96 години от убийството на българския революционер Тодор Александров (ФИЛМ)

На този ден е убийството на Тодор Александров, извършено на 31 август 1924 година в Пирин, близо до село Сугарево, когато той е на път за конгреса на Серския революционен окръг.

В изключително сложната обстановка на вътрешни борби и отчаяние Тодор Александров успява да възстанови структурите на ВМРО и се издига като неин ръководител с голям авторитет сред бежанците в България и населението във Вардарска Македония. Основна цел на организацията е обединение на отделните части на Македония в една автономна, а в дългосрочен план и независима единица като единствен начин за запазване на българщината в нея.

Макар че физическите убийци са наказани много скоро от ВМРО, все още няма ясен отговор въпросът кой е истинският подбудител за убийството на Тодор Александров. Погребан е един до друг с телохранителя си Панзо Зафиров при параклиса „Свети Илия“ до село Сугарево.

Aртефакти и фотографии 

Последно от БЪЛГАРИЯ