Q-Map (ВИДЕО)

/

Картата на голямото пробуждане е най-важната навигационна карта с червено хапче за бягство от матрицата и връщане към източника. Всеки ден, картите непрекъснато се доставят по целия свят, за да събудят безброй нови умове във всяка страна.

Картата е забелязана на 8chan в съпровождане с Q-Map и е играла жизненоважна роля в Движението за голямо пробуждане и пълно разкриване по цялото земно кълбо.

Над издаването на картата в средата на 2018 г. бяха събрани над десетилетие метафизични изследвания. Нейният непрекъснат дизайн е произведен и актуализиран от Art House – многократно награждаваният международен художник и изследовател Champ Parinya.

 

 

Последно от ВИДЕО

Фейсбук страница