Проектът „Синият Лъч“ на НАСА (ВИДЕО – БГ СУБ)

/

Проектът „Син Лъч“ е план за поробване на човечеството, чрез налагане на нова световна религия Ню ейдж и Нов световен ред

През 1994 г. журналистът Серж Монаст публикува Project Blue Beam, в който подробно излага твърдението си, че NASA, с помощта на ООН, се опитва да въведе религия New Age с Антихриста начело и да започне Нов световен ред, чрез технологично симулирано Второ пришествие на Христос . През 1995 и 1996 г. Монаст заяви, че е преследван от полицията и властите заради участие в „мрежи със забранена информация“. Умира от инфаркт в дома си през декември 1996 г., на 51-годишна възраст, ден след като е арестуван и прекарва една нощ в затвора.

Тази статия е взета от Международната свободна преса в Канада

Забележка:
Мрежата на Международната свободна преса в Канада не е религиозно сдружение, нито е политическа организация, а световно известна изследователска агенция по печата, в областта на политиката, икономиката, медицината и отбраната. Агенцията е специализирана в изследванията и публикуването на специалните доклади, както и аудиорепортажи, показващи скритата действителност на Обединените нации, конспирацията, свързана с налагането на Новия Световен Ред. Нашата задача е да предложим на хората информация, за да разберат, че списъкът на събитията довеждащи новия Световен Ред не е просто една илюзия, сън или просто параноидна теория, а всъщност този списък е част от един невероятен Сатанински проект.

Проект за какво! Какво цели този проект?

Да премахне традиционната християнска религия, като подмени всички религии с една универсална религия, изградена върху култа за човека.

Да премахне националните идентичности и национална гордост, като на тяхно място се изгради една световна идентичност и новопридобита гордост за „гражданство на света“.

Да премахне семейството, познато в досегашния му вид и го замести с индивидуалности, всички до един работещи за процъфтяването на Новия Световен Ред.

Да разруши индивидуално артистичните и научно-творчески способности, за да приложи едностранното виждане на Новия Световен Ред.

А това обявяване на война от страна на Обединените Нации, е за изпълнение на всеобщото, задължително членство в Обединените Нации, за засилването им като съюз чрез мултивоенни, мултиполицейски сили, Световна организация за правосъдие в Обединените нации с Международен трибунал, Световно търговско споразумение, касаещо всички нации, край на „Студената война“ и локалните войни, каквито все още има, и задължение за мир, подкрепено от страна на държавните конституции.

И така…. после идва ред на Новата световна религия и Новата култура за всички по света.

Ако искаме да проумеем какво представлява Проекта на НАСА – „Синият Лъч“, ние трябва да се върнем една страница назад към „зората на Ерата на Водолея“.

Това е свързано с 1982 година и е трябвало да се случи тогава, отварянето навън на конспирацията за Водолея, точно преди изпълнението на Новия Световен Ред, което е трябвало да започне през 1983 година.

Трябва да поясним, че Синият Лъч като проект е бил предназначен за 1983 година. Бил е отложен, не се знае защо. Но от този момент на 1983 година,(11 години преди публикуването на този доклад), авторите на проекта реално са усъвършенствали своите нови технологии и нововъведения в областта на хардуера и софтуера, с които тяхната Система, т.е. Проекта, част от друг по-глобален Проект, може да стане възможна за осъществяване.

И така, целите на Ню-Ейдж движението, чрез които Обединените нации осъществяват своя план, са на позицията:

Изнамиране на нов световен „месия“.

Средствата на Новия Световен Ред са

1. Международна армия

2. Международна полиция

3. Световна инвестиционна банка

4. Световно правителство под флага на Обединените Нации

5. Световна банка за опазване и съхранение на планетата, което значи всички „зелени“ движения да бъдат обединени под покрива на тази институция, иначе – принудени да изчезнат.

6. Световна религия, при която доктрините на досегашните църкви ще бъдат разрушени из основи и заменени с една Нова световна религия на „Ерата на Водолея“.

7. Световна класификация за седемте раси, включваща определяне положението на човеците роби, предназначени да изпълняват определени задачи, независимо дали искат, или не.

8. Концентрационни лагери – квартири на Обединените Нации за тези, които не възприемат Новата система.

9. Световна земеделска система и Система за осъществяване на контрол върху храните и витамините.

