителна биология Лари Густ обясни, че експертите на организацията са били свидетели както на широко разпространеното заболяване, причинено от смарт метрите, така и на огромното подобрение на здравословното състояние след премахването на тези уреди.

По отношение на тълкуването на закон 129 на щата Пенсилвания от 2008 г., Children’s Health Defense твърди, че тълкуването на закона от страна на Комисията за обществени услуги на Пенсилвания е невярно, като твърди, че законът (който е закон за избор) не може да се тълкува като съдържащ универсален мандат и че той ясно предвижда съгласието на клиентите.

В краткото изложение се посочва, че „независимо от избора на думи от законодателя“, щата не може законно да принуди клиент да приеме интелигентен или цифров електромер, когато задължителното инсталиране води до дискриминация на хората с увреждания, влошава съществуващите увреждания или принуждава хората да напуснат дома си. То твърди също, че трябва да има ефективно настаняване.

Children’s Health Defense твърди, че нито Компанията за обществени услуги, нито компанията за комунални услуги могат или трябва да отменят заключението на лекуващия лекар за увреждане и необходимостта от избягване на излагането на радиочестоти и че това е забранено от законите за уврежданията.

В амикуса се посочва:

„От хората с увреждания не може да се изисква да издържат на безкрайни и скъпи производства, които изискват от тях да изпълнят несъществена и почти невъзможна доказателствена тежест, когато самото настаняване струва по-малко от 100 щатски долара.“

Усилията за изготвяне на амикуса бяха ръководени от адвокатите Дафна Таховер, председателят на организацията Children’s Health Defense и главен юрисконсулт Робърт Ф. Кенеди-младши, Скот Маккълоу и местния адвокат в Пенсилвания Андреа Шоу.

Източник: Children’s Health Defense
Превод на български – Страничката „Монтагю Кийн“

ПО ТЕМАТА

Защо микровълновите печки бяха забранени в Съветския съюз? 10 факта защо е вредна за здравето

Научен доклад: Мобилните телефони причиняват рак на мозъка (ВИДЕА)

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Научен бюлетин: Електронните електромери фалшифицират показанията шест пъти повече от реалното потребление на енергия (ОБНОВЕНА)

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА

Въпреки стотици, а може би и хилядите статии на световноизвестни УЧЕНИ за вредата от 5G на 14.03.2020 г. управляващата “БГ“ ИЗМЕТ използвайки контролавируса и овчекоронодушната паника без никой да разбере тихомълком прокара и ИЗГЛАСУВА изграждането и поддръжката на 5G мрежата у нас, която НЯМА да изисква разрешение и НЯМА да подлежи на регулация в България!

Смъртоносната 5G мрежа ще се ползва за стерилизация, контрол на масите и депопулация. Има множество изследвания на учени, които доказват, че микровълновата радиация унищожава човешката репродукция.
5G мрежата е създадена в Израел, но е забранено да се ползва там!

КОВИД-19 геноцидът на 2020 (ДОКУМЕНТ+ВИДЕО)

SАRS-С0V-2, или всъщност отравяне с графенов оксид? Графеновите наночастици, свързани с нервните клетки, могат да се контролират с честотите на 3,4 и 5G мрежите! Наночастиците с графенов оксид и ПЛАНдeмиятa (ВИДЕО) Интервю с Керън Кингстън, бивш служител на Pfizer (ВИДЕО) Анализ на фрази от Д-р Мариа Албарасин в списание Discovery Salud nº 251

Бивш сътрудник на СЗО разказва за главната цел на 5G (ВИДЕО С ДУБЛАЖ НА БЪЛГАРСКИ)

Военният документ на НАСА за намаляване на населението (ВИДЕО С ДУБЛАЖ НА БЪЛГАРСКИ)

Клаус Шваб: Великото зануляване ще включва „сливане на физическата, цифровата и биологичната идентичност“

Чипираха ни като говеда ! (ВИДЕА)

 

Последно от ЛЮБОПИТНО

Да, пътниците на инжектираните пилоти са застрашени! Предстоят съдебни искове срещу Федералната авиационна администрация, Федералните агенции и авиокомпаниите (УВРЕДЕНИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ ИНЖЕКЦИОННИ ТЕЧНОСТИ ЗА «СОVID» ПИЛОТИ ГОВОРЯТ ОТКРИТО)

Увредени от “ваксини“те за СОVID пилоти, говорят открито В интервюта за The Defender пилотите, пострадали от

Фейсбук страница

The Bulgarian Times