Проф. Петко Ганчев: Аз ви обвинявам, вас, разрушителите на нова България

В навечерието на 26 годишнината от “преврата” на 10 ноември 1989 г., открил възможността за свободно демократично развитие на страната в семейството на европейските народи, Аз- гражданинът на България, от името на десетки хиляди представители на интелигенцията, на хората на духовната култура – наука, образование, изкуства, медицина, на инженерния труд, които останаха чисти и неомърсени от разгърналата се вакханалия на новия див български капитализъм, с това “Открито писмо” обвинявам вас, представителите на т.нар. “български политически елит” на прехода, които в различни конфигурации и формати, с различни партийни етикети, сменяни безсъвестно според личните и корпоративни интереси, упражняваха властта и поотделно и вкупом със своите политически решения и действия доведоха България до най-ниското ниво от десетилетия в най-новата й история! Обвинявам и вашите слуги-публичните медии, както и разни дежурни социолози и политолози, които с малки изключения, обслужваха вашата антинационална политика в угода на нечии чужди интереси като манипулираха, зомбираха и оглупяваха народа ни и по този начин допринесоха за сриването на духовната му култура и отслабването на волята му да се бори..

Макар че повечето от вас ме добре знаят, а и в моя тритомен епос на епохата, в която живях- “Между миналото и бъдещето”( 2005-2007гг) съм показал това пределно откровено, тук ще допълня кратко:. Баща ми беше от крайно беден род и израстнах и живях в бедност, но в политическото ми досие вървеше с мен информацията, че дядо ми по майка е бил богат и след 9.9.1944 г.e обявен за “кулак”, и че вуйчо ми е бил царски офицер, знаменосец на славната 9-та Плевенска дивизия. Така макар че станах, благодарение на ума и на труда си, професор на 40 години, до лятото на 1989 г. не бях допускан до никакви ръководни длъжности в институтите на БАН, където работех. Но това ми помогна, независимо от изпитанията и изкушенията в оная епоха, да следвам принципите на свободата, дълга и социалната справедливост, и с чиста съвест да остана верен на убежденията си, които изграждах сам, изучавайки световната теоретична мисъл, политика и историческа практика. И се гордея с това…

И именно затова, аз Ви обвинявам! Няма да изброявам имената Ви, които хрониката на събитията за тези двадесет и пет години и будната памет на народа е съхранила.

1.Обвинявам ви, че още от първите дни вие залюляхте люлката на българската демокрация с нечистите ръце на разни агенти на ДС и на чужди служби, които тероризираха публичното пространство с призиви за разправа, докато в същото време се разпределяха огромни парични държавни средства и собственост на доверени лица. От тези среди се излюпиха множеството политически партии като субекти на един квазиплурализъм и фасадна демокрация. От висшите представители на бившата ДС и чуждите служби се сформира и “Тайният властови център”, чието дело са не само “тайните проекти” за парламентарните “победи” на различните политически сили през годините (1991, 1994, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013/, но и всички извънредни събития, разтърсили страната: (пожарът на Партийния дом- август 1990 и нападението и пожарът на Народното събрание- 10.01.1997), чиито организатори и до днес са “неизвестни”. Идейната основа на този “Таен властови център” беше програмата “Ричард Ран- Доналд Ът”, подготвена със съучастието на “мастити” български икономисти и финансисти от “дясно” и от “ляво”, за бързо разрушаване структурите на държавния социализъм и налагане вместо на европейски капитализъм със социална държава и социално пазарно стопанство на неолиберален капитализъм от американски тип. Така с “мръсната вода” от тоталитарното корито беше изхвърлено и “детето”-онова, което беше безспорно социално постижение на държавния социализъм и от което се учеше и облагородяваше либералния капитализъм. Именно “Тайният властови център” , някои от чиито “играчи” са публично известни, успя да доведе политическата класа на прехода до най-ниската кота на падението с избора и възхода на мутренско-милиционерската клика наречена ГЕРБ. С властовото въздигане на тази клика с нейния вожд с тъмно минало се потвърдиха категорично трите главни характеристиките на политическата класа на прехода, които посочих още през 1992 г. в статия за “политическия елит” във в. “Нова зора” и отново показах в голяма статия през 2003 година в сп. “Международни отношения” – Невежество, Продажност и Алчност.