Новият Световен Ред ще бъде междуправителствена организация, включваща Русия, Великобритания, Съединените Щати и пр.

Това трябва да бъде нов политически и духовен свят, който да измести стария, под чийто флаг живеем сега.

Какви са плановете на Новия Световен Ред?

Планира се унищожаване на всички хора, които вярват в Библията, или прекланящи се пред Исус Христос, както и пълно отстраняване на Християнството.

За да се постигне този план, Новият Световен Ред постепенно променя националните закони, имащи връзка с християнските вярвания и символи.

Така например кръстът (вече в някои страни) бива поставен извън закона, както и религиозните християнски празници и церемонии се подменят с Ню-Ейдж-фестивали по целия свят.

Провежда се елиминиране и пълно унищожаване на всички тайни общества и братства, храмове и светилища, намиращи се извън контрола на служителите на Новия Ред, считани от тях за сериозна заплаха, особено след като бъде приложена единната световна религия и единното световно управление.

Новият Световен Ред планира също и премахване на националните валути, както и въвеждане трансфер по електронен път в сферата на търговията, с помощта на т.нар. високо технологични магистрали.

Християните трябва да се откажат от своите вярвания за да бъдат приети в този Нов ред, следователно така както те заявяват, посвещението ще бъде върху тази основа, вътре в рамките на новата християнска църква, която ще бъде реорганизиран и стриктно контролиран масонски храм, окултна организация, изградена върху Луциферианското просвещение.

Това което трябва да бъде разбрано е, че никой няма да остане свободен да поддържа своето старо вярване и в същото време да влезе в Ню-Ейдж религията.

Това ще бъде невъзможно

За тези които не приемат Новия Световен Ред, които го отхвърлят, неговите служители са подготвили преобразователни концентрационни лагери, влизащи в общата класификация, дъгообразна по форма, относно символичния цвят, към който е причислен затворника.

Дъгата се счита като мост, водещ към Сатанинската империя на Новия Световен Ред.

Ние вече знаем, че всеки трябва да направи поклон пред Луцифер, за да може да премине по моста към Новата епоха.

Всички, които отхвърлят това посвещение ще бъдат изпратени в местата за задържане, където ще бъдат разделени на различни категории, познати като “ тип затворници от съответния цвят на дъгата“.

  • Планира се класификация на децата според жертвоприношенията, осъществявани по време на масовите черни церемонии, в които даже някои деца биват използвани като сексуални роби.
  • Планира се класификация на затворниците според медицинските експерименти, където наркотици и нови технологии ще бъдат тествани върху хора.
  • Планира се класификация на здравите затворници в името на международен център на донорите, предоставящи витални органи от своето тяло, след като в тях самите механични устройства ще заместват липсата.
  • Планира се здравна система за всичките подземни работници. Новият Световен Ред е изграден върху диктатура, основана на Луциферианска религия, диктатура която дава илюзия за демокрация. И за да се поддържа тази илюзия за демокрация лагерите и робския труд ще бъдат прикрити под земята под формата на масивни колонии, които се изграждат в момента, докато четете този доклад.
  • Планира се класификация на т.нар.“несигурни затворници“. В международния „преквалификационен“ център, политическите и религиозни затворници ще бъдат пре-обучавани със съответните мерки според случая, така че да станат способни да възприемат международната телевизионна програма, възхваляваща добродетелите на световното правителство в името на благото на цялото човечество.
  • *7.Планира се класификация на международните екзекуторски центрове.
  • *7.Ние все още очакваме подробности върху тази класификация и очакваме да бъдат потвърдени цветовете по скалата на дъгата, класифициращи затворниците, но това се явява като план според тези, които планират реда на бъдещето.

Вие трябва да разберете, че когато аз реших да напусна 6 месеца преди това, имайки в предвид всички тези планове и информации относно този значителен проект, какъвто е NASA – „BLUЕ BЕAM“ (НАСА – Синият лъч), бях сигурен, че няма да оцелея, за да видя приложението на всичко това за световната култура и религия.

Но сега следвайки моята дълбока убеденост в Христовото учение, както и дълбоката ми любов към всички мои непознати братя и сестри в Америка, аз просто съм готов да отдам своя живот ако се наложи за истината в името на Исус Христос, само и само да бъде спрян този проект – т.нар. Четири основни стъпки в осъществяването на сатанинския Син лъч.

