Бъдещето на света – Прогноза до 2099 г. на NSA (Националната Агенция за Сигурност на САЩ)

Техническият директор на  Google и най-известният футурист Рей Кърцвейл,  направи поредните си предсказания. Като един от основните изследователи на съвременните постижения в областта на изкуствения интелект, Рей Кърцвейл  публикува прогнозите си от  1990-те години, а много от тях станаха академични. Но ако до преди пет години той   оперираше само с   дълги периоди от време (т.е. 2030, 2040), в последно време в предсказанията на учения се появи  хронологична стойност

2019 – Кабелите за персонални и периферни устройства ще останат в  миналото.

2020 – Персоналните  компютри ще достигнат  изчислителна мощност, сравнима с човешкия мозък.

2021 – Безжичният достъп до Интернет ще покрива 85% от повърхността на Земята.

2022 – В САЩ и Европа ще бъдат приети закони, уреждащи отношенията между хората и роботите. Дейността на роботите, техните права, задължения и други ограничения ще бъдат формализирани.

2024 – Елементи на компютърния интелект ще станат задължителни в автомобилите. На хората ще се забрани да  управляват коли, които не са оборудвани с компютърни помощници.

2025 – Поява на масовия пазар на джаджи импланти.

2026 – Благодарение на напредъка на науката за единица време, ние ще удължаваме  живота си за повече време, отколкото в миналото.

2027 – Персоналният робот,  обучен на напълно самостоятелни комплексни действия, ще стане същото  нещо като сега са машината за кафе или  хладилника.

2028 – Слънчевата енергия ще стане толкова евтина и достъпна, че ще задоволи всичките сумарни  енергийни нужди на човечеството.

2029 – Компютърът ще бъде в състояние да премине  теста на Тюринг, доказващ наличието на съзнание  в човешкия смисъл на думата. Това ще бъде постигнато чрез компютърна симулация на човешкия мозък.

2030 – Разцвет на нанотехнологиите в промишлеността, което ще доведе до значително намаляване на цените на производството на всички продукти.

2031 – 3D-принтери за печат на човешки органи ще се  използват в болниците от  всички нива.

2032 – Наноботи ще бъдат използвани за медицински цели. Те ще бъдат в състояние да доставят хранителни вещества в  човешките клетки и да отстраняват  отпадъците. Те също така ще правят  подробно сканиране на мозъка на човека, което ще помогне да се разберат  подробности за работата му.

2033 – Самоупраляващите се автомобили ще запълнят пътищата.

2034 – Първата среща на човека с изкуствен интелект. Филмът „Тя“ в подобрен вид: виртуална любовнища ще може да се  оборудва с „тяло“, като се проектира образ върху ретината на окото – например, с помощта на контактни лещи или очила за виртуална реалност.

2035 – Космическите технологии ще са достатъчно развити за да се осигури постоянна защита на Земята от  от астероиди.

2036 – Използвайки подход към биологията като  в програмирането, за първи път човечеството ще бъде в състояние да програмира клетки за лечение на болести, а  използването на 3D-принтери ще позволи да се създават нови тъкани и органи.

2037 – Гигантски пробив в разгадаването на  тайните на човешкия мозък. Ще бъдат определени стотици различни субрегиони със специализирани функции. Някои от алгоритмите, които кодират развитието на тези региони ще бъдат декодирани и включени в невронната мрежа от компютри.

2038 – Появата на роботизирани хора, продукти на трансхуманистичните технологии. Те ще бъдат оборудвани с допълнителен интелект (например, фокусиран върху специфична тясна сфера на познание, което човешкияте мозък не може сам да обхване) и разнообразие от опции:   импланти  очи-  камери  до допълнителни ръце -протези.

2039 – Наномашините ще бъдат имплантирани директно в мозъка и ще осъществяват произволен вход и изход на  сигнали от мозъчните клетки. Това ще доведе до виртуалната реалност на „пълно потапяне“, която не се нуждае от допълнително оборудване.

2040 – Търсачките ще станат основа за джаджите, които ще бъдат имплантирани в човешкото тяло. Търсенето ще се извършва не само езиково, но също и с помощта на мисли.

2041 – Пределната пропускателна способност на интернета ще бъде  500 милиона пъти по-голяма, отколкото е днес.

2042 – Първата потенциална реализация на безсмъртие – благодарение на армията от нанороботи, които ще допълнят имунната система и ще „изчистват“  заболяванията.

2043 – Човешкото тяло ще може да приема всякаква  форма, благодарение на по-големия брой  нанороботи. Вътрешните органи ще се заменят от кибернетични устройства с много по-високо  качество.

2044 – Небиологичният интелект ще бъде милиарди пъти по-интелигентен от биологичния.

2045 – Поява на технологичната сингулярност. Земята ще се превърне в един гигантски компютър.

2099 – Процесът на технологична сингулярност се разпространява в  цялата Вселена.

В  такива прогнози понякога е трудно да се повярва. Но  ако се вземат предвид огромните темпове на развитие на обществото става ясно, че в близко бъдеще и това ще  е възможно.

Последно от ЛЮБОПИТНО

The Bulgarian Times

The Bulgarian Times

Фейсбук страница