97% от атомите в човека са от звездна материя

Идеята, че човек и всички земни обекти са „построени“ от космическа  материя, не е нова. За това, по-специално, говореше и  известният  американски астроном и популяризатор на науката Карл Саган. Сега, обаче, астрономи от САЩ успяха по-точно да установят произхода на човешките атоми.

Новите резултати, получени в рамките на мащабния проект Sloan Survey Digital Sky (SDSS), бяха представени по време на среща на Американското астрономическо общество.

По-голяма част от най-важните химични елементи, които са в основата на живота на Земята, са се появили  в недрата на звездите. Учените дори са измислили специална абревиатура – CHNOPS, включваща въглерод (C), водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и сяра (S).

Сега, с помощта на SDSS  астрономите са измерили  концентрацията на тези елементи в 150 хиляди звезди в  нашата галактика. Това е направено чрез анализ на спектъра им. Разделяйки  светлината на далечни звезди в спектрограф и анализирайки линиите на отделните елементи в получения спектър, учените са успели да изяснят съдържанието на атомите във вътрешността на звездите.

Задачата  е изпълнена с помощта на спектрографа  APOGEE, който е инсталиран на телескопа Apache Point. Оказало  се, че човек на  97% се състои от веществата, които са се появили в недрата на звездите. Проучването също така е изключително важно за разбирането на естеството на Млечния път.

Затова изследователите заключават, че във вътрешните области на  нашата родна Галактика  има по-тежки елементи. Това се дължи на факта, че там има  по-стари звезди, които в хода на своето развитие са си изработили  повече тежки елементи, отколкото по-младите звезди във  външните части на галактиката.

Новите данни също така са позволили на учените да разберат по-добре това, как на планетата се е появил даден химичен елемент. Така, астрономите са идентифицирали  шест основни процеси:  нуклеосинтез при Големия взрив, експлозии на масивни звезди, сливане на неутронни звезди, смърт на звезди с малка маса, ядрени реакции, предизвикани от космическите лъчи и експлозии на бели джуджета.

Наскоро още една група изследователи стигна до заключението, че най-далечните звезди на Млечния път може да се окажат  „гости“ от друга галактика.

 

Това интервю с Никола Тесла от 1899 г. разкрива изключителната му личност!

 

Последно от ЕКЗОПОЛИТИКА

«Какво се случва?» Доклад за НЛО | Интервю на „Вашингтон Пост“ с Луис Елизондо. Луис Елизондо е отговарял за секретна програма, между 2007 и 2013 година за наблюдение и изследване на феномена UAP или Неидентифицирани Въздушни Феномени. Абревиатура за НЛО, използвана от Военното разузнаване на САЩ. Програмата е била финансирана с бюджет от 22 милиона долара (СЕДМА ЧАСТ-ВИДЕО)

• «Какво се случва?» Подземни бази (ПЪРВА ЧАСТ-ВИДЕО) • «Какво се случва?» Подземни бази (ВТОРА ЧАСТ-ВИДЕО) • «Какво се

«Какво се случва?» Ватикана за НЛО | Една религия, която променя кожата си като змия, не е религия на духовността, а на властта! Организирана религия. Приобщаването на остарели догми към нови факти и доказателства за присъствието на извънземен интелигентен разум с цел оцеляване е обречено на сигурен провал. Ето защо истината се схваща по-добре от периферията, а не от центъра й! (ПЕТА ЧАСТ-ВИДЕО)

• «Какво се случва?» Подземни бази (ПЪРВА ЧАСТ-ВИДЕО) • «Какво се случва?» Подземни бази (ВТОРА ЧАСТ-ВИДЕО) • «Какво се

«Какво се случва?» Министерство на отбраната на САЩ за НЛО: Извънреден епизод във връзка с бъдещия доклад на Пентагона по темата за НЛО на територията на САЩ (ПЕТА ЧАСТ-ВИДЕО)

• «Какво се случва?» Подземни бази (ПЪРВА ЧАСТ-ВИДЕО) • «Какво се случва?» Подземни бази (ВТОРА ЧАСТ-ВИДЕО) • «Какво се

Фейсбук страница

Фейсбук група

The Bulgarian Times