Аз питам всеки, който чете следващите описания дали не ще се парализира от страх.

Но за да се разпространи до всеки съдържанието на този доклад, както и за да се организира начина за оцеляване от това зловещо шоу, подготвено от новия Световен Ред, ние трябва да разберем, че Новото Световно Правителство, Новия ред не е нещо безсмъртно, нито постоянно.

Това е просто един краткотраен период.

Онова което трябва да направим е, да помислим как да се организираме за да оцелеем пред тези Сатанински планове.

Забележка на издателя:
Автора на този доклад и неговия колега бяха намерени убити само преди около седмица единият в Канада, а другият докато е бил на посещение в Ирландия. А сега ние трябва да се погрижим тяхната информация да се разпространи сред хората.

ПРОЕКТ „СИНИЯТ ЛЪЧ“

Настоящия проект на НАСА „Синият лъч“ има Четири различни стъпки за постигането на Ню Ейдж религията, включващ идването на т.нар. Антихрист.

Трябва да запомним, че Ню Ейдж религията се явява самата основа за Новото световно управление и без тази религия – „Ню Ейдж“ – осъществяването на диктатура от страна на новия Световен Ред се явява невъзможно.

Ще повторя, че: без универсалната вяра в Ню- Ейдж религията, успехът на Новия Световен Ред е невъзможен.

Ето защо проектът „Син лъч“ е толкова значителен и важен за тях.

Затова и е бил добре прикриван до сега.

Стъпка № 1

на Проекта, включва разрушаване на археологическото познание

Тя включва изкуствено предизвиквани земетресения в райони от планетата, където могат да произтекат нови разкрития, окончателно разкриващи на хората измамата на фундаменталните религиозни доктрини.

Фалшификацията на тази информация ще бъде използвана, за да бъдат накарани нациите да повярват, че техните религиозни доктрини са били от векове недоразбирани и погрешно нтерпретирани.

Психологическата подготовка за тази първа стъпка вече беше приложена с филма „Една одисея през 2001 година“, сериите на „Стар Трек“, както и „Междузвездни войни“, всеки един от тези филми се занимава с нашествия от пространството, подбуждащ противодействия срещу завоевателя.

Последният филм „Джурасик парк“ се занимава с теорията на еволюцията, открито заявявайки, че Божието слово било лъжа.

Това което е важно да се разбере в тази първа стъпка е, че тези земетресения ще се случат в различни части на света, където научни и археологични пластове на познанието трябва да бъдат изгорени или унищожени.

Това е първоначалната подготовка за плана, тъй като в същност крайната цел се явява унищожаването на вярванията (верите) – съответно само християнска и мюсюлманска върху планетата.

За да стане това възможно е нужен някакъв фалшив аргумент от далечното минало, твърдящ, че нациите и техните религии, са били неправилно разбрани и дезинтерпретирани.

Стъпка № 2

на Проекта „Син лъч“ включва гигантско шоу в пространството с тримерни изображения, оптически холограми и звуци, лазерно прожектиране на множество холографски образи в различни части на света, всяка част получаваща съответния образ съобразно националната и религиозна структура на населението. Гласът на новите божества ще говори на много езици, за да се разбере това, ние трябваше да изследваме различни тайни програми през последните 25 години. В СССР беше усъвършенстван компютър даже беше експортиран и захранен с физико – психологически частици, изградени върху основата на анатомията и електромеханичното строителство на човешкото тяло, както и изследвания върху електричните химични и биологични свойства на човешкия мозък. Тези компютри бяха захранени също така с езиците на всички човешки култури. Диалектите на всички култури бяха вкарани в компютрите чрез сателитни трансмисии. Има два различни аспекта на тази втора стъпка. Първият се явява пространственото шоу. В пространственото шоу, холографските изображения се използват като симулират някакъв край, апокалипсис, който всички народи очакват от векове като вид осъществяване на онова, което било казано от пророците. Резултатът на тези режисирани събития ще бъде, да се покаже пред света новия Спасител – Майтрейя, необходим при прилагането на Новата религия. „Даже и най – учените не ще могат да се спасят от грижливо подготвената измама.“