Именно “Тайният властови център”, който ви въздига и сменя в различни формати на върха на властовата пирамида на държавата ни е главата на “Октопода”, който погуби България, а всички други “почтени” милионери и бизнесмени, провъзгласени за “олигарси” и прошумели през годините мутри и бандити с екзотични имена – “трактори” и ”хамстери” са само пипала и върхът на пипалата на този “Октопод”, за което така “страстно” спорят отвреме-навреме представители на властта и опозицията, след като са пределно наясно с реалното състояние на нещата.

2.Още в началото, вместо да вървите към европейско решение на въпроса за миноритните групи в България като неразделна част от българската гражданска нация, вие побързахте да се върнете по-назад и узаконихте капсулирането на цели общности, удобен обект за манипулации чрез регистрирането, в нарушение на Конституцията на РБългария, на партии на етническа основа, толерирайки отделилите се впоследствие от тях проислямистки, неосманистки формации като “реформатори”.

  1. В атмосферата на изнудване от “лидери” на тези изкуствено обособени общности за техните “права и свободи” вие ликвидирахте Строителните войски и различни други структури за професионалната подготовка на слабо образованата част от населението, което хвърли на “свободния пазар” хиляди млади хора от това население, негодни за нищо, освен за престъпления. Вие ги насила направихте “свободни” от задълженията им да се образоват, да работят, да бъдат нормални граждани на България, превръщайки ги в един от инструментите на разрушенията и терора над останалите граждани на страната ни.
  2. Вместо да използвате създадените мощности и възможности за модерно земеделие в селското стопанство от предишната епоха, които бяха извели страната до нивото на Чехословакия и източната Германия (ГДР), изпреварвайки по производство на пшеница на глава от населението житницата на ЕС Дания и по производство на домати, грозде и вино такива страни като Франция и Италия, вие водени от примитивни представи за “свещената частна собственост”, ликвидирахте, вместо да трансформирате ТКЗС в свободни кооперации, както това направиха тези Чехия и Германия и обрекохте на бедност огромни селски маси и внос на плодове и зеленчуци от къде ли не. Тук не става дума и за огромните площи пустееща плодородна земя, върната в “реални граници” на техните собственици.
  3. Водени от повърхностните си представи за стария капитализъм, почерпени от комунистическите учебници по политикономия, вместо да трансформирате централизираната командна система на управление на народното стопанство в система на свободните самоуправляващи се стопански субекти в пазарни условия, независимо от това дали те са държавни, общински, коооперативни или частни, вие тръгнахте към тотална приватизация на всяка цена, предлагайки на наши и чужди мошеници предприятия, обекти и мощности, които струваха милиарди на десетки пъти по-ниски цени, като например Авиокомпания “Балкан” за 160 х. дол.. и даже за 1 долар МК “Кремиковци”(!?), като впоследствие се налагаше да плащате стотици милиони на новите собственици. Вие не само продадохте работещи ефективно държавни компании, но продадохте на чужди държавни и частни компании и естествени монополи на българския пазар ( Електропреносните дружества) като осигурихте на тези чужди компании, възможността да печелят многократно повече за сметка на българските граждани. Но за сметка на това при тези “сделки” вашите комисионни от 10% до 40% и повече бяха гарантирани. Така от оценени през 1987 г. от Института за световна политика и икономика (Виена) индустриални мощности на България за 127 млрд. дол. по тогавашния курс, в хазната на държавата България при този разбойнически процес на приватизация влязоха по-малко от 10 млрд. Тук не трябва да се забравя и т.нар. “масова приватизация”, проведена без всякакава законова уредба и без всякакви клаузи за търсене на отговорност към т.нар.Приватизационни фондове, които натрупаха набързо богатства на своите собственици за сметка на оскъдните средства на повече от 3 мил. български граждани…

Някой някога ще покаже ли пътищата на този толериран от държавата, ръководена от вас, грабеж на собствеността ,създадена с потта и кръвта на няколко поколения българи и ще ви потърси ли отговорност ?..

