Италия изкарва $329 млн. от US база годишно, България – 0 лв. от 4

България не получава нито цент за четирите американски бази на нейна територия вече девет години. В същото време другите държави – при това не само в Евросъюза, но и по дру­гите континенти, припечелват нелошо от американското при­съствие.

Най-много вземат от своите военни самите американци – за една сграда и 30 дка площ, които е дал за база, щатът Ка­лифорния получава 1 200 000 000 долара. Двоен джакпот уд­ря Флорида – 2 500 000 000 за една база.

На следващо място в класа­цията е Германия, която за съо­ръжението Хохенсфелд взема 1 милиард долара, което в днешна равностойност е 1,8 млрд. лева. Сумата е колкото два военни бюджета на България. Закрита­та миналата година друга база носеше на хазната на бундесре­публиката 97 милиона в зелено всяка година като наем.

Колегите ни от ЕС италианци­те също не могат да се оплачат. Базата във Виченца, от която преди 71 години бяха извърше­ни най-тежките англо-американ­ски бомбардировки над София, излиза на американските данъ­коплатци 329 000 000 долара като годишен наем.

Петролната държава Бахрейн пък получава 190 милиона дола­ра годишен наем за използване­то на една американска база.

Даже Киргизстан взема не само 60 милиона долара годиш­но, за да имат янките база бли­зо до границите с Русия. Стра­ната си е уредила и 1 милиард инвестиции в инфраструктура покрай съоръжението.

Последно от БЪЛГАРИЯ

600 % поскъпване на тока

Питате ме, защо не понасям Урсула, Европейската комисия, харвардските проамерикански натрапници, евроатлантическите партии и всички псевдополитици?

Фейсбук страница