Стъпка № 3

в проекта на НАСА „Син лъч“ се нарича „телепатични електронни двупосочни комуникации“. В своята статия лейтенант полковник Александър заявява: „Ако е възможно да се захранват изкуствени мисли в мултигенетично поле чрез сателит, тогава контролът над ума върху цялата планета би станал възможен“. Още веднъж – би било мъдро да поразсъждаваме как телевизията, рекламата, модерното образование и различните видове за оказване на социално въздействие се използват в името на манипулацията. В статията на Александър се казва също, че информирането за този вид технологии ще бъде считано от мнозина за комедия, докато не бъде доказано реално, че съществува. Някои хора все още мислят, че светът е плосък. Сега всичко това би изглеждало фантастично, ако хората не знаят, че има такава технология. Тогава поради нощта в която става събитието, хиляди звезди ще се появят в пространството и новият Месия ще се представи на света. Хората не ще бъдат подготвени за това и няма да имат време да се подготвят, за да се спасят от този вид манипулативна технология. Сега те не вярват, а и няма време да се подготвят.

Стъпка № 4

на НАСА проекта „Син лъч“ Тя включва универсално свръхестествено прилагане на електронните средства. Тази стъпка съдържа три различни насоки. Първата трябва да накара човечеството да повярва, че има извънземно нашествие и то може да се случи над всеки един град на земята и така ще бъдат накарани големите нации да използват своите ядрени оръжия. По този начин законодателството на ОН ще изисква всички нации, които премахнат ядреното въоръжение да се разоръжат – когато се покаже, че нападението е било фалшиво. А как ще стане ясно за ОН, че нападението е било фалшиво? Разбира се, те ще са го инсценирали. Второто е, да се накарат християните да повярват, че идва време на горест с евентуалната очаквана интервенция на извънземни. Третата насока в тази четвърта стъпка е, да се осъществи връзка между електроните средства и свръхестествените сили. Вълните, които се използват, ще позволят доказване на свръхестествени сили като пътуване по оптични влакна, коаксиален кабел, електрически и звукови линии, всичко това, за да се проникне до всеки чрез основните приемателни устройства. Предварително монтираните чипове ще са вече в действие. Целта на всичко това е да се създаде страх от извънземни духове, разпространяващи се навсякъде по планетата и довеждащи населението до истерия и лудост, самоубийства и психологически безпокойства. След Нощта на хилядите звезди населението ще се подготви за новия Месия, който ще установи ред и мир на всяка цена, даже и с цената на пълното отстраняване на свободата. Техниките, които се използват в тази четвърта стъпка са същите, които се използват в СССР, за да приеме комунизма. Същите техники ще бъдат използвани, за да се приложи Новия Световен Ред и новата религия по пътя за него. Хората задават въпрос кога ще се случи това и кога ще могат да видят нощта на хилядите звезди, кога събитията ще започнат да текат, как ще се разбере началото.

Според множество доклади, ние смятаме, че всичко това ще започне със световен икономически срив – не тотален, но достатъчно голям, за да позволи на уредниците на Новия Световен Ред да въведат някакъв вид над национална валута (евро), преди впоследствие да приложат електронното разплащане, заместващо всякакъв вид книжа и банкноти.

Този вид валута (евро) ще бъде използван, за да се принудят хората с техните спестявания да изразходват или вкарат в обръщение част от своите натрупани в парична форма средства.

Хората, които имат спестявания и се явяват независими, са единствените, които могат да въстанат срещу тях.

Ако всичко рухне, не може да стане и война, банкнотите няма да съществуват. Това е един от първите признаци, но за да се приложи световната електрона парична система.

Всеки един, който би могъл да има пари за в бъдеще, ще има начин да трансферира парите си по електронен път.

Преди това време, обаче, всеки ще трябва да изразходва своите спестявания и така всеки се оказва 100 % зависим от съвета.

За да се предотврати всякаква форма на независимост, Новият Световен ред вече е подготвил имплантиране на микрочипове за някои животни, птици – защо? Те искат да подсигурят факта, че хората които не приемат Новия Световен ред, ще се окажат неспособни да се скрият където и да е.

Ако те опитат някъде да се скрият, ще бъдат открити от сателита, заловени и затворени.

Новият Световен Ред вече е променил законите на всички нации, за да направи всеки зависим от храната, която използва и витаминозната необходимост.

Те променят законите, касаещи религията и психическото здраве, за да могат да контролират и следят всеки един, който е потенциално опасен на Новия Световен ред.