  1. Повлечени още от началото на 90-те г. на ХХ в. от вълната на неолиберализма и обвързани с ангажименти към Вашингтонския консенсус, който утвърждаваше универсалния маркетизъм, превръщайки всичко в пазар, в стока, вие се превърнахте в главните законодатели на неговия развращаващ и деградиращ обществото ни дух. Този дух, чиито производни са корупцията в публичнта сфера и масовата престъпност, души България. Емблематично е, че всички министри на финансите от началото на 90-те г. до днес, независимо дали се кичат с “леви”, “десни” или “центристки” партийни етикети неотклонно следват този курс на смазваща всяка динамика на обществото икономическа политика, без да погледнат по широкия свят, че даже и в условията на т.нар. международна финансова и икономическа криза някои икономики и общества са в подем, следвайки други принципи и други политики.
  2. Аз ви обвинявам, че в резултат от вашата политика или съпричастност към нея вие допринесохте България да се окаже в непозната за последния половин век бедност и от средно развита страна, по-високо стояща от своите съседи Гърция, Румъния и Сърбия през 80-те г. на ХХ в. днес да е най-бедната страна-членка на ЕС. Тази вопиюща бедност, която смазва повече от половината население на страната е една от главните причини за най-високата смъртност в ЕС и най-ниската раждаемост, за високата миграция, за първенството в ЕС по инфаркти и инсулти, по самоубийства!?. Нещо да ви мъчат съвестите, че мнозина от вас устроихте богатствата си върху този вулкан от бедност и страдания?
  3. Обвинявам редица от вас с ниска политическа и обща култура, които със своите “реформи” смазаха духовната култура на България. Нейната наука, образование, изкуства са в кома, все още дишащи благодарение на волята на истински посветилите се на тази духовна култура. И ако бедността и насилственото оскотяване на населението е престъпление срещу държавата и народа на България, то оглупяването, смазването на нейния дух, на нейната воля за борба е многократно по-тежко престъпление, защото оцеляла в петте века на варварско робство благодарение на това, че е била “държава на духа” България днес в условията на глобалната епоха, пред лицето на толкова много опасности и предизвикателства е изправена от следваната политика пред съдбоносния въпрос: “Да бъде или да не бъде?”.
  1. В една епоха на глобални възможности, но и на глобални предизвикателства и опасности вие продължавате традицията на едностранните външнополитически и икономически отношения и зависимости на предишната комунистическа номенклатура. Вместо да разгърнете азимутите на българската външна политика и външноикономически връзки по всички направления в името на благоденствието и просперитета на народа ни вие верни на васалните си комплекси се влачите след претендентите за глобално господство над света, обричайки страната ни на изолация, терористични опасности и колониална зависимост.
  2. Тръгнала от долините на Памир, преминала векове през Евразийската степ при Кавказ, съхранила ни при Дунав и Стара Планина (Балкана), възкръснала отново преди 136 г. и устремила се в общността на европейските народи, благодарение на своите “Строители” хилядолетна България днес, вече двадесет и пет години е в ръцете на своите “Разрушители”, които не можаха да се издигнат до нивото на историческата необходимост и да отговорят на надеждите на народа български да укрепят нейната държавност в новата епоха и да я изведат като благоденстваща и просперираща страна.
  3. През всичките тези двадесет и пет години, бидейки и политик, и дипломат, но оставайки винаги и преди всичко учен, аз воювах за по-добро бъдеще на България, воден от надеждата, че народът ни има потенциала за това, стига само да го поведат умни, знаещи, честни и решителни политици-патриоти като великия наш цар Симеон І, като Апостола на свободата В.Левски и другите Апостоли на Април 1876 г. . Уви, всеки политически цикъл показваше, че вие, които вземате и провеждате политическите решения на държавата България, независимо от предизборните си обещания, оставате част от продажната политическа класа, която в изпълнение на указанията на чуждите и наши кукловоди погубва България. Надеждата ми, че вие се стреснахте след февруарските събития и бунтът на отчаянието (2013г.), в който изгоряха като факли толкова млади живота, а преди това цели семейства се самоубиха, още не е окончателно угаснала. Надявам се, че и последните парламентарни избори (5.10), белязани от неучастието на повече от 51% омерзени от вас българи, са ви отрезвили. Независимо че много от ходовете на политическите ви решения за управление са неморални и чужди на принципите на социалната справедливост, демокрация и свобода, тази надежда още е жива и това ме кара отново да ви напомня, че няма по-висш дълг за политика, който взима или иска да взима решения за държавата и народа си, от дълга да им служи. Аз съм се обрекъл на това и ви призовавам и вас да не забравяте този свой дълг към народа и държавата България! Да не забравяте, че освен морален съд някога ще има и реален съд на историята, който да въздаде всекиму заслуженото и че народът ни въпреки всичко ще се съвземе и ще издигне своите нови “Строители на България”!

СОЦБГ

Последно от БЪЛГАРИЯ