Ниската обща смъртност, сравнена с преходните години, във всички държави, по време на изкуствената карантина показва нещо много зловещо

Ниската обща смъртност, сравнена с преходните години, във всички държави, по време на изкуствената карантина показва нещо много зловещо. Здравеопазването в целия

Повече