Тези които се окажат непоправими, ще бъдат изпратени в поправителни лагери, където техните органи могат да бъдат използвани или продавани.

Тези, които не бъдат избити, могат да бъдат превърнати в работна ръка или в роби, използвани за медицински експерименти.

Целта на тази диктатура е да се контролира всеки навсякъде върху планетата, без изключения.

Ето защо новите технологии бяха въведени навсякъде и като такива, те са Технологии в името на контрола над хората.

Технологиите на 1940-1950-те години, бяха използвани за да се помогне на хората да имат по-производителен начин на живот.

Новите технологии сега целят тотален контрол над населението. Тази нова технология е изобретена за специфични цели и тези специфични цели се изразяват в поробването на цялото население на планетата и за да се отрече скорошната поява на Антихриста, както и установяването на Новия Световен ред – религия и правителство.

Ако вие не можете да видите това, ако не можете да го научите от някъде, ако не можете да го разберете вие и вашето семейство, както и вашите приятели, ще попаднете в мрежата на тоталитарната полицейска държава.

Превод от англ. със съкращения: heliopol

Вернер фон Браун: САЩ ще инсценират извънземна инвазия

Възможно ли е САЩ да инсценират цяла извънземна инвазия, разполагат ли с нужните технологии, че да заблудят целия свят?

Вернер фон Браун е родоначалник на ракетостроенето в Нацистка Германия и по-късно става директор по разработката на операциите в центъра на НАСА. Той разработва ракетата Сатурн V, която е използвана в програмата Аполо за пилотиран полет до Луната. В НАСА е признат, като истинския създател на Американската космическа програма.

Личната асистентка на Вернер фон Браун д-р Карол Розин свидетелства, че той многократно е повтарял: „Първата заплаха са руснаците, като наши естествени врагове. Когато тази заплаха се изчерпи, ще използват тероризма. Когато се изчерпи и тероризмът, като възможност, ще използват заплаха от астероиди. Най-накрая ще използват последната си карта – инсценирана извънземна инвазия.“

НЛО, като проекти на Нацистка Германия

Има и редица свидетелства, че Вернер фон Браун се е възмущавал, когато в пресата нацистките антигравитационни проекти били представяни, като извънземни НЛО-та.

Всъщност всички доказателства свързани с НЛО водят началото си от Нацистка Германия. Това са секретни проекти на антигравитационни модели, които са били разработвани по време на ВСВ в Германия. Редица свидетелства сочат, че след капитулацията на Нацистка Германия, голяма част от тези секретни проекти заминават за САЩ, както и учените с тях.

В САЩ тези секретни проекти са били разучавани и тествани, което е довело до редица катастрофи с тях. Най-известната катастрофа е тази в Розуел, където един такъв секретен антигравитационен апарат се разбива. Тогава, за да покрият нещата за тази технология набързо инсценират, че се е разбил извънземен кораб с извънземни в него. Цялата тази дезинформация е целяла да заблуди руснаците, че в САЩ се е разбил извънземен кораби и американците вече разполагат с извънземни технологии. Преди няколко години един бивш американски полковник заяви, че знае какво се е разбило в Розуел, но не може да го оповести публично. Той добави, че трябва да сме много наивни, за да си мислим, че извънземни ще пропътуват милиарди светлинни години със свръхтехнология, която да се разбива толкова лесно в Земята.

Един друг малко известен факт е, че заснетите НЛО-та през 50-те години са с овална форма, докато тези заснето след 70-те са с триъгълна форма. Това говори за технология, която се развива тука на Земята в свръхсекретни условия.

Ако предположим, че технологията на НЛО-тата е наша, земна разработка, която се пази в дълбока тайна, то може да предположим и, че в даден момент ще е използват срещу нас, или ще ни е представят, като извънземна.

За подобен сценарии на инсценирана извънземна инвазия алармира и проф. Лъчезар Филипов, който ни предупреждава, че САЩ подготвят организирана „чудовищна“ манипулация подобна на 11-ти септември. Целта ще е да се демонстрира враждебност на извънземните към планетата, за да се отпускат нови милиарди долари за превъоръжаване.

Роналд Рейгън предупреждава човечеството за евентуална извънземна инвазия

Самият Роналд Рейгън по време на своя реч пред 42-рата Генерална асамблея на ООН ни предупреждава, че при една евентуална извънземна инвазия, човечеството много бързо ще загърби своите различния и ще се обедини пред общата заплаха.

Спрямо Вернер фон Браун преди инсценираната извънземна инвазия ще използват тероризма и астероидите, като заплаха. В момента може да потвърдим, че тероризмът го използват доста ефективно, а изчерпването му, като инструмент за всяване на ужас не се вижда да е наблизо. След него ще са астероидите, които в последно време са зачестили и ги споменават редовно из медиите.

Инсценираната извънземна инвазия едва ли ще се случи в близките десетина години, ако следваме подредбата на събитията от Вернер фон Браун. Обаче е напълно възможно планът с инвазията да бъде задействан преждевременно и в скоро време да станем свидетели на тази „чудовищна“ манипулация, както е нарича проф. Лъчезар Филипов.

Според долното видео всичко е било планирано преди много години и сега просто се привежда в изпълнение плана

ВИДЕО

ПО ТЕМАТА

Mirror, 20 януари 2023 г: Извънземните ще кацнат на Земята през 2023 година

Голям брой мистериозни кацания около емблематични забележителности доведоха ловец на НЛО до заключението, че извънземни ще кацнат на Земята през 2023 г. Космически апарати са забелязвани над световни забележителности с разлика от няколко дни. Ловецът на НЛО Мат Уелс каза пред Daily Star: „Все едно извънземни изпращат съобщението „Ние отказваме да се скрием. Тук сме на най-важните места във вашия свят.“. „Дори скептиците трябва да обърнат внимание. Вярвам, че можем да видим извънземни да идват на Земята, за да ги видят всички, много по-рано, отколкото се смяташе първоначално.“ Извънземни космически кораби са забелязани над стриптийз клуба Sapphire в Лас Вегас, Айфеловата кула в Париж, Чили, Япония и Бразилия. В Обединеното кралство също се съобщава за „аномална активност“ над Биг Бен, Стоунхендж и Бонибридж в Шотландия – известна гореща точка на НЛО. Мат продължава: „Фактът, че всичко се преглежда и публикува в рамките на няколко дни в някои от най-големите сайтове в света, е показателен.“ „Говорим за голям брой групи за ловци на НЛО, които не са свързани помежду си и съобщават за едно и също нещо. „Това е най-страшната демонстрация, която някога сме виждали.“. Ловците на НЛО обаче не са сами във възможността скоро да се появят извънземни същества. Живият Нострадамус“ на име Атос Саломе наскоро заяви, че извънземни ще пристигнат на Земята през 2023 г. през подземен портал, разположен в строго секретната въздушна база Зона 51 в Съединените щати. Атос каза: „Има тунел под земята в района, водещ до 3D портал, който трябва да бъде отворен през 2023 г. Този ​​портал ще може да премества хората между измеренията на пространството/времето. Има тунел, който води до друго място и този достъп е това, което всеки иска да играе на бог или богове. Това може да изглежда като невъзможна реалност, но се използва от окултните науки. Същото нещо се случва в Антарктика, сякаш всичко е свързано.“. Зона 51 е база на военновъздушните сили на САЩ в Невада и феновете на строго секретната база знаят, че сателитните изображения показват малка мрежа от писти, които се простират до 12 000 фута, според BBC News. Атос добави във видеото, че смятат, че шефът на Tesla и Twitter Илон Мъск има представа за силата, скрита под земята в Зона 51, която може да се използва за футуристични технологии. Оригинал: UFO hunter claims aliens will land on Earth in 2023.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Холограма/Blue Beam:

 

Холограма/Blue Beam:

 

Холограма/Blue Beam:

 

Холограма/Blue Beam:

 

Холограма/Blue Beam:

 

Холограма/Blue Beam:

 

Холограма/Blue Beam:

 

Холограма/Blue Beam:

 

Холограма/Blue Beam:

 

Холограма/Blue Beam,-симулация на падане на метеорити върху Дубай:

 

Холограма/Blue Beam:

 

Снимка на деня

Последно от ВИДЕО

Останки на нечовешки същества са извадени от катастрофирал извънземен космически кораб! НОВИНАТА НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО: Военни официално докладваха пред Конгреса на САЩ, че знаят точните разположения на НЛО обекти притежавани от правителството на САЩ (ВИДЕО)

  Военни официално докладваха пред Конгреса на САЩ, че знаят точните разположения на НЛО обекти притежавани